Innenriks

Ropstad har hjelpen klar for hjemkomne Syria-barn

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har forberedt et omfattende hjelpeapparat for de fem foreldreløse søsknene som mandag ble hentet hjem fra Syria.

Gardermoen  20190603.
Her lander flyet med de fem foreldreløse barna som har blitt hentet fra Syria. Flyet landet på Gardermoen mandag kveld.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge, vil som alle andre barn som oppholder seg i landet, ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse fra barnevernet, skriver Ropstad i et brev til Stortinget som er referert av Vårt Land.

Litt over klokken 22.30 mandag landet SAS-flyet med de fem norske barna som er hentet ut av al-Hol leiren i Syria, på Oslo lufthavn.

Etter landing ble flyet dirigert over mot den militære delen av flyplassen. Da flyet hadde stanset, kom barna i alderen ett til sju år ut av flyet, ett av dem tilsynelatende i et barnesete som ble båret av en i følget. De større barna kom hånd i hånd og i følge med et stort antall følgepersoner.

Les også: Solberg med kraftig advarsel mot å identifisere Syria-barna som er hentet til Norge

Fikk beredskapsoppdrag

Ropstads departement har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å etablere en beredskap for å bistå barnevernstjenester som får ansvaret for omsorgssituasjonen for hjemsendte barn av norske fremmedkrigere.

– Vi har over lengre tid jobbet med å være i beredskap og å ha best mulig forberedt barnevern, sier barneministeren til NRK.

Barnevernstjenesten vil ha et særlig ansvar for å koordinere hjelpeapparatet for å bidra til at barna får nødvendig helsehjelp og oppfølging fra andre tjenester, skriver VG.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Millioner satt av

– Dette innebærer også et ansvar for å ta initiativ til at andre relevante tjenester utreder barnets behov, for eksempel for helsehjelp og for tilpasninger til deltakelse i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, sier Ropstad til VG.

2,5 millioner kroner er satt av til spissede tiltak rettet mot å øke kompetansen for arbeid med hjemvendte fremmedkrigere, spesielt rettet mot hjemvendte kvinner og deres barn, skrev Vårt Land mandag.

– Jeg har fått informasjon fra mitt direktorat om at de er klare til å bistå aktuelle barnevernstjenester med veiledning, opplyser Ropstad.

Les også: Frp-topp advarer egen regjering om barna som hentes hjem fra Syria

Oppfølging

I skrivet som er sendt ut, er flere forhold nevnt spesielt. Det gjelder blant annet at barn som returneres fra traumatiske forhold i Syria, kan ha behov for særskilt oppfølging. De kan ha vært vitne til eller utsatt for vold og overgrep og kan ha behov for både somatisk og psykisk helsehjelp.

Skrivet berører også særskilte behov i skolen med tanke på oppfølging og språkopplæring for barna.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria.

LES OGSÅ: Fem foreldreløse barn overlevert til norske myndigheter i Syria: – Norske myndigheter har over lengre tid arbeidet for å finne en løsning for de foreldreløse barna