Innenriks

Er bærekraftløse

For å nå FNs bærekraftsmål må de enorme skattelekkasjene i utviklingsland stanses, fastslår Kirkens Nødhjelp.

– De fleste av bærekraftsmålene koster det penger å gjennomføre. De blir ikke gjennomført uten tilgjengelige ressurser, påpeker generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, her under et besøk ved en av organisasjonens vannstasjoner i Kongo i mai.

I dag avholder FN toppmøte i New York om hvordan arbeidet for å utrydde fattigdom og sult, stanse klimaendringene og oppfylle de øvrige 14 bærekraftsmålene, skal finansieres. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) deltar for Norge.

I en rapport som Christian Aid, Kirkens Nødhjelps britiske partner, legger fram i dag, pekes det på at astronomiske beløp må til hvis det skal være mulig å nå bærekraftsmålene innen fristens utløp i 2030.

I samme rapport lanserer Christian Aid «en enkel løsning» for å skaffe til veie en god del av de nødvendige pengene: Iverksetting av globale tiltak som kan stanse den enorme ulovlige kapitalflyten og de utallige skatteunngåelsene som rammer mange utviklingsland.

Les også: – Tenk om noen skulle kalt dem for «lykkejeger». Det er så langt fra sannheten

Tre norske statsbudsjett

Det tas i den sammenheng blant annet til orde for etablering av et FN-organ for felles internasjonale skatteregler, ikke bare basert på hva som er ulovlig, men også umoralsk.

Totalt koster ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelser utviklingslandene nær 3.700 milliarder kroner i året, ifølge Christian Aids beregninger, et vesentlig høyere beløp enn tidligere anslått.

Dette tilsvarer nær tre norske statsbudsjetter, opplyser generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– Det globale skattesystemet er kaputt. Både lovlige skattetilpasninger, skatteunndragelser og alt mellom, fører til at fattige land går glipp av enorme skatteinntekter. Det er dypt urettferdig når vi vet at pengene kunne finansiert helsetilbud, skoler og infrastruktur. Til syvende og sist går dette utover millioner av mennesker som ikke får de offentlige tjenestene de har krav på, påpeker Høybråten.

Skatteparadiser svelger unna mye av pengene som multinasjonale virksomheter ønsker å beholde mest mulig av selv. Også såkalte dobbeltbeskatningsavtaler eller skatteavtaler kan være gunstige for selskaper med skatteangst.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Unngår skatt

Hensikten med slike avtaler, som inngås mellom to land, er å unngå at et selskaps overskudd skattlegges to ganger, altså i begge de aktuelle landene. Dette taper ofte utviklingslandene mye på, ifølge Kirkens Nødhjelp. Også Norge er del av dette, etter som Norge har inngått om lag 40 skatteavtaler, blant annet med en rekke utviklingsland, slik som Nepal, Sierra Leone og Tanzania.

– Norge bør gjøre en gjennomgang av egne dobbeltbeskatningsavtaler og tilby reforhandling av avtalene med utviklingsland, mener Høybråten.

– Mange av avtalene er gamle og utdaterte. Noen er fra kolonitiden, 1950-tallet.

Høybråten ønsker også at Norge innfører utvidet land-for-land-rapportering. Denne formen for rapportering innebærer at selskaper, i hvert land de er aktive i, blant annet må melde fra om inntekter, utgifter, fortjeneste og hvor mye de betaler i skatt.

Høybråten ønsker seg også offentlige registre som viser hvem det er som egentlig eier hvert enkelt selskap, noe som på ingen måte alltid er innlysende i dag.

– Slik vil vi få større transparens og unngå skatteomgåelser, noe som skjer ved uoversiktlige selskapsstrukturer, påpeker han.

Samlet sett ønsker Høybråten iverksettelsen av en «knipetangsmanøver» hvor det tas både globale og nasjonale grep for å komme skattetriksingen til livs, med Norge i en pådriverrolle.

– Hva med norsk næringslivs rolle i dette?

– Norsk næringsliv har en egeninteresse av å gjøre rett og skjell for seg. Det har med deres omdømme å gjøre. Det er også veldig viktig at alle næringslivsaktørene skjønner at noen må betale regningen for skatteunngåelsene.