Innenriks

Arne Viste risikerer ett år i fengsel for å gi arbeid til asylsøkere

I slutten av september kommer saken mot Sola-mannen Arne Viste opp i retten. Han har gitt arbeid til asylsøkere fordi han mener det er en menneskerett å ha arbeid.

Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Sola-mannen Arne Viste har i fire år gitt arbeid til asylsøkere som politiet ikke vil gi arbeidstillatelse. Viste mener at Grunnloven og Menneskerettighetsloven gir alle som bor i Norge rett til å arbeid.

Men politiet er ikke enige i dette. 30. september kommer saken mot Viste opp i Oslo tingrett. Han er tiltalt for å ha brutt utlendingslovens bestemmelse om «å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven».

Det er fire år siden Viste gjennom sitt firma Plog AS ansatte den første asylsøkeren. Først ansatte han en i sitt eget firma, etter hvert ble Plog omdannet til bemanningsbyrå som formidlet arbeidskraft. Det er utelukkende personer som ikke kan få arbeid på annen måte som er ansatt gjennom Plog.

Glad for at saken kommer opp

– Jeg er veldig glad for at saken endelig kommer opp for en uavhengig rett. Da kan jeg få muligheten til å forsvare meg. Til nå har det vært bare forhåndsdømming i media, sier Viste.

På grunn av arbeidet med å skaffe asylsøkere arbeid, og medieomtalen, har det vært svært vanskelig for ham å få konsulentoppdrag som er hans egentlig profesjon.

Viste er tiltalt for å ha gitt 29 utlendinger uten tillatelse arbeid. Han sier til FriFagbevegelse at det gjelder flere. Til sammen har rundt 60 personer fått arbeid ved hjelp av Plog AS. Dette har han informert Skatteetaten, politiet og UDI om.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grunnloven gir rett til arbeid

For Viste er dette en kamp for å gjøre tilværelsen levelig for alle som bor i Norge. Han mener at utlendingsloven bryter mot Grunnloven.

I Grunnlovens paragraf 110 heter det at «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

Viste mener at det er mangelen på returmulighet, og oppholdets varighet i Norge, som tilsier at disse menneskene må gis anledning å arbeide.

Han viser også til FNs menneskerettskonvensjon som er norsk lov gjennom Menneskerettighetsloven. Konvensjonen krever at myndighetene skal gi enhver mulighet å tjene sitt «levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt».

Les også: – Det virker som statsministeren vil være høy og mørk overfor dem som ikke klarer å lære seg norsk

Vedtak på LO-kongressen

LO er enige med Viste om at asylsøkere bør kunne jobbe. På kongressen i 2017 vedtok organisasjonen at «LO vil gå inn for at asylsøkere med kjent identitet og lovlig opphold i Norge får rett til arbeidstillatelse. Det samme gjelder ureturnerbare asylsøkere som har fått endelig avslag inntil retur blir mulig.»

Tidligere har Rogaland politidistrikt henlagt en sak mot Viste. Det er flere politidistrikt som har straffesaker gående mot ham, men det er ikke tatt ut siktelse eller tiltale.

På kafé i Bergen

Det første tiltalepunktet gjelder en sak hvor en asylsøker har jobbet på en kafé i Bergen siden desember 2016. Hun ble pågrepet av politiet i Bergen som vedtok å utvise henne. Saken ble etterforsket av politiet i Stavanger i 2017, men ble henlagt i august 2017 grunnet «bevisets stilling». Politiet i Oslo har nå reist ny tiltale om det samme forholdet uten å gjenåpne den gamle straffesaken. Dette er Viste kritisk til.

Han synes også utvalget av saker er spesielt. De fleste arbeidstakerne som Plog har formidlet, har vært i Stavanger-området, men de fleste av punktene i tiltalen gjelder unge menn i Oslo-området. Han etterlyser også at skatteforhold skulle vært med i tiltalen. Viste har trukket skatt av arbeidstakerne, og betalt inn, men utlendingene har ikke fått noe skatteoppgjør.

10 og 11 måneders fengsel

Politiadvokat Hans Petter Skurdal er aktor i saken og har tatt ut tiltalen.

– Tiltalen gjelder bruk av ulovlig arbeidskraft, og det er sånn sett ikke noen komplisert sak fordi Viste allerede har erkjent de faktiske forholdene i saken, sier Skurdal til FriFagbevegelse.

I juni var Skurdal aktor i en tilsvarende sak mot et mongolsk-norsk ektepar. Da ble ekteparet dømt til henholdsvis 11 måneder og 10 måneders fengsel, samt inndragning på til sammen 1,5 millioner kroner. Dommen er ennå ikke rettskraftig, men gir en pekepinn på hva slags straff det kan være snakk om.

– Saken mot Viste er mer omfattende, sier Skurdal.

Han mener at Vistes syn på forholdet mellom Grunnloven og utlendingsloven er feil. Hvis Vistes syn vant fram ville det fjerne straffeansvaret etter utlendingslovgivningen.

– Grunnlovens rettigheter er ikke absolutte. Stortinget skal legge til rette for at mennesker skal kunne leve av sitt arbeide, men ikke av kriminell virksomhet.

Ikke menneskerett

– Det er en menneskerett å bo, men det betyr ikke at en kan bo hvor som helst. Det er fri bevegelighet, men det innebærer ikke at en kan kjøre så fort en vil, sier Skurdal.

De personene som Plog ansetter har alle fått sakene sine behandlet av UDI, og fått avslag, og så har de nektet å forlate landet.

– Viste vet ikke noe om hvorfor de har fått avslag, sier Skurdal.

Han mener at Plogs virksomhet er med på å undergrave lovlige folks arbeidsplasser.

Det er satt av fire dager til saken. (FriFagbevegelse)