Innenriks

Vestby kommune tar stranda tilbake

Etter å ha avdekket hundrevis av ulovligheter i strandsonen, har Vestby kommune tatt grep.

En strandsone for liten og stor, eller bare for de store? I Hurum kommune ble det avdekket over 300 ulovligheter da kommunen kontrollerte hva som fantes i strandsonen. Illustrasjonsfoto.

Kommunen har nå ansatt en byggesaksbehandler som skal ha oppfølging av ulovligheter i byggesaker som sin hovedoppgave, opplyser rådmann Sjur Authen.

– Målsettingen er å få håndtert ulovligheter vi er klar over, og at dette skal få en preventiv effekt, sier Authen til Dagsavisen.

Vestby kommunes ansettelse er et eksempel til etterfølgelse, mener Kjetil Johannessen, nestleder i Oslofjordens Friluftsråd.

– Vår erfaring er at det er få andre oslofjordkommuner som har ansatte i byggesaksavdelingene som primært arbeider med dette saksfeltet. Det har nok blant annet med ressurser og kommuneøkonomi å gjøre, sier Johannessen.

Les også: Ber om nye «strandvokater»

300 ulovligheter

Som Dagsavisen skrev nylig, er Johannessen kritisk til at regjeringen har avviklet en ordning med gratis juridisk bistand til kommunene i strandsonesaker.

– Vår erfaring er at mindre kommuner, blant annet kommuner med mange fritidsboliger, sliter med å holde tritt overfor ofte ressurssterke utbyggere og eiere av fritidseiendommer i strandsonen, uttalte han i den anledning.

At mange tar seg til rette i strandsonen uten tanke på allmennhetens beste, vet Vestby kommune alt om. Da kommunen i 2015 avsluttet en kartlegging av strandsonen sin, viste fasiten over 300 ulovligheter, ifølge Moss Avis.

Blant dem var 66 brygger, 55 plattinger, 21 gjerder, 17 båtopptrekk, 15 anneks/uthus, ti sjøboder og seks paviljonger.

Authen sier til Dagsavisen at han ikke har den fulle oversikten over hva som har skjedd med alle disse ulovlighetene i etterkant, men at han antar de fleste sakene har endt med «krav om retting ved fjerning» og at søknader i etterkant bare unntaksvis har resultert i tillatelse til det som er blitt bygd ulovlig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ressurskrevende

Hurum kommune avsluttet et lignende strandsoneprosjekt i 2014. Der ble det avdekket 161 ulovlig oppførte tiltak. I etterkant ble blant annet åtte brygger, like mange bygninger og 13 plattinger fjernet frivillig, mens det ble gitt pålegg om fjerning av blant annet fem brygger, to bygninger og seks plattinger.

– Etter at prosjektet ble avsluttet i 2014, er det ikke igangsatt ny, systematisk oppfølging av kystlinjen i Hurum, opplyser Anita Kotte Syversen, jurist i Plan- og bygningsetaten i kommunen.

Dette skyldes delvis den korte tiden siden siste gjennomgang, men også fordi «en systematisk oppfølging er ressurskrevende i forhold til personalressurser», kan hun videre opplyse.

– Den ulovlighetsoppfølgingen som foretas i dag, er mer ad hoc, der kommunen blir tipset om mulige ulovlige tiltak, eller der kommunen selv blir oppmerksom på forhold i forbindelse med andre saker, forteller Syversen.

Hun anslår at 10-12 slike saker oppdages hvert år.

Les også: – Et skrekkeksempel på hvordan strandsonen ikke skal forvaltes

– Hele tiden

Kjetil Johannessen i Oslofjordens Friluftsråd, mener denne måten å gjøre det på, ikke holder.

– Vi er opptatt av at kartleggingsarbeidet og ulovlighetsoppfølgingen i kommunene burde foregå hele tiden og ikke eventuelt bare i kortere prosjektperioder.

Bortsett fra Råde kommune, er det ifølge ham, ingen andre oslofjordkommuner som har gjennomført lignende kartlegginger og oppfølginger som det Vestby og Hurum har gjort.

– Det skyldes nok at dette er ressurskrevende, ikke bare kartleggingen, men spesielt etterarbeidet, som krever ekstra juridisk bistand, sier Johannessen.

Dagsavisen mener: «Den private annekteringen av strandsonen må stoppes»