Innenriks

– Ap må slutte å krisemaksimere

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener Ap svartmaler dagens arbeidsmarked.

– Høyre er enige i at å bekjempe ufrivillig deltid er viktig, men da må man fortsatt forholde seg til fakta. Når Ap sier at vi ikke tar dette på alvor, så lyver de, sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre.

I Dagsavisen i går gikk Arbeiderpartiets ledelse ut og snakket om at antallet som ønsker større stillinger enn de har i dag har gått opp det siste året.

I saken peker partileder Jonas Gahr Støre på at en av grunnene er at regjeringen har åpnet for mer midlertidighet, og at regjeringen ikke tar deltidsproblematikken på alvor.

Les også: – Regjeringen tar ikke deltidsproblemet på alvor

Uenig i kritikken

Lunde er uenig i kritikken og mener Arbeiderpartiet krisemaksimerer.

– Regjeringen endret arbeidsmiljøloven i 2015 for å gjøre det lettere å ansette midlertidig, men tallene på midlertidighet har likevel gått ned, sier Lunde.

Hun mener at Arbeiderpartiet presenterer problemstillingen på feil måte.

– De snakker om deltid som om det ikke har blitt gjort noe med, men tallene for deltid har også gått ned, sier Lunde.

Tallene fra arbeidskraftundersøkelsen SSB la fram 25. juli, viser at det har vært en økning i antallet ansatte siden i fjor. Denne økningen har vært i heltidsstillinger, mens antallet deltidsstillinger har stått i ro det siste året. Som det fremkom i gårsdagens artikkel, har antallet som ønsker større stillinger enn de har i dag også økt. Så statistikken viser at på tross av at flere har fått heltidsstillinger, er det også fler enn tidligere som ønsker større stillinger.

Les også: 61.000 flere kvinner jobber heltid

Ønsker annen løsning

Lunde mener at Arbeiderpartiet svartmaler bildet av dagens arbeidsmarked.

– Det er med andre ord flere som får faste hele stillinger, antall midlertidige ansettelser har ikke økt og antall kvinner som jobber deltid går ned.

– Disse tre hovedtrekkene viser det helt motsatte av en krise, så de må slutte å krisemaksimere, sier Lunde.

Hun synes det er bra at flere ønsker heltid, og forteller at statsminister Erna Solberg tidligere har vært ute og sagt at flere må jobbe mer og lenger. Lunde mener likevel at Arbeiderpartiet ikke treffer på løsningen.

– Det er fortsatt mye ufrivillig deltid i helse- og omsorg, og derfor har regjeringen satt ned et arbeidstidsutvalg for å komme med forslag til endringer i turnusordningene. Men det er ikke Arbeiderpartiet diskutere, sier Lunde.

Hun viser til regjeringens arbeidstidsutvalg fra 2016. Utvalget anbefalte blant annet å styrke arbeidsgivers rett til å styre skift- og turnusordninger i helse- og omsorgssektoren, på bekostning av de ansattes medbestemmelsesrett.

– I dag har man for eksempel turnus hver tredje helg, som gjør det vanskelig med heltidsstillinger for å fylle turnusen. Derfor må man få fornuftige turnuser, sier Lunde i dag.

Lunde mener det er en positiv utvikling at flere ønsker høyere stillinger, da hun mener vi må jobbe mer heltid og stå lenger i arbeid for å bevare velferdsstaten i framtida.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frivillig deltid

– Det har dessverre vært et stort innslag av frivillig deltid også, så det at flere ønsker å jobbe heltid nå er helt strålende, sier Lunde.

– Om dere synes det er bra at flere ønsker fulle stillinger, hvorfor åpnet dere for mer midlertidighet?

– Selv om faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, så kan midlertidige stillinger være en vei inn i fast jobb. Det øker næringslivets mulighet til å ansette flere, noe som kan føre til at det også blir flere faste stillinger.

Nyeste fra Dagsavisen.no: