Innenriks

Åpner Norges lengste togrute

Fra sommeren 2022 blir det mulig å ta toget fra Oslo til Bodø uten togbytte.

SJ skal fra neste sommer kjøre tog på mellom annet Dovrebanen, Rørosbanen, Trønder banen og Nordlandsbanen. Det åpner ikke bare for Norges lengste togrute, men også for flere andre nye togtilbud.

Det nye togtilbudet omtales som «Norges lengste togrute» av SJ, det svenske togselskapet som vant kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord, i juni.

SJ vil også styrke togtilbudet på flere andre måter med blant annet:

* Flere avganger.

* Tog med flere vogner.

* Pendleravganger.

* Nye og raskere togforbindelser mellom Norge og Sverige.

– En stor suksess

I dag må alle som reiser med Vy mellom Oslo og Bodø, bytte tog i Trondheim. Det togbyttet er en tidstyv på grunn av ventetiden i trønderhovedstaden. I dag tar denne togreisen, avhengig av hvilken avgang det er snakk om, fra 17 timer og 14 minutter opp til 18 timer og 26 minutter.

– Sommeren 2022 skal vi teste Norges lengste togrute, Oslo-Bodø. Da slipper kundene å bytte tog i Trondheim. Narvik har allerede en så lang togrute, med SJ til Stockholm, og den er en stor suksess. Vi ser fram til å kunne tilby tilsvarende på norsk innenriks, sier Sverre Sletten, anbudsansvarlig i SJ AB.

– Foruten Oslo-Bodø åpner dette for mange andre nye markeder uten togbytte, for eksempel Lillehammer-Bodø, Oslo-Steinkjer og Hamar-Mosjøen, påpeker han.

– Hvor lang blir reisetiden Oslo-Bodø med SJ?

– Den blir cirka 16,5-17 timer. Det er altså ikke så stor tidsforskjell mot i dag, men kundefordelen blir at man ikke løper noen risiko for at korrespondansen i Trondheim ikke holder, man slipper å dra bagasjen ut ved togbytte og man beholder sin plass i ro og mak hele veien, svarer Sletten.

Saken fortsetter under bildet.

SATSER: Sverre Sletten, anbudsansvarlig i SJ AB. FOTO: SJ AB

Sverre Sletten er anbudsansvarlig i SJ AB.

– Mer attraktivt

Togforbindelsen mellom Oslo og Trondheim skal også bli bedre.

– SJ kommer til å øke antall dagtog Oslo-Trondheim fra tre til fem i desember 2021. I tillegg beholdes så klart nattoget. Dette kommer til å gjøre toget til et langt mer attraktivt transportmiddel, ikke minst i Gudbrandsdalen og i de delene av Sør-Trøndelag som i dag har få andre avganger. I tillegg kommer vi til å øke antall vogner i togene ved behov. SJ har veldig gode erfaringer med å få flere kunder til å velge toget når vi øker kapasiteten på langdistanseruter. Det har vi så gode erfaringer med i Sverige at det bare er å komme i gang i Norge, sier Sletten.

– Fra desember 2021 øker vi også antall tog på Raumabanen, mellom Dombås og Åndalsnes, fra fire til seks. Togene vil korrespondere med Dovrebanens tog på Dombås, og i Åndalsnes er det bussforbindelser til øvrige deler av Møre og Romsdal. Kundene vil langt oftere se toget som førstevalget, og samtidig legger vi grunnlaget for å øke trafikken langs den fantastisk vakre Raumabanen, fortsetter han.

– Desember 2021 blir også starttidspunktet for en ekstra morgentur Bodø-Fauske, slik at togtilbudet blir enda bedre for flere pendlere i Saltenregionen, med timesfrekvens mot Bodø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sverige og Danmark

I begynnelsen av september ble det kjent at regjeringen setter av 100 millioner kroner til elektrifiseringen av Meråkerbanen.

– Dette er en oppstartsbevilgning, men betyr samtidig at pengene som skal til, kommer etter hvert, uttalte Venstres Jon Gunnes til Trønder-Avisa i den anledning.

En slik elektrifisering åpner for nye muligheter for SJ.

– Vi kommer til å starte togtrafikk Trondheim-Stockholm så snart Meråkerbanen blir elektrifisert, sier Sletten.

For de mange bosatt i Oslo- og Østlandsområdet, er en framtidig bedring av togtilbudet til Sverige enda mer konkret.

– Vi kommer også til å styrke togtilbudet Oslo-Stockholm fra desember 2021 med flere og raskere avganger, og planlegger dessuten ny rute fra Oslo til Göteborg i 2020, med ambisjon om å kjøre uten togbytte til København om få år, når en del større utbyggingsprosjekter langs banen er ferdige, opplyser Sletten.

– Knyttet sammen med Dovrebanen blir SJs langdistansetog dermed et reelt alternativ også for internasjonal trafikk videre til Dovrebanen, Raumabanen og alle andre togopplevelser nordover.

Som Dagsavisen skrev i juli, har interessen for å reise med tog i Norge, vært økende i en rekke land. Ifølge Visit Norway gjelder dette både for svensker, dansker, nederlendere, tyskere og russere.

Det kan også hende at SJ vil få enda mer å by på til sine norske kunder.

– Jernbanedirektoratet kan utløse opsjoner for mange nye avganger rundt om i rutenettet. Dette gjelder ytterligere et dagtog Oslo-Trondheim, ny avgang Røros-Trondheim og Røros-Hamar, ny avgang Trondheim-Storlien, flere turer på kvelder og i helgene på strekningen Trondheim-Steinkjer, og ekstra tur i helgene på strekningen Bodø-Mosjøen. Vi håper selvsagt at dette kan realiseres. sier Sletten.

I dialog med ordførere

SJ åpner også for å diskutere med regionale og lokale myndigheter om behovene de må ha for flere togavganger.

– Det gjelder alle strekningene i trafikkpakken, påpeker Sletten.

SJ er allerede i dialog med ordførerne i Snåsa, Grong og Namskogan om dette.

– Vi har jobbet i mange år med å få på plass et pendlertog fra Namdalen og ned til Steinkjer. Svaret fra NSB, og nå sist Vy, har vært at det er umulig å få til på grunn av mangelen på togsett, men nå lurer det en mulighet til endelig å få denne ruta på plass.

Det uttalte ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy (Ap), til Namdalsavisa i etterkant av en videokonferanse med SJ tidlig i september.

– Hvordan vil SJ få tog nok til flere avganger, Sverre Sletten?

– Alle økninger vi gjør, løser vi ved å leie alle togsett som vi tilbys av Norske tog AS til trafikkoppdraget. Det er noen flere togsett enn i dag for de lengre distansene, slik at trafikkopplegget fortsatt blir robust. Og så ser vi fram til den snarlige fornyelsen av togmateriellet for blant annet regiontogene i Trøndelag, og den kapasitetsøkningen disse togene vil gi. De framtidige togavganger Trondheim-Stockholm og økninger Oslo-Stockholm/Göteborg, skjer med SJs eget togmateriell, og er ikke del av oppdraget for Jernbanedirektoratet, men det kommer våre kunder veldig til gode.

SJ i Norge

Svenske SJ vant kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord, 17, juni i år på bekostning av Vy, som nå trafikkerer de aktuelle strekningene. Trafikkpakken omfatter:

* Dovrebanen.

* Raumabanen.

* Rørosbanen.

* Trønderbanen.

* Meråkerbanen.

* Nordlandsbanen.

* Saltenpendelen.

* SJ overtar driften av disse strekningen 20. juni neste år.

* Den første tiden av kontraktsperioden skal SJ videreføre dagens rutetilbud.

* Fra desember 2021 får SJ store friheter til endringer og utvidelser, noe selskapet vil benytte seg av i stor grad.