Innenriks

Regjeringen vil fjerne uføretillegg: – Rart at KrF kan være med på et slikt forslag

– Dette viser bare hvem som må betale for at vi har fått en flertallsregjering, sier Lise Christoffersen (Ap).

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen. Skjermingstillegget kompenserer uføre, som ikke kan øke sin alderspensjon ved å stå lenger i arbeid slik yrkesaktive kan.

Les om det her: Hauglie vil spare 1,3 milliarder på å fjerne tillegg for uføre som blir alderspensjonister

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) reagerer kraftig på at regjeringen nå tar omkamp på en sak de tapte i Stortinget i juni 2014.

Da forsøkte mindretallsregjeringen til Høyre og Fremskrittspartiet å gjøre det samme, på bakgrunn av Sundvolden-erklæringen. Nå er det en flertallsregjering som styrer. Det tolker Lise Christoffersen slik at Venstre og KrF nå har snudd og støtter endringen.

– Denne skjermingen er begrunnet i at uføre ikke har den samme muligheten som de som er i jobb til å tilpasse seg levealdersjusteringen. Det er jo bare rett og rimelig at de har den skjermingen så lenge de ikke er i stand til å arbeide. Det er ikke noe de har valgt. Vi andre kan velge å stå i jobb så lenge vi lever, sier Lise Christoffersen til FriFagbevegelse.

Hun er forundret over at KrF kan være med på et slikt forslag.

– Dette er jo en gruppe som KrF sier at de har en spesiell omtanke for. Jeg regnet med at denne saken var død og begravet, men det er den tydeligvis ikke, legger hun til.

Lise Christoffersen mener listen over kutt regjeringen har gjort i løpet av sine seks år begynner å bli lang.

Dette er tillegget

Skjermingstillegget er knyttet opp mot det såkalte pensjonsforliket, og en del av den såkalte levealdersjusteringen.

Skjermingstillegget er et tillegg til alderspensjonen ved overgang fra uføretrygd for personer født i perioden 1944-1953. Tillegget gir denne gruppen en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Det var Stoltenberg II-regjeringen som i sin tid innstilte på at uføres alderspensjon i utgangspunktet skulle levealdersjusteres etter samme regler som yrkesaktives alderspensjon, men at årskullene 1944–1951 fra 2011 skulle få en delvis skjerming for virkningen av levealdersjusteringen med 0,25 prosentpoeng fordi det knyttet seg usikkerhet til hvordan arbeidsføre ville tilpasse seg de nye reglene.

I 2018 skulle det så vurderes hvordan skjermingen skulle videreføres, basert på arbeidsføres faktiske tilpasning til den nye levealdersjusteringen og utviklingen i antall uføre.

Regjeringen Solberg foreslo allerede i 2014 å oppheve ordningen med skjermingstillegg for uføre født fra og med 1948. Det ville innebære at uføres alderspensjon heretter levealderjusteres på samme måte som alderspensjonen til arbeidsføre.

Flertallet i komiteen under behandlingen i 2014, støttet seg til en uttalelse fra Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og opprettholdt Stortingets tidligere vedtak om delvis skjerming og ny vurdering før 2018, da man på det tidspunktet vil ha bedre kunnskap om hvordan arbeidsføre faktisk tilpasser seg den nye levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forslag på nytt

Nå kommer altså forslaget opp på nytt. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) poengterer at forslaget er «i tråd med arbeidslinjen».

Hvis skjermingstillegget blir fjernet vil det innebære en innsparing på 1,3 milliarder kroner i 2030.

KrFs medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Geir Toskedal, er på utenlandsreise og svarer på sms til frifagbevegelse at han ikke kan kommentere denne saken nå. (FriFagbevegelse)