Innenriks

Åpner Norges lengste togrute

Fra sommeren 2022 blir det mulig å ta toget fra Oslo til Bodø uten togbytte.

Det nye togtilbudet omtales som «Norges lengste togrute» av SJ, det svenske togselskapet som vant kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord, i juni.

SJ vil også styrke togtilbudet på flere andre måter med blant annet:

* Flere avganger.

* Tog med flere vogner.

* Pendleravganger.

* Nye og raskere togforbindelser mellom Norge og Sverige.

– En stor suksess

I dag må alle som reiser med Vy mellom Oslo og Bodø, bytte tog i Trondheim. Det togbyttet er en tidstyv på grunn av ventetiden i trønderhovedstaden. I dag tar denne togreisen, avhengig av hvilken avgang det er snakk om, fra 17 timer og 14 minutter opp til 18 timer og 26 minutter.

– Sommeren 2022 skal vi teste Norges lengste togrute, Oslo-Bodø. Da slipper kundene å bytte tog i Trondheim. Narvik har allerede en så lang togrute, med SJ til Stockholm, og den er en stor suksess. Vi ser fram til å kunne tilby tilsvarende på norsk innenriks, sier Sverre Sletten, anbudsansvarlig i SJ AB.

– Foruten Oslo-Bodø åpner dette for mange andre nye markeder uten togbytte, for eksempel Lillehammer-Bodø, Oslo-Steinkjer og Hamar-Mosjøen, påpeker han.

– Hvor lang blir reisetiden Oslo-Bodø med SJ?

– Den blir cirka 16,5-17 timer. Det er altså ikke så stor tidsforskjell mot i dag, men kundefordelen blir at man ikke løper noen risiko for at korrespondansen i Trondheim ikke holder, man slipper å dra bagasjen ut ved togbytte og man beholder sin plass i ro og mak hele veien, svarer Sletten.

Saken fortsetter under bildet.

SATSER: Sverre Sletten, anbudsansvarlig i SJ AB. FOTO: SJ AB

Sverre Sletten er anbudsansvarlig i SJ AB.

– Mer attraktivt

Togforbindelsen mellom Oslo og Trondheim skal også bli bedre.

– SJ kommer til å øke antall dagtog Oslo-Trondheim fra tre til fem i desember 2021. I tillegg beholdes så klart nattoget. Dette kommer til å gjøre toget til et langt mer attraktivt transportmiddel, ikke minst i Gudbrandsdalen og i de delene av Sør-Trøndelag som i dag har få andre avganger. I tillegg kommer vi til å øke antall vogner i togene ved behov. SJ har veldig gode erfaringer med å få flere kunder til å velge toget når vi øker kapasiteten på langdistanseruter. Det har vi så gode erfaringer med i Sverige at det bare er å komme i gang i Norge, sier Sletten.

– Fra desember 2021 øker vi også antall tog på Raumabanen, mellom Dombås og Åndalsnes, fra fire til seks. Togene vil korrespondere med Dovrebanens tog på Dombås, og i Åndalsnes er det bussforbindelser til øvrige deler av Møre og Romsdal. Kundene vil langt oftere se toget som førstevalget, og samtidig legger vi grunnlaget for å øke trafikken langs den fantastisk vakre Raumabanen, fortsetter han.

– Desember 2021 blir også starttidspunktet for en ekstra morgentur Bodø-Fauske, slik at togtilbudet blir enda bedre for flere pendlere i Saltenregionen, med timesfrekvens mot Bodø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sverige og Danmark

I begynnelsen av september ble det kjent at regjeringen setter av 100 millioner kroner til elektrifiseringen av Meråkerbanen.

– Dette er en oppstartsbevilgning, men betyr samtidig at pengene som skal til, kommer etter hvert, uttalte Venstres Jon Gunnes til Trønder-Avisa i den anledning.

En slik elektrifisering åpner for nye muligheter for SJ.

– Vi kommer til å starte togtrafikk Trondheim-Stockholm så snart Meråkerbanen blir elektrifisert, sier Sletten.

For de mange bosatt i Oslo- og Østlandsområdet, er en framtidig bedring av togtilbudet til Sverige enda mer konkret.

– Vi kommer også til å styrke togtilbudet Oslo-Stockholm fra desember 2021 med flere og raskere avganger, og planlegger dessuten ny rute fra Oslo til Göteborg i 2020, med ambisjon om å kjøre uten togbytte til København om få år, når en del større utbyggingsprosjekter langs banen er ferdige, opplyser Sletten.

– Knyttet sammen med Dovrebanen blir SJs langdistansetog dermed et reelt alternativ også for internasjonal trafikk videre til Dovrebanen, Raumabanen og alle andre togopplevelser nordover.

Som Dagsavisen skrev i juli, har interessen for å reise med tog i Norge, vært økende i en rekke land. Ifølge Visit Norway gjelder dette både for svensker, dansker, nederlendere, tyskere og russere.

Det kan også hende at SJ vil få enda mer å by på til sine norske kunder.

– Jernbanedirektoratet kan utløse opsjoner for mange nye avganger rundt om i rutenettet. Dette gjelder ytterligere et dagtog Oslo-Trondheim, ny avgang Røros-Trondheim og Røros-Hamar, ny avgang Trondheim-Storlien, flere turer på kvelder og i helgene på strekningen Trondheim-Steinkjer, og ekstra tur i helgene på strekningen Bodø-Mosjøen. Vi håper selvsagt at dette kan realiseres. sier Sletten.

I dialog med ordførere

SJ åpner også for å diskutere med regionale og lokale myndigheter om behovene de må ha for flere togavganger.

– Det gjelder alle strekningene i trafikkpakken, påpeker Sletten.

SJ er allerede i dialog med ordførerne i Snåsa, Grong og Namskogan om dette.

– Vi har jobbet i mange år med å få på plass et pendlertog fra Namdalen og ned til Steinkjer. Svaret fra NSB, og nå sist Vy, har vært at det er umulig å få til på grunn av mangelen på togsett, men nå lurer det en mulighet til endelig å få denne ruta på plass.

Det uttalte ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy (Ap), til Namdalsavisa i etterkant av en videokonferanse med SJ tidlig i september.

– Hvordan vil SJ få tog nok til flere avganger, Sverre Sletten?

– Alle økninger vi gjør, løser vi ved å leie alle togsett som vi tilbys av Norske tog AS til trafikkoppdraget. Det er noen flere togsett enn i dag for de lengre distansene, slik at trafikkopplegget fortsatt blir robust. Og så ser vi fram til den snarlige fornyelsen av togmateriellet for blant annet regiontogene i Trøndelag, og den kapasitetsøkningen disse togene vil gi. De framtidige togavganger Trondheim-Stockholm og økninger Oslo-Stockholm/Göteborg, skjer med SJs eget togmateriell, og er ikke del av oppdraget for Jernbanedirektoratet, men det kommer våre kunder veldig til gode.

SJ i Norge

Svenske SJ vant kontrakten om Trafikkpakke 2: Nord, 17, juni i år på bekostning av Vy, som nå trafikkerer de aktuelle strekningene. Trafikkpakken omfatter:

* Dovrebanen.

* Raumabanen.

* Rørosbanen.

* Trønderbanen.

* Meråkerbanen.

* Nordlandsbanen.

* Saltenpendelen.

* SJ overtar driften av disse strekningen 20. juni neste år.

* Den første tiden av kontraktsperioden skal SJ videreføre dagens rutetilbud.

* Fra desember 2021 får SJ store friheter til endringer og utvidelser, noe selskapet vil benytte seg av i stor grad.

Mer fra Dagsavisen