Innenriks

Politisk streik: – Vi skal stoppe tog. Vi skal stoppe alt

10. oktober går de jernbaneansatte ut i politisk streik. Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) håper å få alle transportforbundene i LO med seg i streiken. Og: Det kan bli flere togstreiker framover.

Av Morten Hansen, NJF-magasinet/FriFagbevegelse

– Nok er nok. Vi er nødt til å rasle med sablene.

Forbundsleder i NJF, Jane Sætre, er tydelig på at grensen er nådd for hennes medlemmer.

Kan ikke sitte stille

– Vi kan ikke godta at norsk jernbanepolitikk skal bestemmes fra EU. Vi som jobber på jernbanen kan ikke sitte stille å se på at krav til sikkerhet på jernbanen i Norge svekkes. Det blir resultatet hvis det gjøres lovendringer basert på et regelverk som ikke er egnet for norske forhold. Hvis jernbanedirektivene blir innført, skal vi ikke ha på oss at vi ikke gjorde det vi kunne for å stoppe det, sier Sætre.

10. oktober tar hun alle forbundets medlemmer ut i streik – både de som jobber på jernbanen og de som kjører buss.

– Vi skal stoppe tog – vi skal stoppe alt, slår Jane Sætre fast.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rammer alle

Og forbundslederen får støtte av tillitsvalgte og medlemmer ute i organisasjonen.

– Dette er det vi kan gjøre. Det er kun begrensningene i Hovedavtalen som gjør at vi ikke gjør mer. Hvis vi ikke kan si fra nå, kan vi aldri gjøre det, fastslår Glenn Noss, klubbleder i Mantena Lodalen.

Han håper på bred oppslutning for den politiske streiken.

– Dette rammer oss nå. Men det handler ikke bare om oss. Neste gang er det kanskje bygningsarbeiderne. En annen gang noen andre. Vi ser for eksempel at mange deler av transportbransjen er påvirket av EUs direktiver. Det går ut over norske lønns- og arbeidsbetingelser, sier Noss.

Saken fortsetter under bildet.

Glenn Noss og Wencke Bye sier NJF-medlemme i henholdsvis Mantena og Trafikkservice er klare til å si sin mening i den kommende politiske streiken.

Glenn Noss og Wencke Bye sier NJF-medlemme i henholdsvis Mantena og Trafikkservice er klare til å si sin mening i den kommende politiske streiken. Foto: Morten Hansen/NJF-magasinet/FriFagbevegelse

Les også: Nå starter maktkampen om tog og jernbane

Buss, bane og tog

Også NJF tar sikte på en bred streik.

– Vi har en målsetning om å få med oss andre forbund som organiserer bredt i transportsektoren. EUs transportpolitikk rammer og forringer transportarbeideres vilkår i turbuss, gods- og taxinæringen.

Hun poengterer at selv om målet med den politiske streiken er å hindre innføring av EUs fjerde jernbanedirektiv, er dette større.

– Vi har en regjering som ukritisk iverksetter EUs transportpolitikk uavhengig av om den svekker kvalitet, sikkerhet og norske lønns- og arbeidsvilkår, sier en opprørt Sætre.

Ned i lønn

Noen av de som har merket det på kroppen, er renholderne i Trafikkservice.

– Vi har måttet gjøre endringer i blant annet lønn. Blant annet har vi gått ned i nattillegg, sier Wencke Bye, leder av Klargjøringpersonalets landsforening i NJF.

Også hun slår fast at forbundet har medlemmene i ryggen.

– Vi må få stoppet disse direktivene. Alt er i endring. Men vi kan ikke låse dette for evig og alltid, sier Bye.

Les også: Advarer mot jernbanepakke

Vil merkes

Sætre og NJF avviser at dette er et forsøk på omkamp om jernbanereformen.

– Jernbanereformen er gjennomført. Og det klarte Regjeringen å gjøre helt på egen hånd – uten noen EU-direktiver i ryggen. Dette handler om hvem som skal bestemme hvordan norsk jernbane skal se ut i framtiden; Norske politikere eller EU.

I første omgang vil NJF stoppe jernbanen noen timer den 10. oktober.

– Dersom vi da ikke blir lyttet til, kommer det en påfølgende opptrapping. Folk vil merke hvor viktig vi som jobber i transportsektoren er. (FriFagbevegelse)

Nyeste fra Dagsavisen.no: