Innenriks

Vil fryse stortingslønna til evig tid

Stortingsrepresentantenes årlig godtgjørelse plusses på med 31.534 kroner, og nærmer seg med det én million kroner. Der bør den stoppe for godt, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Om et par uker er denne stortingssesjonen over for sommeren, og innen den tid skal de 169 representantene vedta sin egen lønnsøkning.

Fastsettelsen av den årlige veksten i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, er formelt lagt til et eksternt utvalg – Stortingets lønnskommisjon.

Kommisjonen foreslår en økning på drøyt 31.000 kroner til stortingsrepresentantene, slik at deres årlige godtgjørelse nå blir på 987.997 kroner. Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse går opp 45.000 kroner, til 1.410.073, og statsministeren godtgjørelse – som for øvrig er lik som stortingspresidentens – øker med vel 55.000 kroner til 1.735.682.

Forslaget fra kommisjonen, som Stortingets presidentskap stiller seg bak, er i tråd med rammene for hovedoppgjøret som endte på 3,2 prosent.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er på tide at stortingsrepresentantene hopper av lønnskarusellen, og kommer til å fremme tre forslag når saken skal opp i Stortinget.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentantene har hatt en rivende lønnsutvikling. Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn

Millionfrys

Rødt har, og SV har en enda lenger tradisjon for det, fremmet motforslag med krav om moderasjon hvert år når stortingsrepresentantene behandler sin egen lønnsøkning – men flertallet har vendt det døve øret til.

Av Rødts tre forslag i år, vil det siste fremmes dersom de to første – som vi kommer tilbake til – blir nedstemt.

– Dersom våre øvrige forslag faller, kommer vi til å fremme et forslag om at presidentskapet må endre retningslinjene for lønnskommisjonen, for å sikre at stortingslønna ikke bikker én million kroner, noe den ellers kommer til å gjøre i løpet av denne stortingsperioden.

– Mener du at godtgjørelsen da skal fryses til evig tid?

– Ja, til evig tid. Eller: Vi kan ta en ny runde på det når hjelpepleierlønna nærmer seg millionen. Men det skjer neppe med det første, sier Moxnes.

LES OGSÅ: Ledere i staten har hatt en rivende lønnsvekst. Stortingets lønnskommisjon varsler lønnsløft for regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter for å redusere gapet

– Et fikenblad

De øvrige Rødt-forslagene handler om å binde de folkevalgtes godtgjørelse til grunnbeløpet i folketrygden. Ifølge Rødt kan stortingsrepresentantenes godtgjørelse reguleres til 8G, som for 2019 vil tilsvare 798.864 kroner. Statsrådene bør reguleres til 10G, tilsvarende 998.580 kroner, og statsministeren 14G, tilsvarende 1.398.012 kroner.

– Og vi foreslår at Stortinget avvikler lønnskommisjonen, sier Moxnes.

– Vi på Stortinget har ikke armlengdes avstand til egen lønnsdannelsen når vi uansett vedtar vår egen lønn. Lønnskommisjonen er et fikenblad for at det skal se ut som om vi ikke bestemmer vår egen lønn, men det gjør vi, sier Rødt-lederen.

Som Dagsavisen skrev i går, grep presidentskapet inn og overstyrte lønnskommisjonens innstilling til lønnsøkning for de folkevalgte i fjor.

Det innebærer at Stortinget brøt det grunnleggende prinsippet for opprettelsen av en ekstern lønnskommisjon, nemlig at de folkevalgte skal ha armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

LES OGSÅ: Stortingspresidenten grep i fjor inn og justerte innstillingen fra Stortingets eksterne lønnskommisjon. Hun avviser ikke at Stortinget igjen kan komme til å bryte prinsippet om armlengdes avstand til egen lønnsdannelse

Lønnskommisjonen

* Stortingets lønnskommisjon ble opprettet i 1996, og er et eksternt og uavhengig utvalg som fastsetter godtgjørelsen, altså «lønna», til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

* I flere år har kommisjonen konstatert at det «har i lønnsutviklingen mellom sentrale ledergrupper i staten og stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer utviklet seg en avstand over tid», og at dette bør rettes opp på sikt.

* I fjor foreslo kommisjonen sterkere lønnsvekst for regjeringsmedlemmer, men presidentskapet på Stortinget justerte innstillingen før den ble langt fram for Stortinget. Dermed brøt Stortinget prinsippet om armlengdes avstand til egen lønnsdannelse.

* Lønnsstatistikken for stortingsrepresentantene viser at i løpet av den siste perioden, fra 2013 til 2017, økte stortingslønna fra 836.579 til 928.602 kroner.

* I fjor ble den regulert opp til 956.463 kroner, før den i år altså stiger til 987.997.

* Politikernes lønnsregulering har i en årrekke fulgt rammen for hovedoppgjøret. Men tross prosentmessig likt oppgjør, drar de folkevalgte ifra i kroner og øre sammenlignet med snittet for ansatte i industrien.

Kilder: Dagsavisen/Stortinget

Mer fra Dagsavisen