Innenriks

Varsel om nytt skattesøksmål mot Oslo kommune

Oslo kommune risikerer et nytt massesøksmål dersom ikke eiendomsskatten for 2017 også tilbakebetales. Kommunen har allerede tapt kampen om skatten for 2016.

Oslo fikk medhold i retten om at skattemodellen er lovlig, men Høyesterett fastslo at innføringen av skatten i 2016 ble varslet for sent. Fordi skatten for 2016 var ugyldig, var også økningen av skattesatsen fra 2 til 3 promille året etter ugyldig, mener advokatfirmaet Wiersholm, ifølge E24.

– Når eiendomsskatten var null i 2016, kan den maks være 2 promille i 2017. Dette tok kommunen konsekvensen av for næringseiendom, og nå må de også betale tilbake ulovlig innkrevde midler for boligeiere i 2017, sier advokat og partner i Wiersholm, Bettina Banoun.

Det vil i så fall være snakk om 177 millioner kroner fordelt på 67.000 eiendommer. Dersom pengene ikke blir betalt tilbake, vurderer selskapet et nytt gruppesøksmål som inkluderer samtlige skattebetalere.

Kommunen sier på sin side at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dommen eventuelt får for skatten i 2017.

– Dommen diskuteres selvfølgelig her på huset, men dette er kompleks materie som vi må bruke tid på å jobbe oss gjennom. Det ventes nå en vurdering fra kommuneadvokaten på spørsmålet, sier pressekontakt Nina Gopinder Pannu ved byrådsavdelingen for finans

Nyeste fra Dagsavisen.no: