Innenriks

Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større

Andelen uføretrygdede kvinner utgjør 12,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. Aldri har andelen vært høyere, ifølge Nav.

Andelen menn som mottar uføretrygd, er 8,3 prosent, ifølge Nav. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt over tid, og andelen uføretrygdede kvinner er nå historisk høy.

I alle aldersgrupper har det vært flere uføretrygdede kvinner enn menn, foruten dem under 30 år. Dette har nå endret seg, og for første gang er andelen uføretrygdede kvinner i alderen 25–29 år like stor som for menn.

– At det er flere uføretrygdede kvinner enn menn, kjenner vi igjen fra de andre helserelaterte ytelsene sykepenger og arbeidsavklaringspenger, hvor det også er en betydelig kjønnsforskjell, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Økning

Ved utgangen av juni mottok i alt 346.800 personer uføretrygd. Det er en økning på 3.400 personer siden forrige kvartal, noe som tilsvarer 1 prosent.

Andelen uføretrygdede var på 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Økningen må ses i sammenheng med nedgangen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Tre av fire nye uføretrygdede mottok tidligere arbeidsavklaringspenger, sier Vågeng.

Nedgang blant eldre

Vi må tilbake til 2006 for å finne en like høy andel uføretrygdede i befolkningen som i dag.

Uføreandelen var likevel høyere i perioden mars 2003 til september 2005, med 10,4 prosent. Endringene må sees i sammenheng med endringer i trygdeordningene i denne perioden.

Andelen uføretrygdede blant eldre har gått ned. Sammenlignet med for ett år siden, har andelen uføretrygdede mellom 20 og 59 år økt, mens for de over 65 år gikk andelen ned. For 18-19-åringene og dem mellom 60 og 64 år, er uføreandelen stabil.

Flest i Østfold – færrest i Oslo

Det var flest uføretrygdede i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8), Aust-Agder (14,6) og Hedmark (13,7). Færrest uføretrygdede var det i Oslo (5,8) og Akershus (7,4).

Forskjellene reduseres noe når det korrigeres for ulik alderssammensetning i fylkene.

Sammenlignet med i fjor, har det vært en økning i andelen uføretrygdede i alle landets fylker. I Aust-Agder økte den aldersstandardiserte uføreandelen med 0,7 prosentpoeng.

Nyeste fra Dagsavisen.no: