Innenriks

Nå kommer grønne og trygge sykkelruter

Mange tør ikke å nærme seg en pedal fordi de føler seg utrygge i trafikken. Nå skal denne frykten elimineres.

Bilde 1 av 3

Virkemiddelet som Syklistenes Landsforening tar i bruk er lanseringen av 22 grønne sykkelruter hvor det både er trygt og hyggelig å sykle både for pendlere, barn, eldre og andre som så langt har kviet seg for å ta i bruk sykkelen.

Sju av disse sykkelrutene er å finne i Oslo, mens Stavanger, Bergen og Trondheim har fem hver.

– I stor grad bilfrie

– Hvorfor er disse rutene trygge å bruke?

– Disse rutene er i veldig stor grad helt bilfrie, svarer Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

– Vi må selvsagt legge dem langs noen veier med biltrafikk innimellom, men da stort sett på strekninger med separat infrastruktur. Dette er stressfrie, trygge alternativer mest mulig i grøntområder langs viktige pendlerruter i og i nærheten av Norges største byer, fortsetter han.

– Hva er det som i størst grad skremmer folk fra å sykle?

– Nærgående biltrafikk, store kjøretøy gjerne kombinert med høy hastighet eller stor hastighetsforskjell, er det som skaper mest utrygghet blant syklister. Det er lett å tenke seg at det kan være skremmende at biler i høy hastighet passerer kun en armlengdes avstand unna.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Langt høyere risiko

Flere undersøkelser de senere årene, har avdekket at det å sykle blir sett på som en risikosport av mange.

«Oslos innbyggere oppfatter det som utrygt å sykle i byen. Totalt mener kun 9 prosent at Oslo er en trygg eller svært trygg by å sykle i», heter det i Sykkelstrategien for Oslo 2015-2025.

Denne utryggheten er det god grunn til, også andre steder i landet.

«Syklister har langt høyere risiko i trafikken enn trafikanter på fire hjul, og antall drepte og hardt skadde syklister har økt i de siste årene i Norge», går det fram av rapporten «Trafikksikkerhet for syklister» fra Transportøkonomisk institutt i 2017.

Trolig er dette en medvirkende årsak til hvordan bruken av sykkel utvikler seg i store deler av befolkningen.

«Det var en avtagende tendens til å sykle daglig, og en økende tendens til aldri å sykle, med økende alder. Menn syklet daglig oftere enn kvinner, og flere kvinner enn menn syklet aldri», påpekes det i SINTEF-rapporten «Sykkelundersøkelse 2018 i region øst».

– Hvem er det som primært kvier seg for å sykle? Eldre, kvinner, barn?

– Alle gruppene, svarer Andersson.

– Det er en utbredt misforståelse at sykkelfelt er god sykkelinfrastruktur. Syklisten befinner seg i veibanen kun adskilt med en stiplet linje til øvrig trafikk. Vi vet at mange føler seg utrygge i slike felt, og det er en viktig årsak til at ikke flere sykler. De færreste ville ha sendt sin ti år gamle sønn eller datter ut på sykkel i slike felt, og det med rette. Undersøkelser viser videre at kvinner opplever større grad av utrygghet enn menn. Det viser seg også rundt om i verden at de stedene som har tilrettelagt godt, har større andel syklende kvinner enn ellers. Når det gjelder barn, handler det nok like mye om hvor trygt foreldrene føler at de aktuelle turene er.

– Hva gjør de som lar være å sykle fordi det oppleves som utrygt? Kjører de bil i stedet?

– Det er nok en kombinasjon av ulike transportformer. Men for turer som er aktuelle å sykle – og dermed for lange til å gå, er det gjerne motoriserte kjøretøy som er alternativet. En utfordring ved skoler kan være at foreldre opplever det som utrygt at barna går eller sykler til skolen. Dermed kjører de barna sine, noe som igjen kan skape utrygghet for andre.

Saken fortsetter under bildet.

trygt: I Oslo kan syklister i alle aldre også ferdes trygt langs det idylliske Østensjøvannet, anbefaler Syklistenes Landsforening.

I Oslo kan syklister i alle aldre også ferdes trygt langs det idylliske Østensjøvannet, anbefaler Syklistenes Landsforening. Foto: Syklistenes Landsforening

Les også: Ingen promillegrense for elsparkesykkel

– Pendlerruter

– Hvorfor velger dere å lansere trygge sykkelruter i nettopp Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim?

– Dette er de fire største byene i landet, og dermed der behovet er størst, både med tanke på antall mennesker som kan ha glede av rutene og hvor mye natur folk opplever i hverdagen, svarer Andersson.

– Vi har lagt de fleste rutene fra ytterkanten av byene og inn mot sentrum, for at de også skal fungere som pendlerruter. Derfor har vi også på flere av rutene oppgitt hvilke mer kjente, trafikkerte veier rutene fungerer som et godt alternativ til, fortsetter han.

– På de delene av rutene hvor det gjerne er en del turgåere, gjør vi det også veldig tydelig at rutene brukes på de gåendes premisser.

Verdens sykkeldag

* I fjor vedtok FNs generalforsamling at 3. juni skulle være «World Bicycle Day», sykkelens dag.

* I dag markeres den for andre gang.

* FN oppfordrer gjennom denne dagen alle sine medlemsland til å tilrettelegge for en sykkelkultur i samfunnet «for å styrke fysisk og mental helse og velvære», går det fram av FN-sambandets nettsider.

Det pekes også på følgende grunner til  å feire dagen i dag:

* «Sykkelen er et enkelt, rimelig, pålitelig og miljøvennlig transportmiddel.»

* «Samspillet mellom sykkel og syklist lar det sosiale og kreative blomstre og lar syklisten være oppmerksom på miljøet rundt seg.»

* «Sykkelen er et symbol på miljøvennlig transport og sender et positivt budskap for å fremme bærekraftig forbruk og produksjon.»

Nyeste fra Dagsavisen.no: