Innenriks

LO bekymret for at Navs ressurser strekkes

Ostehøvelkutt i offentlig sektor går ut over Navs evne til å hjelpe folk tilbake i arbeid, ifølge LO. Statsministeren mener derimot oppfølgingen er blitt bedre.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

– Vi ser dessverre at man fortsetter å kutte blindt over hele linjen. Det rammer Nav-kontorene: Mangel på muligheten til å få tett oppfølging er hovedårsaken til at så mange har falt ut i uførhet, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Neste år vil ytterligere 25.000 personer gå over på uføretrygd, ifølge anslag i forslaget til statsbudsjett. Til sammen vil da flere enn 357.000 nordmenn være uføre, og utgiftene vil overstige 100 milliarder kroner, skriver VG , som først omtalte tallene.

– Det er en utfordring. Det er derfor vi er så opptatt av å gjøre noe med inngangen dit, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Ber arbeidsgivere stille opp

Tirsdag møtte hun og finansminister Siv Jensen (Frp) partene i arbeidslivet for å diskutere forslaget til statsbudsjett.

Solberg forklarer økningen med at mange går fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd. Mange har falt ut av arbeidslivet, gått mange år på AAP – uten å få god nok oppfølging, erkjenner hun.

– Vi jobber med partene i arbeidslivet og arbeidsgivere rundt i Norge for å få dem til å ansette flere med hull i CV-en. Det er helt avgjørende. Det vanskeligste for mange som går på AAP, er faktisk at de ikke finner en arbeidsgiver som vil satse på dem, sier Solberg.

– Svekker Nav

I budsjettet for 2020 legger regjeringen legger opp til å fortsette avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) med flate kutt i driftsbudsjettene til statlige etater.

LO-mener det går ut over Navs evne til å hjelpe dem som trenger det, samtidig som regjeringen kutter i ytelser for en gruppe som allerede sliter.

– Folk oppsøker ikke AAP fordi det er et karrierevalg. De gjør det fordi de har et behov, en psykisk eller fysisk lidelse eller på en eller annen måte har slitt, droppet ut, falt ut, sier Gabrielsen.

– Når Navs ressurser strekkes på den måten, så svekkes muligheten for den tidlige, tette oppfølgingen. Man burde ha begynt der, legger han til.

Vrir ressursene

Solberg sier kuttene handler om å digitalisere etaten slik at man kan vri ressursene over til nettopp tettere oppfølging av jobbsøkere. Hun viser til at det er blitt flere ansatte i Nav.

– Vi frigjør ansatte internt i Nav til andre oppgaver, sier hun.

Regjeringen etterlyser samtidig at arbeidsgiverne må følge opp. De siste årene er arbeidsgivere blitt mer interessert i å ta inn personer som har falt ut, ifølge finansminister Siv Jensen.

Samtidig varsler hun at det vil bli tatt i bruk flere virkemidler for å hjelpe ledige inn i jobb, for eksempel å gjøre det lettere å kombinere arbeid og utdanning.

Mangler folk

Det store problemet i næringslivet nå er en skrikende mangel på arbeidskraft, påpeker NHO-sjef Ole Erik Almlid. Seks av ti bedrifter sier de mangler kompetanse.

– Det er bedre at arbeidsgiverne ringer Nav enn at de ringer et bemanningsbyrå for å hente arbeidskraft utenfra, svarer Jensen.

Til tross for høye uføretall, må vi ikke gi opp – spesielt nå som norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur, understreker hun.

– Hvis vi ikke klarer å løse de strukturelle utfordringene i arbeidsmarkedet nå som det går så bra, så kommer vi til å gjøre den samme feilen som vi har gjort så mange ganger før. Da fortsetter vi med et stort utenforskap, sier Jensen.

Mer fra Dagsavisen