Innenriks

SV om klimaprofilen: – Det er bare å begrave 2020-målene

– Vi jobber oss bort fra klimamålene i Paris-avtalen med regjeringens statsbudsjett, tordner SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Det er bare å begrave 2020-målene på klima, sier Fylkesnes etter å ha pløyd gjennom regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020.

Stortinget har bestemt at Norge skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå, og med 40 prosent innen 2030.

Fylkesnes er klar i talen: Med dette budsjettet kan Norge se langt etter å nå klimamålene.

– Kan vi også begrave klimamålet for 2030?

– Regjeringen sikter seg inn på at vi ikke skal klare det heller, sier Fylkesnes og fortsetter:

– Vi stiller oss på feil side av historien når det gjelder å bekjempe global oppvarming.

Støre: – Regjeringen svikter neste generasjon

– Jobber oss bort fra Paris-avtalen

Norge har gjennom den såkalte Paris-avtalen fra 2015 forpliktet seg til å jobbe mot å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til under 2 grader.

– Den store utviklingen er at vi nå jobber oss bort fra disse målene, sier Fylkesnes.

Ifølge NTB anslås det i statsbudsjettet at norske utslipp av klimagasser vil ligge bare 12 prosent under 1990-nivå i 2030. Slår prognosene til, vil Norge dermed bli avhengig av store kvotekjøp fra utlandet for å gjøre opp for seg.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

– Handlingslammet 

En av lekkasjene fra neste års budsjett er at regjeringen har satt av 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland.

700 millioner settes også av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

Det holder ikke, mener Fylkesnes.

– Det er ingen som tror det vil monne og at det vil få Norge gjennom en grønn omstilling. Regjeringen er preget av handlingslammelse når det gjelder klimamålene, sier han.

Gir Venstre strykkarakter

Fylkesnes er ikke videre imponert over Venstres klimaavtrykk i budsjettet.

– De hvisker seg nok gjennom dagen. Det merkes ikke at Venstre og KrF har kommet inn i regjering, det er samme kurs.

Venstre: Utviklingen går i riktig retning

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja, gjør alt annet enn å hviske. Han mener statsbudsjettet for 2020 bidrar til at klimamålene nås raskere, og viser til framskrivninger regjeringen har fått gjort om utslippskutt.

–  Utviklingen går i riktig retning. Vi er faktisk nærmere å nå klimamålene i 2030 nå. Anslaget er en nedgang på 12 prosent i 2030. Det er 0,3 millioner tonn bedre enn framskrivningene fra i fjor, sier Raja til Dagsavisen.

Han viser til at regjeringen setter av mer til kollektivsatsing i byene, togsatsing og 500 millioner til mer klimabistand og CO2-avgiften som økes, som viktig klimagrep fra regjeringens side.

Han avviser samtidig ikke kritikken fra opposisjonen totalt.

– Jeg kan være enig i at vi må gjøre enda mer, enda raskere. Det er Venstre en pådriver for i regjering, mener Raja.

Mer fra Dagsavisen