Innenriks

Elektrist MDG

Selv om Stortinget er en storforbruker av strøm, får ikke MDG oppfylt ønsket om solceller der med det første.

Bilde 1 av 3

«Eventuell installasjon av solcellepanel på Stortingets bygninger, må komme som del av en langsiktig, helhetlig plan og vurdering», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i et brev til MDG.

«Både det arkitektoniske, det byggtekniske, kost-/nytteverdien og brannsikkerheten må vurderes i tillegg til miljøstrategiske føringer», før et eventuelt framtidig vedtak om solceller, påpeker Trøen videre.

Les også: Knut har sin egen «bensinstasjon» både på hus- og garasjetaket

– Det viktigste symbolet

Det var i april at MDG ba presidentskapet på Stortinget vurdere muligheten for solceller på Stortingets bygninger, noe TV 2 omtalte da.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), tar i bruk store ord når hun skal begrunne hvorfor presidentskapet burde ha konkludert på en annen måte.

– Stortinget er det tyngste og viktigste symbolet vi har i Norge på de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt, som demokrati, fellesskap, frihet og framtidstro. Klimaendringene truer samfunnet slik vi kjenner det, og fornybar energi er en del av løsningen på klimakrisen. Derfor mener vi det bør være en selvfølge at også Stortinget produserer sin egen energi, slik slottet og rådhuset i Oslo gjør, sier Marcussen.

Slottet i Oslo begynte uttestingen av solceller i 2017, og i mars varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det også skulle bli solcelleanlegg på taket av rådhuset i hovedstaden.

Les også: Ønsker T-bane til Fornebu innen 2027

Energibruken øker

Stortinget fikk sin egen miljøstrategi i januar 2008. Et av målene er å «redusere miljøbelastningen knyttet til energibruk.» Dette skal måles i energiforbruk per kvadratmeter av total bygningsmasse.

Men målingene viser at utviklingen har gått feil vei de siste fem årene. Energiforbruket per kvadratmeter har økt hvert år fra 161 kilowattimer i 2014, til 189 kilowattimer i fjor.

Det viser tall Dagsavisen har fått fra Stortingets administrasjon.

Stortingets strømforbruk i 2018 var på nær 6,4 millioner kilowattimer. Det tilsvarer strømforbruket til nær 400 gjennomsnittlige husholdninger. I tillegg brukte Stortinget fjernvarme tilsvarende nær 4,7 millioner kilowattimer.

Den årlige bruken av strøm og fjernvarme har vært både høyere og lavere de seneste årene. «Variasjonene fra år til år har med vær og utetemperatur å gjøre», skriver Stortinget i en epost til Dagsavisen.

Måling: Full fart fram for MDG og bompengepartiet i Oslo

– En god investering

– Hvordan reagerer du på Stortingets energiforbruk?

– Det høres jo veldig høyt ut, men det er vanskelig å si noe konkret om, uten at jeg setter meg godt inn i hva de bruker strøm til, svarer Marcussen.

– Generelt vil jeg si at Stortinget bør ha som mål å være best i klassen og bli et symbolbygg for lavt energibruk og fornybar produksjon.

– Vil ikke solceller på Stortinget koste mer enn det smaker?

– Tvert imot! Et anslag fra energiselskapet Otovo viser at Stortinget kan produsere 41.900 kilowattimer per år, og anslaget for byggekostnadene er omtrent 667.000 kroner. Med dagens strømpris vil anlegget være nedbetalt etter omtrent 16 år. Det er en god investering.

– Er det ikke bedre å få stortingsrepresentantene til å slå av lyset når de går fra kontoret?

– He he, det får jeg håpe at de gjør allerede, men det bør ikke være enten eller. Inntrykket mitt er at Stortinget henger langt bak på miljøsatsing. De har gratis parkeringsplass i et område hvor det ikke finnes parkeringsplasser for vanlige folk, det finnes nesten ikke sykkelparkering, og det flyter med engangsplast. Det hadde også vært bra om Stortinget kunne gjort som Oslo kommune og innført kjøttfri mandag.

Les også: Advarer Høyre og Frp mot bompengeparti

– Ny miljøstrategi

Stortingspresident Tone W. Trøen skriver også i sitt svarbrev til MDG at «det arbeides for tiden med en ny miljøstrategi for Stortinget.»

Den vil foreligge «over sommeren», opplyser Stortingets direktør Marianne Andreassen, til Dagsavisen. Hun tilføyer at «det er for tidlig å si noe om innholdet» i den nye miljøstrategien.

– Hvorfor har dere ventet i ti år med å revidere Stortingets miljøstrategi? I samme periode har det jo skjedd enorme endringer på miljø- og klimafronten.

– Stortingets administrasjon jobber kontinuerlig med forbedringer i vårt miljøarbeid og har utviklet dette gjennom hele perioden, svarer Andreassen.

Hun nevner i den anledning holdningskampanjer, avfallssortering og reduksjon i både matsvinn og bruk av kjemikalier, engangsartikler og plast. Stortingets totale avfallsmengder var på nær 247.000 kilo i fjor, lavere har de ikke vært de seneste årene. Stortingets avfall i 2018 omfattet blant annet nesten 87.000 kilo papir og papp, over 105.000 kilo restavfall og i underkant av 1.400 kilo plast.

Stortinget er ikke fredet, men av høy kulturhistorisk verdi, opplyser seksjonssjef Bård Langvandslien hos Riksantikvaren.

– I utgangspunktet er vi positive til slike tiltak, sier han om solcelleforslaget til MDG.

– Betyr det tommel opp for solceller på Stortinget fra dere?

– Det vil vi vurdere når vi får en mer formalisert henvendelse om dette. Vårt råd vil blant annet avhenge av omfanget av tiltaket og om det vil medføre store inngrep eller vesentlige endringer.

Insektene tapte: Stortingspolitikernes ønske om å få en bok om insekter var større enn lysten til å redde dem