Innenriks

Foodora-sykkelbudene streiker til de får tariffavtale

Fellesforbundet avslører sine egne krav og kaller Foodora-tall for ren fantasi.

Foodora er en matformidlingstjeneste der kunder kan bestille mat fra restaurant som deretter blir hentet og fraktet til kunden, fortrinnsvis med sykler. Foodora ble grunnlagt i München i 2014 og kom til Norge året etterpå. I dag finnes det Foodora-avdelinger i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. I morgen lanseres Foodora også i Tromsø, ifølge avisa iTromsø.

Siden 2016 har sykkelbudene i samarbeid med Transportarbeiderforbundet jobbet for å få opprettet en tariffavtale, men selskapet har hele tiden utsatt å gå inn i reelle forhandlinger om dette. Tidligere ble det sendt formelt krav om tariffavtale og etter at det ble tatt en pause i meklingen før sommeren, møttes partene på nytt hos Riksmekleren mandag. Det endte i brudd og dermed streik for 102 sykkelbud i Oslo.

Les også: Budkrigen

– Fantasitall fra Foodora

Ifølge Foodora ville den første foreslåtte tariffavtalen bety ekstrakostnader på 100 millioner kroner, og timelønnen ville økt til 319 kroner. Det ville gjøre det umulig å drive videre i Norge.

Det mener Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, er rene fantasitall.

– Vi har fått folk i Fellesforbundet til å regne på utgiftene til for eksempel AFP (avtalefestet pensjon, red.mrk.). Et estimat på 500–600 ansatte betyr i overkant av to millioner kroner i året. For de 102 sykkelbudene snakker vi om fem millioner kroner totalt, sier Eggum.

Han peker på at syklistene selv med gjennomslag for kravene sine, vil være lavtlønte.

– Timelønna vil være på 64 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kommer med fornuftige krav og forhandler ikke folk vekk fra jobbene sine, eller i dette tilfelle fra sykkelsetene sine, poengterer han.

Ønsker 128 kroner timen

Espen Utne Landgraff, klubbleder for de Fellesforbund-organiserte sykkelbudene i Foodora, forteller at timelønna til sykkelbudene er på 120 kroner. Det har den vært i tre år.

– Det betyr at vi har hatt en reallønnsnedgang. Kravet vårt er åtte kroner timen mer, sier Utne Landgraff og forklarer at det ville gjort at timelønna ville økt tilsvarende prisstigningen de siste tre årene.

I tillegg vil sykkelbudene ha økt provisjonen for levering, fra henholdsvis 15, 20 og 25 kroner på hverdager, lørdager og søndager til 20, 25 og 30 kroner.

Siden sykkelbudene bruker egne klær, mobiltelefoner og sykler, er det også lagt inn vedlikeholdstillegg på 3,9 prosent i kravet. Det tilsvarer ifølge klubblederen fem kroner timen. Det er også et krav om 3,9 prosent eller fem kroner timen i vintertillegg, siden man da trenger vinterdekk på syklene og varmere klær.

Les også:«Når du deler – og blir dumpet»

Håper på rask avgjørelse

Hvis streiken varer lenge, vil en opptrapping trolig skje fra begynnelsen av september, og både LO-leder Hans Christian Gabrielsen og leder i Fellesforbundet gir de streikende full støtte.

– Trusler om konkurs fra arbeidsgivere har vi hørt før. Det var feil for 100 år siden og det er feil nå. Jeg håper Foodora tar til vettet raskt slik at vi kan få en kortvarig streik. Dere skal vite at dere ikke er alene. Dere har det sterkeste forbundet i privat sektor og nesten en million LO-medlemmer i ryggen. Denne streiken skal vi vinne, sa Gabrielsen til de frammøtte sykkelbudene da streiken ble offisielt startet med et infomøte klokka 11 tirsdag 20. august.

Espen Utne Landgraff, klubbleder for sykkelbudene i Foodora er glad for støtten.

– Vi vet selvsagt at med dem i ryggen så kan vi streike helt til vi får en avtale. Det kommer vi også til å gjøre, men vi håper det skjer så fort som mulig, understreker han.

Les også:Derfor elsker jeg tariffavtaler

Vil trolig trappes opp

En opptrapping av streiken kan bli vedtatt relativt raskt. Fredrik Winger i Oslo Transportarbeiderforening forteller at etter at lista for det første streikeuttaket ble sendt over i juli, har minst 20 nye sykkelbud meldt seg inn i Fellesforbundet.

– Disse vil selvsagt måtte jobbe som normalt til vi tar ut flere streik. Det kan komme om et par dager, men da vil det gå 14 dager før de kan begynne å streike, sier Winger.

Rent økonomisk tyder mye på at sykkelbudene i Foodora vil kunne holde streiken gående lenge.

– De vil få 90 prosent av den lønna de skulle hatt i streikebidrag. Det er skattefritt, poengterer han.

Espen Utne Landgraff, klubbleder for sykkelbudene, avviser imidlertid at størrelsen på streikebidraget har noen betydning for streikeviljen.

– Det viktigste for fagbevegelsen er å skaffe tariffavtaler, og dette handler kun om at vi vil ha tariffavtale, understreker han.

Les også:– Middelklassen tror den er klasseløs (+)

Åpner for nye forhandlinger

Forbundsleder Jørn Eggum oppfordrer nå alle både i Fellesforbundet og i resten av fagbevegelsen til å støtte opp om de streikende sykkelbudene i Foodora.

– Nå får folk smøre matpakkene sine selv, for jeg forventer at ingen bestiller mat fra Foodora mens streiken pågår. Så håper jeg så mange som mulig kan vise støtte både på sosiale medier og verbalt når man møter sykkelbudene som er i streik, sier han.

Han oppfordrer samtidig Foodora til å komme tilbake til forhandlingsbordet.