Innenriks

Krever AAP-tiltak fra regjeringen

Frp-topp Aina Stenersen er ikke beroliget av Nav-ledelsens forsikringer om at AAP-mottakere får bedre oppfølging. Hun mener regjeringen må se på mulige tiltak.

Aina Stenersen mener regjeringen må gjøre mer for å sikre at AAP-mottakere får bedre oppfølging.

– Jeg krever at regjeringen ser på konsekvensene av AAP-innstrammingen når de diskuterer neste års budsjett, sier Aina Stenersen, Frps førstekandidat i Oslo

Stenersen er ikke beroliget av svarene Nav-ledelsen har gitt når det gjelder hvilken oppfølging mottakere av arbeidsavklaringspenger får etter regjeringens innstramming i regelverket.

– Regjeringen sitter nå i budsjettkonferanser. Det er nå de kan gjøre noe, sier Stenersen.

– Det bør gjøres noe med situasjonen vi har i dag. Jeg mener det trengs en kartlegging av hvordan Nav-ledelsen jobber for at oppfølgingen faktisk blir bedre. Hvis det er ressurser i Nav det skorter på, må regjeringen også se på hva den kan bidra med økonomisk.

Les også: AAP-opprør fra Ap-ordførere

Reagerer på Nav-svar

Frp-toppen i Oslo reagerer på svarene Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav, ga i et intervju med Dagsavisen om oppfølging av AAP-mottakere. Hugvik mener oppfølgingen er blitt bedre. Fellesorganisasjonen som representerer 3.000 Nav-ansatte, mener det ikke er dekning for å si det.

– Tillitsvalgte for de ansatte går ut og sier at det ikke er blitt bedre oppfølging. Så sier Nav-ledelsen at det er blitt bedring og viser til at 4 av 10 har hatt kontakt med Nav den siste måneden, mot 3 av 10 tidligere. Å bruke det tallet som et bevis på at det er blitt bedre oppfølging, mener jeg er helt feil, sier Stenersen og legger til:

– Kontakten med Nav trenger ikke være et fysisk møte, en melding i den digitale aktivitetsplanen registreres også som kontakt. Mitt poeng er at dette ikke trenger å ha noe med oppfølging å gjøre. Jeg mener Nav-lederne må ta et mye større ansvar for at AAP-mottakere blir fulgt opp bedre. Vi vet ikke om den digitale aktivitetsplanen fører til bedre oppfølging eller raskere avklaring mot arbeid eller uføretrygd.

– Men dette er vel også et spørsmål om ressurser. Er ikke det regjeringens ansvar?

– Jo, regjeringen har et ansvar her. Det er derfor jeg mener de må se på dette når de jobber med neste års budsjett.

Les også: Flere tusen AAP-mottakere er avhengige av sosialhjelp

– Må hjelpe flere

Etter regjeringens AAP-innstramming som trådte i kraft 1. januar 2018, har det blitt flere tusen færre AAP-mottakere. Syke mennesker har mistet sin inntekt før de er ferdig avklart og mange har endt på økonomisk sosialhjelp. Opposisjonen på Stortinget ønsker å reversere noen av innstrammingene for å sikre at AAP-mottakere ikke mister inntekten før de er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd. Frp og regjeringen vil ikke gjøre noe. På spørsmål om hva Stenersen mener og om hun synes innstrammingen var riktig, svarer Frp-politikeren:

– Jeg register at regjeringen vil se resultatene av kartlegginger til høsten, og at innstramningene bare har fungert i kort tid. Så det er for tidlig å si, men jeg vil samtidig påpeke at jeg har en veldig sterk sympati med personene som opplever utfordringer som en konsekvens av omleggingen.

Stenersen sier hun er opptatt av at både de som er i et AAP-løp og de som nå har havnet på sosialhjelp, må få tettere oppfølging av kommunen.

– Kommunerevisjonen har kommet med kritikk av at det er veldig varierende oppfølging fra bydel til bydel i hovedstaden. Jeg mener det må gjøres mer i Oslo for å sikre at folk får kontakt med veilederen sin, også de som ikke har gode digitale ferdigheter. Det er mye å gå på, sier Stenersen og legger til:

– De som lever av økonomisk sosialhjelp får utrolig lite utbetalt og er i en veldig vanskelig situasjon. Jeg synes det er kjempetrist at mange har det så utfordrende. Vi må stille opp mer og hjelpe dem, og vi må spørre oss selv om det er mer vi kan gjøre for å opprette arbeidsplasser, gi arbeidstrening og andre tiltak som kan hjelpe den enkelte i våre lokalmiljøer.