Innenriks

Arbeid på jernbanen stanser 14.000 tog i sommer

Rundt 14.000 av Vys avganger blir innstilt på grunn av arbeid på jernbanen i sommer.

Bakgrunnen for disse innstillingene er arbeider på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Om lag 200.000 av Vys passasjerer blir berørt. For å få fraktet dem som vanligvis reiser med Østfoldbanen, Drammensbanen og Sørlandsbanen, tar Vy i bruk cirka 500 busser hver dag i perioden med stengt jernbane, opplyser kommunikasjonssjef Gina Scholz.

Også Flytoget tyr til busser mellom Drammen og Asker, med avgang hvert 20. minutt, i den aktuelle perioden. Kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland sier at anslagsvis 35.000 av deres passasjerer må bytte tog med buss.

Les også: Hagen frykter elbilene vil ta all elektrisitet

– La bilen stå

Privatbil vil ikke være et godt alternativ når veiene fylles opp med busser. Både Bane NOR og Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå og reise kollektivt i stedet.

Kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane NOR sier denne oppfordringen primært gjelder den siste uka i juli.

– Da er ferietida over for mange og da er det også Norway Cup i Oslo, og det vil påvirke trafikken, påpeker Bakken.

Prosjektleder Hilde Ulvik i Statens vegvesen sier at de «trenger bistand fra trafikantene for å se om de kan reise litt annerledes», både den siste uka i juni og den siste uka i juli.

– I disse periodene er det hensiktsmessig hvis flest mulig kan unngå å benytte privatbil, særlig i området rundt Bjørvika og de andre store knutepunktene, sier Ulvik.

– Statens vegvesen har også en kortere stengning i uke 28-29 (mellom 8. og 22. juli, journ. anmrk.) av ett løp i Brynstunnelen, som kan gi trafikale utfordringer i dette området, tilføyer hun.

Også hos Ruter manes det til mindre bruk av privatbil i de kommende ukene.

– Hvis bilen settes hjemme og man benytter kollektivtilbudet som finnes, kommer alle raskere fram fordi det vil bli mindre kø på veiene, påpeker kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen.

Han kan fortelle at Ruter forbereder seg «på vanlig måte» før de kommende stengningene av Østfoldbanen og Lieråsen tunnel, som verken er de første eller de siste av sitt slag.

– I tillegg til vårt ordinære kollektivtilbud vil vi også i år styrke tilbudet mot sør med linje 80X, 81X og 87X, som kjører hele sommeren. Vi vil også styrke linje 130, 150, 160 og 270 i Asker og Bærum i forbindelse med stengingen på Drammenbanen i juli, opplyser Johansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Én time ekstra

Til tross for alle disse forberedelsene, ligger det likevel an til at mange reiser kan komme til å ta betydelig lengre tid enn vanlig.

– Beregn ekstra tid til bytte mellom buss og tog, samt ta høyde for at buss kan bruke lengre tid enn det toget normalt bruker, anbefaler Gina Scholz i Vy.

Hun tror at reisene på de aktuelle strekningene kan komme til å ta mellom en halv time og en hel time ekstra.

Ida Marie Fottland hos Flytoget sier at de «gjør alt de kan for å gjøre reisen til kunden enklest mulig».

– Det er godt merket hvor bussene går fra, i tillegg stiller vi med ekstra personale som både viser vei og hjelper til med å bære bagasje til bussene. Utover å beregne 20 minutter ekstra reisetid er det derfor ikke noe spesielt kundene må gjøre for å forberede seg, forteller Fottland.

Også Vy er godt forberedt, melder Gina Scholz, men erkjenner at de står foran krevende uker.

– Arbeidene i år er noe større enn fjorårets, men det som gjør det mest krevende er kompleksiteten når det gjelder forskjellige driftsløsninger i løpet av sommeren ettersom avvikene endres flere ganger med tanke på strekningene som er stengt. Forskjellige driftsløsninger øker kompleksiteten, sier Scholz.

Les også: Frp-grasrota legger press på Jensen foran krisemøte

Fortsetter neste sommer

Trøsten for de reisende får være at både Vy, Flytoget og Ruter etter hvert begynner å få mye erfaring med å takle sommerstengte jernbanestrekninger, og mer er i vente.

– Arbeidene på Østfoldbanen denne sommeren har blant annet sammenheng med fullføringen av Follobanen til Oslo S. Den skal nå bli ferdig i 2022, etter at prosjektet er blitt forsinket. Det skal også gjøres vedlikeholdsarbeider på den gamle banen, forteller Kjell Bakken i Bane NOR.

– Arbeidene i Lieråsen tunnel skal bli ferdig i løpet av 2021. Tunnelen sto ferdig i 1973, og det er mange års etterslep i vedlikeholdet av den, fortsetter han.

– Vi må også regne med stengninger av baner i årene etter at disse arbeidene er ferdige. Blant annet er det store arbeider som skal gjennomføres mellom Lillestrøm og Drammen.

Les også: Kaster ut private

Nyeste fra Dagsavisen.no: