Innenriks

Unge Høyre: Hent alle Syria-barna hjem

Mandag ble fem foreldreløse barn hentet fra Syria til Norge. Nå oppfordrer Unge Høyre regjeringen til å hente hjem alle Syria-barna.

Sandra Bruflot. Politiker, leder av unge Høyre.

– Det er bra man har fått hjem de fem, men det kan ikke bli en slags hvilepute, sier leder Sandra Bruflot i Unge Høyre til Vårt Land.

Tidligere i år anslo Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det befant seg rundt 40 barn med norsk tilknytning i Syria, men siden er minst tolv hentet ut, fem til Norge og sju til Sverige.

Bruflot mener norske myndigheter bør gjøre alt i sin makt for å hente hjem alle disse barna.

– Jeg mener vi må gjøre det vi kan, også hvis det betyr at foreldrene er med. Disse foreldrene får man straffeforfølge, sier hun.

LES OGSÅ: Fem foreldreløse barn overlevert til norske myndigheter i Syria: – Norske myndigheter har over lengre tid arbeidet for å finne en løsning for de foreldreløse barna

– Kun foreldreløse barn

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim understreker at enigheten mellom regjeringspartiene kun gjaldt de foreldreløse.

– Vi har sagt at det begrenser seg til å hente hjem foreldreløse barn, men var veldig klar over at det er risiko for at det straks ville komme krav om at vi skal hente flere, sier han.

Helgheim mener det blir et umulig prosjekt å hente hjem flere barn fra de syriske flyktningleirene uten å også måtte hente hjem barnas foreldre.

– Vi skal ikke under noen omstendigheter bidra til å hjelpe etterlyste forbrytere som har sluttet seg til IS til Norge. Vi har innbyggernes sikkerhet å ivareta, fastslår Helgheim.

LES OGSÅ: De to norsksomaliske søstrene fra Bærum som dro til Syria som tenåringer i 2013, er funnet i live i Syria av Aftenposten

– Uetisk og juridisk galt

Regjeringen har uttalt at norske myndigheter kan hjelpe de norske barna i Syria dersom foreldrene samtykker og blir igjen i Syria. Flere jussprofessorer slår imidlertid ned på gyldigheten i slike samtykker, skriver NRK.

– Hvis du får valget mellom å sende barnet fra deg eller la barnet bli værende i leiren, der de risikerer å bli alvorlig syke eller i verste fall dø – det er ikke en reell valgsituasjon. Derfor kan du ikke bygge dette på samtykke. Det blir både uetisk og juridisk galt, sier professor i barnerett Elisabeth Gording Stang ved Oslo Met.

Også jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen mener regjeringens politikk er juridisk uholdbar.

– Hvis barnet er sammen med moren og begge er norske statsborgere så kan jeg ikke se at det er noen måte å kun få barnet til Norge på, som er lovlig etter norsk rett, sier Einarsen til NRK.