Innenriks

Ropstad klar med hjelp til Syria-barn

Fem norske foreldreløse barn er overlevert til Utenriks-departementet. Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat.

Statsråd: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister.

Fem barn i alderen ett til sju år som ble funnet i flyktningleiren al-Hol nordøst i Syria i april, er overlevert til norske myndigheter som er i landet.

Moren er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og faren en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

LES OGSÅ: De fem barna som er hentet ut av Syria må bli skjermet fra offentligheten og slippe å bli dømt for foreldrenes valg, sier statsminister Erna Solberg

Rett til omsorg

Hjemme i Norge har barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) brukt våren til å etablere et omfattende hjelpe-apparat for barn av IS-krigere som nå hentes fra Syria.

– Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge vil som alle andre barn som oppholder seg i landet ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, skriver han i et brev til Stortinget.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har derfor gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å etablere en beredskap for oppfølging og veiledning av barnevernstjenester som skal vurdere omsorgssituasjonen til barn av norske fremmedkrigere.

– Jeg har fått informasjon fra mitt direktorat om at de er klare til å bistå aktuelle barnevernstjenester med veiledning, opplyser Ropstad.

LES OGSÅ: Frp innvandringspolitiske talsperson med klar tale: Advarer egen regjering om barna som hentes hjem fra Syria

Beredskapsplanen

BFD har sammen med Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet og underliggende etater laget en plan for mottak av barn av IS-krigere:

Bufdir sender et informasjonsskriv til kommunale barnevernstjenester som tar opp særskilte juridiske problemstillinger som kan oppstå og andre viktige forhold som barnevernstjenestene må være kjent med for å bistå barn på en best mulig måte.

Barn som har vært vitne til eller utsatt for vold og overgrep eller andre skadelige handlinger, kan være traumatiserte og ha behov for særskilt oppfølging fra flere tjenester.

Barna vil ha behov for både somatisk og psykisk helsehjelp. Mange vil blant annet trenge hjelp fra psykisk helsevern for barn og unge til å bearbeide traumer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fordi barnehage og skole spiller en viktig rolle i integreringen av barn, skal barna få en tverrfaglig oppfølging. Også ansatte, barn, medelever og foreldre skal få informasjon.

Barna har rett til barnehageplass i bostedskommunen. Kommunen står fritt til å gi barnehageplass til barn som ikke har lovfestet rett til plass.

Noen barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp – retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Barna har rett og plikt til grunnskoleopplæring, opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev.

Hvis barna trenger spesialundervisning, skal de få det.

Barn som har oppholdt seg i Syria eller er født i landet, vil ikke nødvendigvis ha norsk som morsmål. Når de begynner på norsk skole, vil de ha rett til særskilt norskopplæring til de har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den vanlige undervisningen.

(Vårt Land)