Innenriks

Da Arbeidstilsynet skulle kontrollere Fosen Yard, fant de over 100 underbetalte litauiske arbeidere

Det litauiske firmaet Aros Marine sendte folk til Norge for å reparere hurtigruteskip. Men firmaet som leverte arbeidere til Fosen Yard har underbetalt sine folk, konkluderer Arbeidstilsynet.

Bilde fra Fosen Yards i 2017, da verftet jobbet med hurtigruten "Finnmarken". Foto: Erlend Angelo via FriFagbevegelse

Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Arbeidstilsynet har gitt pålegg til det litauiske firmaet Aros Marine å betale fagarbeiderlønn til fagarbeidere. Tilsynet har oppdaget at de betaler bare hjelpearbeiderlønn.

Når det litauiske firmaet, Aros Marine, skal reklamere for arbeidet de utfører, skriver de at de «garanterer den høyeste kvalitetsstandarden». Men når det kommer til lønninger, har alle ansatte blitt hjelpearbeider. De ansatte får heller ikke betalt overtid, nattilegg eller utenbystillegg viser en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet.

Aros Marine er fast leverandør til Fosen Yard. Verftet i Rissa i Trøndelag gjennomfører oppgradering av hurtigruteskipene, og det litauiske firmaet utfører mye av innredningsarbeidet. Det siste skipet som ble oppgradert var Richard With.

Nesten 150 arbeidere

Aros Marine hadde mange arbeidere i arbeid. Lønnsslippene Arbeidstilsynet fikk tilsendt viste at firmaet hadde 128 og 142 arbeidere på jobb i henholdsvis april og mai måned. Arbeidsavtalene viste også at de litauiske arbeiderne var ansatt for å utføre forskjellig fagarbeid, men lønnsslippene viste hjelpearbeiderlønn, 160,10 kroner i timen. Dette er den allmenngjorte minstelønna for hjelpearbeidere i Verkstedoverenskomsten. Hvis de ansatte hadde mottatt fagarbeiderlønn etter samme overenskomsten, ville lønningene vært 176,05, en differanse på 16 kroner timen.

Kompetente arbeidere

I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at «Arbeidstilsynet mener at full renovering av hurtigruteskip Richard With ikke kan gjøres med bare hjelpearbeidere. De utsendte arbeidstakere var fagarbeidere som for eksempel snekkere, blikkenslagere, elektrikere, sveisere, montører, isolatører og formenn. Det står i arbeidskontrakten til den enkelte arbeidstaker. Arbeidstilsynet registrer at Aros marine beskriver sine arbeidstakere som kompetente og som spesialister, på sin hjemmeside.»

Dokumentene som Arbeidstilsynet har mottatt viser at flere av litauerne som var ansatt jobbet som elektrikere. Den allmenngjorte lønna for elektromontører er betydelig høyere enn for fagarbeidere i industrien. Før siste lønnsoppgjør var allmenngjort lønn 211,70 kroner timen.

Pålegget fra Arbeidstilsynet viser ikke til den allmenngjorte satsen for elektroarbeid.

I gjennomgangen av timelistene fra Aros Marine viser Arbeidstilsynet til fire eksempler på lange arbeidsdager uten overtidsbetaling. Den som har jobbet lengst har jobbet i 227 timer på én måned.

Et tillegg som noen får, er beskrevet som «Additional payment». Da tilsynet vil ha en forklaring på hva dette var, blir det forklart med at det er betaling etter «arbeidsgiverens skjønn».

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye firmaet kan ha spart, men et overslag FriFagbevegelse har gjort, viser at det kan dreie seg om mellom 2-3 millioner kroner, når manglende lønn og arbeidsgiveravgift er slått sammen.

Slik svarer Aros Marine

Når vi kontakter Aros Marine den 23. september og ber om kommentar om pålegget fra Arbeidstilsynet, får vi svar fra deres advokat i Norge, Sandra Latotinaite, dagen etter. Hun skriver i en e-post til FriFagbevegelse at «UAB Aros Marine hadde til din orientering ikke mottatt rapporten tidligere».

Arbeidstilsynet sendte pålegget til Aros Marines norske adresse 18. september.

«Jeg har nå bedt Arbeidstilsynet om innsyn i saken. Pålegg gitt i rapporten vil selvsagt bli etterkommet», skriver advokaten.

Slik svarer Fosen Yard

Arbeidstilsynet varsler også pålegg til oppdragsgiver, Fosen Yards. Når en bransje er allmenngjort, har også oppdragsgiver plikt til å følge med på hva underentreprenører betaler sine ansatte. Det kalles påseplikt.

Hvis påseplikten hadde fungert ville Fosen Yard avdekket underbetalingen av de litauiske arbeiderne. Men det var Byggebransjens uropatrulje, som tipset a-krim i Trondheim som utløste Arbeidstilsynets kontroll.

Verftet har fått frist til 30. september med å svare Arbeidstilsynet på hvilke tiltak de vil sette i verk for at de skal overholde påseplikten.

– Vi kommer til å svare på de påleggene som vi har fått, sier administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard til FriFagbevegelse.

– Hva kommer dere til å svare?

– Det kan jeg ikke si til deg, vi er midt i en prosess, svarer Straumsheim. Men han mener at Aros’ ansatte har svært gode betingelser når de jobber i Norge, og at det er dyrere for Fosen Yard å bruke dem enn norske arbeidere. Blant annet får de tre gratis måltider med mat om dagen.

– Det er ingen norske firmaer som kan stille med 200 mann på et slikt oppdrag. Derfor bruker vi dem.

Utkonkurrer lokale firmaer

– Når forskjellene blir så store, så vil de utkonkurrere alle lokale firmaer, sier Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim. I tillegg mener han at den utstrakte bruken av overtid på prosjektet er med på å uthule normalarbeidsdagen.

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, er svært fornøyd med at Arbeidstilsynet tar tak i at fagarbeidere blir lønnet med hjelpearbeidere.

– Vi ser at en stadig forsøker å levere anbud på lavest mulig lønnssats. Tidligere har vi sett innen bygning at Arbeidstilsynet har stilt spørsmål om det er mulig å føre opp et hus med bare hjelpearbeidere, men dette er første gang vi har sett at de gir en bedrift pålegg om å betale fagarbeidere fagarbeiderlønn, sier Krogstad.