Innenriks

Får tak i solenergien i Oslo

Statsbygg vil doble antallet bygg med solcelleanlegg de neste tre årene. I Oslo er ambisjonen 10.000 nye solcelletak innen 2023.

Oslo tinghus har hatt solceller på taket siden 2015. Strømmen som produseres går inn i det ordinære strømforbruket. Snart vil også en rekke andre av Statsbyggs bygninger få solceller.

I natt sto sola opp allerede litt etter klokka fire. Den vil ikke gå ned igjen før en stund etter klokka ti i kveld. Det meste av energien den gir oss, går fortsatt til spille.

Det er likevel etter hvert mange som har innsett hvilket potensial som ligger i å utnytte solenergien bedre. I fjor fikk 838 solcelleanlegg støtte fra Enova, mot 539 året før. Samlet sett økte solkraftmarkedet med 29 prosent fra 2017 til 2018.

Saken fortsetter under bildet.

UTNYTTER TAKET: Slik ser solcelleanlegget til Oslo tinghus ut. FOTO: JOHN VIGE PEDERSEN/OSLO TINGHUS

Utnytter taket: Slik ser solcelleanlegget til Oslo tinghus ut. Foto: John Vige Pedersen/Oslo tinghus

– Ikke naturinngrep

Dette er bare begynnelsen, tror Ragnhild Bjelland-Hanley, daglig leder i Norsk solenergiforening.

– Vi er inne i en spennende utvikling for solcelleanlegg i Norge. Det er mye som skjer når det gjelder bruken av solenergi og på forskningsfronten, og stadig flere får øynene opp for at solenergiteknologien kan være et godt valg også her på nordlige breddegrader, sier Bjelland-Hanley.

– For en del teller det nok også tungt at det her er snakk om fornybarproduksjon som ikke krever naturinngrep ettersom solenergianlegg i Norge primært installeres på bygg.

Hvor mange bygg det totalt er som har slike anlegg, finnes det ikke offisielle tall for, men blant dem som allerede har, er Oslo tinghus, Høgskolen i Volda og Campus Evenstad på Koppang. De har også det til felles at de alle er del av bygningsmassen Statsbygg har ansvaret for.

Les også: Nå får oljefondet investere mer i fornybar energi

Dobler på 3 år

– Vi har solcelleanlegg på om lag 15 eiendommer i dag, forteller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Det ligger videre 17 nye tiltak i planene for gjennomføring de neste tre årene, fortsetter hun.

– På hvilke bygg kommer disse solcelleanleggene?

– Det er planer for flere høyskoler og universiteter, fengsler og eiendommer i utlandet (ambassader), blant annet, men finansieringen er ennå ikke fastsatt for de kommende prosjektene, og derfor venter vi litt med å gå ut med enkeltprosjektene, svarer Aschim.

Det er likevel fortsatt et godt stykke igjen før solcelleanlegg blir vanlige på statlig eide bygninger. Statsbygg har 600 eiendomskomplekser med om lag 2.300 bygninger i sin portefølje.

– Utviklingen i markedet for solcelleanlegg har vært betydelig de seneste årene, og det er nå relativt mye enklere å få tak i leverandører med rett kompetanse, i tillegg til at prisnivået har endret seg, konstaterer Aschim.

Les også: Turistforeningens leder gir vindkraft motvind (DA+)

Blir valgkampsak

I Oslo er det snart 20 av om lag 3.500 kommunale bygg som er utstyrt med solcelleanlegg. Tre av anleggene blir satt i drift i løpet av sommeren, og et fjerde kommer på plass neste sommer. Det er blant annet snakk om skoler og sykehjem, men framfor alt barnehager.

Ambisjonsnivået er imidlertid langt høyere enn som så. I mars skrev VG om byrådets planer om å installere solcellepaneler på rådhustaket. De skal produsere 100.000 kilowattimer i året. Nå kan byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), fortelle Dagsavisen at hennes parti går til valg på at Oslo skal få 10.000 nye solcelletak innen 2023. Disse anleggene skal komme på både private bygg, næringsbygg og kommunale bygg.

Totalt er det drøyt 131.000 bygg i Oslo, fordelt på drøyt 72.000 boligbygg og nær 60.000 «andre bygg», ifølge Statistisk sentralbyrå.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skal gjøres mer lønnsomt

– Hvordan skal dere klare å få 10.000 nye solcelletak, Hanna E. Marcussen?

– Målet skal nås ved å gjøre det enklere og mer lønnsomt for privatpersoner, borettslag og bedrifter å etablere solceller på taket, blant annet via støtteordninger. Vi håper også på drahjelp fra staten her, for eksempel må de slutte å somle og få endret lovverket slik at det i praksis blir mulig for folk som bor i borettslag, å eie solcellepaneler i fellesskap. Det har Stortinget allerede vedtatt, men regjeringen har fortsatt ikke levert, svarer byråden.

Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk solenergiforening, tror det allerede i løpet av inneværende år kan komme 2.000-2.500 nye solcelleanlegg hos privatpersoner.

– I tillegg kommer solcelleanlegg på private næringsbygg, på offentlige bygg og i landbruket, påpeker hun.

Så langt har de fleste nye anleggene kommet rundt Oslofjorden, men i fjor ble det også installert mange anlegg over større deler av landet, konstaterer Norsk solenergiforening.

fasaden: Solcelleanlegget på rådhuset i Oslo, som byrådet varslet i mars, skal produsere energi til blant annet fasadebelysningen. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Solcelleanlegget på rådhuset i Oslo, som byrådet varslet i mars, skal produsere energi til blant annet fasadebelysningen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

---

Solcelleanleggene

  • Solcelleanlegg har fått innpass på mange typer bygg, fra privatboliger til næringslokaler.
  • I 2017 ble det kjent at slottet i Oslo testet ut solceller. Snart blir det avgjort om store deler av taket skal dekkes av solceller.
  • Bislett stadion i Oslo har fått solcelleanlegg, og andre idrettsanlegg har mer eller mindre konkrete planer om det samme.
  • Solcelleanleggene som Statsbygg har montert på flere av byggene de forvalter, produserer allerede store mengder strøm.
  • Nord-Norges største solcelleanlegg skal så klart ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet i løpet av neste år.
  • I Oslo har/får disse kommunale barnehagene solcelleanlegg: Munkerud, Vollebekk, Kilden, Lilleslottet, Rødtvedt, Borgerud gård, Fossum, Bråtenalleen, Haugenstien, Teglverket, Prisdalsbråten, Fossum, Marmorberget og Lia.

---