Innenriks

Siv Jensen beskylder byrådet for å gi Fornebu-regningen til bilistene

I dagens Politisk kvarter på NRK kommer finansminister Siv Jensen (FrP) med sterke beskyldninger mot byrådet i bompenge-saken. – Feil, svarer byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet i Oslo truet i mai med å stanse utbyggingsplanene for Fornebubanen fordi det var sådd tvil om staten ville ta halve regningen. Onsdag denne uken ble regjeringen likevel enig om et avtaleutkast til en byutviklingspakke med Oslo og Akershus. Nå er det finansministerens tur til å være misfornøyd.

– I Oslo har altså staten tilbudt seg å legge 15 milliarder med statlige penger på bordet. Hva legger byrådet på bordet? Ingenting! De sender den lokale andelen rett videre til bilistene, tordnet Jensen i dagens Politisk kvarter.

Les også: Ny byvekstavtale for Oslo og Akershus sikrer finansiering av Fornebubanen

– Feilinformerer med vilje

Kommentaren fra Jensen falt ikke i god jord hos byrådsleder Raymond Johansen. I en e-post til Dagsavisen skriver han følgende:

– De neste fire årene får vi ca 6,5 mrd fra staten. Samtidig kommer Oslo kommune selv til å bruke ca 8,5 mrd på tilskudd til kollektivttrafikken, og 1,4 mrd kommunale kroner på investeringer. Så enten snakker Siv Jensen mot bedre viten, eller så feilinformerer hun med vilje.

Johansen mener finansministerens konklusjon ikke stemmer.

– Det er feil at Oslo sender regningen for Oslopakke 3 til bilistene. Vi legger inn milliarder i form av overføringer fra kommunen, billettinntekter fra kollektivtrafikken, i tillegg til bompenger. Faktisk, når man inkluderer billettinntekter og tilskudd fra fylkene, kommer ca 2/3 av inntektene til kollektivsatsinga i Oslo og Akershus fra innbyggerne her.

Les også: Ønsker T-bane til Fornebu innen 2017

Staten betaler halvparten

Statssekretær for Jensen, Atle Simonsen, sier finansministerens påstand er basert på avtaleutkastet for ny byvekstavtale for Oslo og Akershus. I utkastet, som nå er sendt fra administrativ styringsgruppe til politisk behandling, er et statlig bidrag på 8,5 mrd. kr lagt til grunn. Dette tallet inneholder ikke det statlige bidraget til Fornebubanen.

– I 50/50 prosjektene, som Fornebubanen, hvor staten tar sin del av regningen, bevilger Oslo kommune ingen lokale midler til dette. De sender sin halvdel av regningen til bilistene som betaler bompenger, eller de reisende som betaler billett på kollektivtrafikk, samt penger fra grunneiere». skriver han til Dagsavisen.

– Hvordan mener statsråden lytterne skal forstå at det er Fornebubanen hun sikter til, ettersom det ikke nevnes?

– Med 50/50 ordningen tar staten halvparten av regningen i store kollektivinfrastrukturprosjekt i de fire største byområdene som inngår i en bymiljø- eller byvekstavtale. Når hun henviser til at staten tar sin andel/halvdel av regningen, mens de lokale ikke tar noen ting er det selvsagt denne ordningen i byvekstavtalen hun henviser til, svarer Simonsen.

Les også: OBOS bidrar inn med 1 milliard til Fornebubanen. Et eksempel til etterfølgelse, mener samferdselsminister Jon Georg Dale

– En myte at bilistene tar regningen

Johansen presiserer at bompenger er et viktig tilskudd, men kaller likevel påstanden om at det er bilistene som betaler for kollektivtrafikken i Oslo for «en myte».

– Det er underlig at Siv Jensen mener at de 6,5 mrd staten skal bidra med er beviset på at hvor fantastiske de er, mens de 10 milliardene Oslo selv skal spytte i kollektivtrafikken de neste fire årene ikke teller. I tillegg kommer de nær 18 mrd i billettinntekter fra som kommer fra de reisende i Oslo og Akershus i den perioden, avslutter han.

Les også: Ingen liker å betale bompenger. Men vil du heller gi pengene dine til Norges rikeste menn?

Nyeste fra Dagsavisen.no: