Innenriks

SV vil avvikle au pair-ordningen

Karin Andersen og Petter Eide mener au pairene må beskyttes av arbeidsmiljøloven og ordningen avvikles.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Stortinget må dermed ta stilling til dette spørsmålet igjen etter at det har vært mye fokus på ordningen den siste tiden. Bakgrunnen er blant annet oppstyret rundt justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og hans au pair som ble utvist av landet.

Blant annet kalte Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, ordningen for «moderne slaveri som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv» i et intervju med VG fredag. Også LO har tidligere gått ut mot ordningen.

LES OGSÅ: Advokaten til justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair, refser UDIs behandling av saken

– Et unntak for å få billig arbeidskraft

Justispolitiker for SV, Petter Eide, sier at ordningen opprører ham.

– I et land med strenge innvandringsregler og strenge restriksjoner for arbeidsinnvandring gjør vi her et unntak for å få billig arbeidskraft til velstående familier. I et ulikhetsperspektiv blir dette veldig feil, sier Petter Eide til FriFagbevegelse.

Han er glad for at Kallmyr-saken dukket opp, fordi det igjen kaster lys over ordningen.

– Spesielt når justisministeren sier at «vi hadde ikke klart oss uten dette» viser det å være en stor subsidiering av en praktisk løsning for velstående folk, mener Eide.

– Hvis folk som har råd til det må ha en slik hjelp, må de gjøre det på en ordentlig måte. Jeg har ikke noe mot at folk trenger hjelp hjemme. Men det må ordnes på en ordinær måte uten å gjøre unntak i utlendingsloven. En filipinsk arbeider ville ikke fått jobb i Norge, mener Eide.

Forslaget er en justert variant av et tilsvarende forslag som SV hadde for to år siden. Det endte med at au pair-ordningen «overlevde» takket være Venstre og KrF, samtidig som Stortinget påla regjeringen å gjenopprette den økonomiske støtten til støttesenteret for au pairer på samme nivå som Norsk Folkehjelp drev. Senteret til Norsk Folkehjelp ble imidlertid nedlagt, mens Caritas overtok arbeidet etter en anbudsrunde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Opprørt over debatten

Stortingsflertallet mot Høyres og Frps stemmer vedtok også at familier som har misbrukt ordningen, eller har begått straffbare handlinger mot au pairer, ikke skal få ha au pair igjen.

Forslagsstillerne fra SV, Kirsti Bergstø og Karin Andersen, var den gang svært opprørt over debatten i Stortinget.

Kirsti Bergstø mente at «høyresiden nøyer seg med å beskrive den gode intensjonen med ordningen, men ikke forholder seg til virkeligheten slik den er» i et intervju med LO-Aktuelt.

Fra talerstolen viste Karin Andersen til skrekkhistorier om au pair-ordningen fra en NRK-dokumentar.

– Jeg lurer jo på om flertallet her reagerer så avslappet fordi dette er utenlandske jenter som blir utnyttet av norske familier, sa hun.

– Det finnes mange historier som forteller om grov utnyttelse utover avtalt arbeidstid, vold, trusler og overgrep som må tas på alvor. Mange har positive erfaringer. Men jeg reagerer på at høyresiden tar så lett på at en stor andel rett og slett blir tråkket på, sa daværende stortingsrepresentant for SV, Kirsti Bergstø.

Helge Andre Njåstad (Frp) sa på sin side at man må sørge for at ordningen ble brukt for hva det var, nemlig kulturutveksling.

Les også: Au pair-saken: Justisminister Jøran Kallmyr er ikke inhabil overfor UDI

Kulturutveksling

Karin Andersen og Petter Eide viser i representantforslaget til at formålet med au pair-ordningen skal være kulturutveksling, der en ung voksen får mulighet til å lære et annet språk og en annen kultur gjennom å bli inkludert i en familie i vertslandet. Som gjenytelse må han eller hun gjøre lettere husarbeid og/eller hjelpe til med barnepass.

– De senere årene er det blitt kjent at reglene tøyes, at au pairene arbeider mer enn de skal, og at det er mindre kulturutveksling enn det skal være. Det finnes også flere eksempler på grov utnytting og svært alvorlige forhold. Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse, mener de to.

– Ordningen er utgått på dato, fordi det er så mye som tyder på at dette reelt sett er import av billig tjenerskap, ikke kulturutveksling, sier Petter Eide.

Tøyer regelverket

– At et ungt menneske, som regel en ung kvinne fra et fattig land, bor og arbeider hjemme hos en familie langt hjemmefra, setter henne i en sårbar situasjon. Maktforholdet blir skjevt, og risikoen for at noen tøyer regelverket eller at noen begår grove brudd på au pairens rettigheter, blir høy. Samfunnet har et stort ansvar for å verne au pairene mot fare og overtramp, mener Karin Andersen.

Tross den opprinnelige idéen om kulturutveksling, er det arbeidsutøvelse som preger hverdagen til en au pair, mener de to.

En au pair har lov til å jobbe 30 timer i uka, noe som tilsvarer en 80 prosent stilling.

– For å møte realiteten slik den er i dag, mener forslagsstillerne at alle au pairer må beskyttes av arbeidsmiljøloven for de timene de faktisk arbeider. Au pairenes manglende vern ved oppsigelse gjør dem ekstremt sårbare og avhengige av vertsfamilien, og man har i senere tid sett problemene som oppstår i situasjoner der en au pair bytter familie, hevder de.

LES OGSÅ: Advokat Arild Humlen mener at justisminister Jøran Kallmyr har brutt et tydelig regelverk som er til for å beskytte sårbare mennesker mot å utnyttes

Forslagene

SV-representantene foreslår konkret at Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å avvikle au pair-ordningen. I tillegg til:

• at au pairene beskyttes av arbeidsmiljøloven de timene de jobber,

• at au pairenes oppholdstillatelse må knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien,

• at regjeringen gjennomgår hele ordningen for å sikre au pairer mot utnyttelse og farlige situasjoner, og komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette,

• og at Stortinget ber regjeringen gjennomgå rettighetene til au pairer i vekslingen mellom familier, med sikte på å styrke rettighetene.

(FriFagbevegelse)