Innenriks

Vil bestille mange nye tog i år, bare politikerne bestemmer seg

Selskapet Norske tog vil inngå «en større kontrakt» om kjøp av nye tog, så fort de får politisk klarsignal.

Bilde 1 av 2

– Det er søkt om restverdisikring og det arbeides med anskaffelse av nye lokaltog til Oslo-området. Planen er at forespørselen sendes ut i markedet etter at vi har fått svar på restverdisøknaden i statsbudsjettet senere i år.

Det sier administrerende direktør Øystein Risan i Norske tog, som leier ut tog til Vy, og som i framtida også vil leie ut tog til andre togselskaper, slik som Go-Ahead.

Ifølge Risan haster det å få kjøpt nye tog, på grunn av større trafikkvekst enn forventet og fordi en stor del av den nåværende togparken er moden for utskifting.

– Det tar omtrent fire år fra et tog blir bestilt til det er levert. Skal vi ha nye lokaltog til 2024, må beslutningen tas i 2019, påpeker Risan.

– Hvor mange togsett er det snakk om?

– Antallet og den økonomiske rammen fastsettes i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, svarer Risan.

Les også: Svensk plan for norske spor

– To nye i måneden

I dag disponerer Norske tog 246 motorvognsett, 135 personvogner og 22 lokomotiver. De eldste motorvognsettene, som er av type 69, ble tatt i bruk mot slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet.

– Vi trenger 30 togsett for å erstatte type 69 på Østfoldbanen. Skal rutetilbudet forbedres etter at Follobanen er åpnet, eller på andre strekninger, trenger vi ytterligere togsett, påpeker Risan.

I mars skrev Aftenposten at «Norge i 2050 kan trenge over dobbelt så mange tog som i dag», på grunn av den enorme passasjerveksten på jernbanen. Siden har det kommet nye tall som bekrefter at stadig flere reiser med tog.

4. juni publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall som viser at over 77 millioner reiser ble foretatt med jernbanen i 2018, en økning på 5,7 prosent sammenlignet med 2017.

12. juni kunne Vy opplyse at det de fire første månedene i år, var en vekst i togtrafikken i Norge på 5,6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

I april uttalte Øystein Risan til NTB at «Norske tog trenger 25 nye tog i året så langt vi kan se». Overfor Dagsavisen utdyper Risan uttalelsen.

– Trafikkveksten har de siste årene vært større enn forventet, og veksten ser ut til å fortsette på samme høye nivå. Med en slik vekst, og en stor del av togparken som er moden for utskifting, er det ikke utenkelig at vi vil ha behov for to nye togsett hver eneste måned i de neste 30 årene.

Det tilsier over 700 nye tog totalt.

Les også: Norge kan trenge dobbelt så mange tog i 2050

Stopper opp i 2022

I august er det elleve år siden styret i NSB besluttet å bestille 50 nye togsett av typen Flirt fra Stadler Rail, med en opsjon på ytterligere 100 togsett. Denne opsjonen benyttet Norske tog seg av i desember.

– Hvor mange av Flirt-togene er ennå ikke levert?

– 43 togsett gjenstår. Da har Stadler levert til sammen 150 Flirt-tog. Dette har vært en svært god kontrakt. hvor NSB og nå Norske tog får levert nye tog jevnlig i en tiårsperiode, svarer Risan.

– Når vil alle de 150 Flirt-togene være på plass?

– De er levert i løpet av 2022. Etter dette vil leveransene av nye tog stoppe helt opp.

Med utgangspunkt i tallene som SSB publiserte 4. juni, ser også fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, behovet for nye tog.

– De såkalte fjerntogene, langdistansetogene, har gått for lut og kaldt vann, til tross for at de utgjør en stor andel av transportarbeidet på norske skinner. De har også høy kapasitetsutnyttelse. Mens bare 23 prosent av setene på lokaltog utnyttes i gjennomsnitt over togets kjørestrekning, er natt- og fjerntog oppe i 59 prosent. Dovrebanen troner øverst med hele 74 prosent, opplyser Schlaupitz.

– Siden det er Norske tog som eier det aller meste av togmateriellet i Norge, er det logisk at myndighetene gir selskapet i oppdrag å anskaffe mer togmateriell, slik at vi kan få økt kapasitet på nattog og øvrige fjerntog, fortsetter han.

Les også: Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene

Ønsker å øke tilbudet

– Hvor høyt må belegget være før det tilsier et behov for å sette inn flere tog, Øystein Risan?

– Forbedringer i rutetilbudet er en vurdering først og fremst Jernbanedirektoratet gjør. Norske togs jobb er å ligge i forkant for å sikre at togsettene finnes den dagen rutetilbudet skal økes, svarer sjefen i Norske tog.

– Har dere flere tog som kan settes inn?

– Per i dag er alle togsett som Norske tog eier, leid ut og i trafikk.

– Har Go-Ahead eller andre uttrykt ønske om å få leie flere tog?

– Flere av operatørene som har kontrakt med staten eller som deltar i konkurransene om trafikkpakkene, har uttrykt ønske om å øke tilbudet til de reisende.

Restverdisikring

* Norske tog finansierer sine kjøp av tog ved lån og tilførsel av kapital.

En garantiordning åpner for at staten kan garantere for 75 prosent av togenes bokførte verdi.

* Norske tog sender søknader om slik restverdisikring til Jernbanedirektoratet, som tar søknaden videre til Samferdselsdepartementet.

* Når Norske tog får innvilget restverdisikring fra staten, får selskapet samtidig tilsagn om at det kan kreve leie fra togselskapene for togsettene som kjøpes.

* Dersom disse togselskapene etter en tid slutter å leie togene, gir garantien Norske tog sikring for bortfall av inntekter inntil 75 prosent av togenes bokførte verdi.

Mer fra Dagsavisen