Innenriks

Hagen frykter elbilene vil ta all elektrisitet. – Ingen fare, svarer statsråden

Det kommer fram av et skriftlig spørsmål og svar i Stortinget.

Av FriFagbevegelse

Carl I. Hagen (Frp) har stilt følgende spørsmål til olje- og energiministeren:

– Hvis alle norskregistrerte biler brukte elektrisitet som drivstoff hva ville merbehovet for strømproduksjon bli og har vi nok tilgang til norskprodusert strøm?

Vesentlig økning

I begrunnelsen for spørsmålet viser Carl I. Hagen til at det diskuteres om alle fossildrevne biler bør erstattes med elbiler og hybridbiler.

– Da er det slik at det ville medført en vesentlig økning i forbruket av elektrisitet. Hvis det ikke er kapasitet i strømnettet eller i produksjon av strøm er det en utfordring. Hvis en slik overgang til strøm skjer bør det opplyses om hva det vil bety for kapasiteten i nettet og om det ville bli behov for nettoimport av strøm fra utlandet, eventuell strøm fra kullkraftverk på kontinentet, mener den tidligere Frp-lederen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg kan berolige sin partikollega:

– Med dagens bilpark brukes det om lag 0,6 TWh strøm til elbiler. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anslått at det ville kreve 6,5 TWh strøm totalt dersom alle norskregistrerte personbiler hadde brukt strøm som drivstoff i dag. I 2018 ble det brukt totalt 136 TWh og produsert 146 TWh strøm i Norge. Dette gir et netto kraftoverskudd på 10 TWh. Produksjonen av strøm ville derfor vært høyere enn bruken selv om alle norskregistrerte personbiler hadde brukt elektrisitet som drivstoff i dag.

Kraftoverskudd

Han opplyser videre at det er anslått at Norge vil ha et kraftoverskudd også i årene som kommer. For 2030 har NVE anslått et kraftoverskudd på 20 TWh.

– Om netteierne tar hensyn til elektrifisering av transport under planlegging av nettet, ser det derfor ut til at det norske kraftnettet kan tåle en stor bestand elektriske kjøretøy, mener Kjell-Børge Freiberg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: