Innenriks

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Nesten 15 prosent av enslige kvinner med barn under 18 år fikk sosialhjelp i løpet av 2017. Det er vesentlig flere innvandrere blant mottakerne enn før.

Illustrasjonsfoto.

– Hyppigheten av sosialhjelpsmottakere blant de rundt 100.000 enslige kvinnene med barn i 2017 var fire ganger så høy som blant enslige kvinner uten barn, sier Harald Tønseth i Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen enslige mødre som mottar sosialhjelp, har ligget stabilt høyt i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endringene har demografiske årsaker, påpeker Tønseth.

– Det har blitt færre enslige mødre med Norge som landbakgrunn blant mottakerne, og vesentlig flere innvandrere. Det gjelder spesielt kvinner med landbakgrunn fra Asia og Afrika. De forsørger vanligvis også flere barn enn enslige mødre med norsk bakgrunn, noe som øker faren for langtidsavhengighet av sosialhjelp, sier Tønseth.

Det er flest enslige mødre på sosialhjelp i Oslo med 19 prosent, mens andelen er lavest i Akershus med 12 prosent og Møre og Romsdal med 11 prosent.

Merforbruket av sosialhjelp SSB finner blant enslige mødre, har ikke noe motstykke blant enslige fedre. I denne gruppen var andelen sosialhjelpsmottakere på 5,7 prosent.

Les også: Flere tusen AAP-mottakere er avhengige av sosialhjelp