Innenriks

Flertallet vil ha gratis skolefritidsordning

Over 70 prosent ønsker at skolefritidsordningen skal være gratis. Oslos skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener tilbudet i realiteten ikke er frivillig lenger.

skolefritidsordning: Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener det er viktig at barna får leke og lære sammen også etter skolen. ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Se grafikk om bruken av SFO/AKS i bunnen av saken.

En undersøkelse utført av Sentio Research Norge på vegne av Fagforbundet, viser at 74 prosent er enige i at skolefritidsordningen bør bli gratis.

I dag varierer tilbudet for skolefritidsordning fra kommune til kommune, og ifølge en evaluering gjort av NTNU varierer prisen fra 0 til omtrent 4.000 kroner i måneden.

Oslo er en av kommunene som har jobbet for å gjøre ordningen gratis. Siden 2015 har de fått til gratis aktivitetsskole, tilsvarende skolefritidsordningen, fra første til fjerde trinn i åtte av 15 bydeler.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, som har vært en av pådriverne for reformen, er glad for å høre at dette tilbudet er noe som har stor oppslutning i folket.

Les også: Ap setter av 600 millioner til gratis skolemat og SFO ut året

Viktig for barna

Thorkildsen tror at mange ønsker at tilbudet skal bli gratis fordi mange har kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å få økonomien til å gå opp når man har barn.

– Og de ser at aktivitetsskolen i realiteten nesten ikke er frivillig lenger, da de fleste kvinner jobber, og fler og fler jobber tilnærmet fulltid, sier Thorkildsen.

I tillegg tror hun at mange har en forståelse av at ordningen er viktig for barna.

– Det å måtte gå hjem når skoleklokka ringer, mens vennene er igjen og leker føles meningsløst for barna, sier Thorkildsen.

– Det vil føles blodig urettferdig at de ikke får være med fordi foreldrene av en eller annen grunn ikke har hatt mulighet til å betale, sier hun.

Thorkildsen mener at aktivitetsskolen er viktig av mange grunner, og at barna som går der blant annet får mer tid til å utvikle språkkompetanse og får mer sosial trening.

– Skoledagen er så kort, så da blir det som skjer på aktivitetsskolen viktig for barns utvikling og læring, sier Thorkildsen.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er positiv til en gratis skolefritidsordning.

– Fagforbundet ønsker å bygge ut den offentlige velferden. Derfor er vi svært glade for den overraskende sterke støtten til gratis skolefritidsordning eller aktivitetsskole, sier Nord.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Håper flere følger etter

Hun kan fortelle at deres medlemmer som jobber i skolefritidsordningen ser hvor urettferdig det er at mange barn ikke får mulighet til å leke med klassekameratene etter skoleslutt.

– Vi er veldig glade for at det rødgrønne byrådet i Oslo går foran, og fra i år gir alle førsteklassinger i hele byen gratis plass i aktivitetsskolen etter skoletid. Nå vil også de rødgrønne i Bergen gjøre det samme, og det er kjempepositivt. Så nå må andre kommuner komme etter, sier Nord.

Hun er enig med Thorkildsen i at skolefritidsordningen nesten ikke er frivillig lenger, da begge foreldrene som oftest er i jobb.

– Folk opplever at skolefritidsordninga er en del av skolen, og de vil at fellesskolen skal være gratis. Vi vil ha klasseskillene ut av skolen, og derfor må skolefritidsordninga bli gratis, mener Nord.

Les også: En p-tillatelse ville gjort livet mye lettere for Erik (5). Men det får han ikke. For han kan gå

– Penger er problemet

Gratis aktivitetsskole kom inn i byrådserklæringen i 2015, og SV jobber fortsatt for å utvide tilbudet til alle bydelene. Thorkildsen kan fortelle at alle førsteklassinger i hele Oslo til høsten får gratis deltidsplass, som tilsvarer 12 timer aktivitetsskole i uka.

Hun forteller at de valgte å starte med å innføre ordningen i bydelene med minst deltakelse, som også lå dårligst an for sosioøkonomiske forhold.

– Der det var høy inntekt var det også høy deltakelse, sier Thorkildsen.

– Det vi har sett i Oslo er at gratis aktivitetsskole funker. Det er økonomi som er det største hinderet for barns deltakelse i aktivitetsskolen. Nå har deltakelsen økt, sier hun.

Thorkildsen trekker fram noen av skolene hvor deltakelsen har blitt mye høyere. Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at deltakelsen i aktivitetsskolen for først trinn på Furuset skole har økt fra 33 prosent i 2015, til 100 prosent deltakelse i 2018. Bjørndal skole er et annet eksempel på skoler som har hatt stor økning, hvor deltakelsen på første trinn har gått fra 40 prosent i 2015 til 98 prosent i 2018.

Bydelene som i dag har et gratis tilbud fra første til fjerde klasse er Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand. Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo og Bjerke har dekning fra første til tredje, og blir utvidet til fjerdeklasse neste år.

Thorkildsen kan fortelle at det videre er en kampsak å få ordningen til å gjelde alle barna i hele Oslo, da ordningen også vil være et viktig tilskudd til familieøkonomien i de andre bydelene.

– Vi har bevist at det er pengene som er problemene i en delt by som Oslo, men vi vet også at det ikke er sånn at alle barn i Frogner eller Ullern kommer fra rike familier, så vi i SV er ikke fornøyd før alle barn i Oslo får gratis aktivitetsskole, sier Thorkildsen.

Debatt: «Som lærer møter jeg barn som gleder seg til å dra hjem og spille skytespill»

Valgkampsak

Thorkildsen mener at Oslo er en av kommunene som kan vise vei i denne saken, og mener flere kommuner bør jobbe for at flere barn kan benytte seg av en skolefritidsordning.

– Det er mange som kommer til oss og lurer på hva vi har gjort og hva vi har fått til, så vi er stolte av at dette nå har blitt en større del av valgkampen, sier Thorkildsen.

I en kommentar i VG 28. juli skrev Ap-leder Jonas Gahr Støre at gratis SFO er en av Arbeiderpartiets tre hovedsaker i årets valgkamp.

Gratis SFO

* Undersøkeslen er utført av Sentio Research Norge på vegne av Fagforbundet.

* 1000 personer over 15 år fra hele landet er spurt i undersøkelsen.

* 74 prosent svarte at skolefritidsordningen bør bli gratis.

* 18 prosent svarte at den ikke bør bli gratis.

* 8 prosent svarte at de ikke vet.