Innenriks

470.000 norske forbrukslån sendt til inkasso

Ved utgangen av 2018 hadde nordmenn 21 milliarder kroner i forbrukslån som hadde gått til inkasso. Til sammen er det snakk om 470.000 lån, og antallet øker.

Tallene kommer fram i Finanstilsynets rapport om «finansielt utsyn», som ble lagt fram tirsdag.

Om lag 21 milliarder kroner i forbrukslån var til inndrivelse hos inkassoselskapene ved årsskiftet, en økning på hele 18 prosent fra året før.

Størstedelen av sakene gjelder låntakere i alderen 30–50 år, og gjennomsnittlig skyldes det 45.000 kroner i hver sak.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen uttrykker bekymring for at inkassoselskapene nå har nærmere en halv million forbrukslån til innkreving.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det sier seg selv at dette er et eventyrlig antall, og for de personene det gjelder, er det en stor belastning. Dette er en av grunnene til at vi er svært opptatt av forbrukslån, i tillegg til den sårbarheten det kan representere for bankvesenet, sa Baltzersen da han la fram rapporten.

Han understreket at tilsynet følger forbrukslånsmarkedet tett, og at de det siste året har avdekket flere tilfeller av uheldig kredittpraksis.

– Mange tilbyr for eksempel høyere lån enn kundene ber om, sier han.

I rapporten uttrykker også Finanstilsynet generell bekymring for at den samlede gjeldsbelastningen til nordmenn øker, da også medregnet boliglån.

– Husholdningenes gjeldsbelastning, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang, skriver Finanstilsynet.

Oversikten over antall inkassosaker baserer seg på undersøkelser av et utvalg av inkassoforetak, som til sammen har en markedsandel på 90 prosent, opplyser tilsynet.

Mer fra Dagsavisen