Innenriks

Oslo-elever fikk forskningspris for gatenavnprosjekt

Felicia Wolden Hoel og Silje Haugerud ved Oslo by steinerskole er årets vinnere av Holbergprisen i skolen for sin studie om gatenavn i Oslo.

De to elevene fikk prisen for prosjektet «Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo». Gjennom å studere 2.800 gatenavn i Oslo har oppgaven tatt for seg om østkant-navnene har en lavere status enn vestkant-navnene.

Denne Dagsavisen-saken ga ideen til prosjektet: Klassekamp og gatenavn

– Oppgaven tilfører ny kunnskap til feltet, og utviser en meget god oversikt over eksisterende forskning. Gatenavn knyttes til byens historie og forskjeller mellom øst og vest og knytter bånd til nåtidens samfunn, sier juryen i sin uttalelse.

Holbergprisen i skolen er en årlig nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, og rundt 500 elever fra 20 skoler har deltatt.

Kongsberg videregående skole ved Andreas Yul Kim fikk andreprisen for forskningsprosjektet «Han som talte Roma midt imot». Forskningsprosjektet tar for seg konflikten mellom kongemakt og kirkemakt under borgerkrigstiden i Norge. Tredjeprisen gikk til Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jenssen fra Kirkenes videregående skole for prosjektet «Åndeverdenen i den moderne verden», som drøfter hvordan den samiske noaidekunsten har opptrådt i moderne tid.

Det var kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) som kunngjorde årets vinnere under en høytidelig seremoni ved i Bergen Katedralskole onsdag. Prisene ble delt ut av årets vinner av Holbergprisen, Paul Gilroy.