Innenriks

Brannbiler på utrykning blir tatt i fotobokser og risikerer bøter: – Denne ordningen er tull og tøys

Mens politi og ambulanse kjører fritt forbi fotobokser, må brannbiler dokumentere at de er på utrykning.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Ingen råkjører med brannbil på fritiden, sier samferdselspolitiker Sverre Myrli (Ap) til FriFagbevegelse.

Han leste i lokalavisen Romerikes Blad at Nedre Romerike brann- og redningsvesen bruker betydelige ressurser på å dokumentere at brannbiler som blir tatt i fotoboks for å kjøre for fort faktisk er på utrykning. Det må de gjøre for å unngå fartsbot, mens politibiler og ambulanser slipper det.

Riktig ressursbruk

Derfor stilte han et spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om han synes dette er riktig ressursbruk i nødetatene, og om han vil ta initiativ til at det blir samme regler for brannbiler som for politibiler og ambulanser? Svaret synes Sverre Myrli er litt unnvikende.

Kallmyr er enig med stortingsrepresentanten i at dagens løsning for brann- og redningsvesenet bør vurderes nærmere.

– Begrunnelsen for at flere av etatene nå slipper å dokumentere at de har kjørt utrykning i hvert enkelt tilfelle, er at de har en tilfredsstillende loggføring av utrykningskjøringene sine, som kan etterkontrolleres ved stikkprøver av utvalgte saker. Fra 2013 ble rutinen etablert for ambulanse med tilknytning til AMK, og fra 2014 ble politiets kjøretøy omfattet av stikkprøveordningen, skriver Jøran Kallmyr i sitt svar.

Han legger til at politiets ATK-senter i år har blitt gjort kjent med at brann- og redningsvesenet har et landsdekkende registreringssystem. Dette gir grunnlag for å vurdere om systemet kan gi tilfredsstillende loggføring på lik linje med AMK og politiet, mener Politidirektoratet

Opp til etatene

– Politidirektoratet har formidlet at ATK-senteret vil ta opp saken til drøfting og godkjennelse med statsadvokaten, som har et særlig ansvar for ATK-senterets saker, i et planlagt møte i oktober i år. Politidirektoratet støtter en slik vurdering og fremgangsmåte i saken. Jeg har tillit til at etatene i samarbeid tilstreber å finne tiltak for en forenklet løsning og bedre ressursutnyttelse i disse sakene i løpet av relativt kort tid, svarer justisminister Jøran Kallmyr.

– Alle skjønner at denne ordningen er tull og tøys, Ingen bruker en brannbil til å råkjøre med på privaten. Dette må justisministeren rydde opp i umiddelbart. Dette er ikke noe mer å vurdere. Vi må bruke kreftene på de vanskelige sakene, ikke de enkle. Dette er en enkel sak, sier Sverre Myrli.

Nyeste fra Dagsavisen.no: