Innenriks

Refser politiet etter at nazi-anmeldelse ble henlagt

Stortingrepresentant Freddy André Øvstegård anmeldte Den Nordiske Motstandsbevegelsen for trusler. Anmeldelsen ble henlagt etter en uke med «ukjent gjerningsmann». – Etter dette har jeg ikke tillit til politiets arbeid mot høyreekstremisme, sier Øvstegård.

Bilde 1 av 2

«Ukjent gjerningsmann», konstaterte politiet i Sarpsborg etter en knapp ukes etterforskning.

Dagsavisen skrev i juni at Freddy André Øvstegård ville anmelde nynazist-organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen for trusler og oppfordring til vold, etter plakataksjoner med bilde av en galge og påskriften «Reservert for folkeforrædere». Øvstegård og flere andre lokale Sosialistisk Ungdom-aktivister er gjentatte ganger blitt omtalt som «folkeforrædere» av Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

– Jeg er skuffet over hvordan politiet håndterte denne saken. Hvis venstreside-folk, skeive eller minoriteter får sakene sine henlagt på en uke etter å bli hengt ut med tydelige oppfordringer til vold, viser det at politiet enten ikke har ressursene eller prioriteringene på plass, mener Øvstegård.

Les også: SV-representant anmelder nazi-gruppe for trusler

Har ikke tillit

– Selv etter to høyreekstreme terrorangrep i dette landet viser politiet at de ikke de evner å prioritere denne trusselen. I dag, etter dette, kan jeg ikke si at jeg har tillit til politiets og myndighetenes arbeid mot høyreekstremisme. Det blir ikke tatt på tilstrekkelig alvor i hele systemet, mener Øvstegård.

9. august kontaktet Øvstegård Sarpsborg politistasjon om saken, og avtalte avhør den 14. august, da anmeldelsen ble formelt innlevert.

20. august ble saken henlagt, ifølge Øst politidistrikt.

– En ukes tid etter forhøret fikk jeg brev om at anmeldelsen var henlagt, med årsak «ukjent gjerningsperson». Det er litt rart. Dette er et kjent miljø med kjente personer, kommenterer Øvstegård.

– I Kristiansand hang medlemmer av Den nordiske motstandsfronten opp bannere med hakekors og «vi er tilbake» på 9. april. Der var politiet istand til å finne gjerningspersonene og få dem dømt, påpeker Øvstegård.

Tre nynazister fra Den Nordiske Motstandsbevegelsen ble 3. september i år dømt i Kristiansand tingrett for hatefulle ytringer, etter å ha hengt opp flagg og hakekors-bannere natt til 9. april ifjor. De vil nå anke dommen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Galge

Øvstegård sammen med andre SV-medlemmer tok i mai 2017 initiativ til å få bortvist aktivister fra Den nordiske motstandsbevegelsen som delte ut flyveblader i Halden sentrum. Det førte til et oppslag i Den nordiske motstandsbevegelsens nettavis der Øvstegård ble kalt «folkeforræder». En tid etter oppdaget Øvstegård at det var satt opp store klistremerker med bilde av en galge, påskriften «Reservert for folkeforrædere» og adressen til DNMs nettavis, på lyktestolper i Sarpsborg.

– Kombinasjonen av galgen og utskjellingen av meg som folkeforræder er helt klart trusler og oppfordring til vold, mener Øvstegård.

Øvstegård valgte å anmeldelse truslene etter at Pride-arrangører og Skeiv Ungdom Østfold i sommer rapporterte at Den Nordiske Motstandsbevegelsen fotograferte og kartla dem ved arrangementer.

– Jeg oppfatter ikke at politiet i Norge tar høyreekstremisme og nynazisme tilstrekkelig alvorlig når en sak som dette blir henlagt så raskt, sier Øvstegård.

– I denne saken har politiet ikke vist forståelse for forskjellen mellom drittslenging i kommentarfelt og organiserte nazister som trener på vold, oppfordrer til vold, og har begått vold i våre naboland.

Flere ganger i uka publiserer Den Nordiske Motstandsbevegelsen bilder fra aksjoner der det blir satt opp plakater med bl.a galgemotivet og «Reservert for folkeforrædere», senest sist uke.

Les også: «Voldelige nazister har pekt oss ut som hovedfiende. Det er skremmende»

Marsjer

Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) karakteriserer seg selv som nasjonalsosialister. I Sverige og Finland har DNM-medlemmer stått for grove forbrytelser og drap. Det er en fellesnordisk organisasjon med en egen norsk avdeling. I Norge har DNM de siste to årene hatt markeringer og marsjer i Kristiansand, Fredrikstad og Moss. Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant for Østfold, der han har merket stor aktivitet fra DNM.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen sprer truende budskap gjennom klistremerker i det offentlige rom, og de henger ut SU-ere og skeive aktivister på nettsidene sine. Dette er alvorlig. Det fører til helt reell frykt blant skeive og SU-ere som engasjerer seg offentlig, sa Øvstegård til Dagsavisen tidligere i år.

Den nordiske motstandsbevegelsen under markering i Fredrikstad, 27.oktober 2018. Foto: Dag Magnus Nielsen

Les også: Manshaus hadde kontakt med nynazistisk organisasjon

– Tar på alvor

– Vi tar denne type saker på største alvor. Men vi er avhengig av bevis. Vi har ikke kunnet knytte en enkeltperson til oppfordring til vold. Da kommer vi ikke videre, kommenterer Kåre Solvoll, seksjonspåtaleleder ved Øst politidistrikt.

– Men det hadde vært bedre om Øvstegård klaget på henleggelsen overfor oss. Man har anledning til å påtale avgjørelser på henleggelse til høyere påtalemyndighet, understreker Solvoll

– Jeg ser ikke noe poeng i å drive denne enkeltsaken videre i et system som trenger politisk endring, svarer Øvstegård.

– Det trengs endringer på overordnet nivå - mer kompetanse på høyreekstremisme, riktig kompetanse i alle politidistrikt, og ressurser til å følge opp.

– Når en så tydelig oppfordring til vold blir henlagt på en uke sender det et feil signal til Den nordiske motstandsbevegelsen. De fortsetter å kalle meg folkeforræder. De endrer ikke sin ekstreme virksomhet. Det er skummelt.

Den Nordiske Motstandsbevegelsen ved Tommy Olsen, leder for den norske avdelingen, har denne kommentaren til henleggelsen:

Plakaten er symbolsk, ikke ment rett frem. Vi ser gjerne en fremtidig domstol hvor grov folkeforræderi blir straffet på passende måte.

Mer fra Dagsavisen