Innenriks

Kommer disse togene også til Norge?

Blir slike hydrogentog snart å se i Norge? Nullutslipp fra jernbanen er mulig i 2030, tror Jernbanedirektoratet.

«Den raske utviklingstrenden for eksempel innen nullutslippsteknologi, kan muliggjøre at jernbanetrafikken bidrar til nullutslipp på en kostnadseffektiv måte allerede i 2030».

Det skriver Jernbanedirektoratet i mandatet til et nytt prosjekt som nå er igangsatt.

– Prosjektet rettes mot nullutslippsteknologiløsninger som kan erstatte bruk av fossilt drivstoff på ikke-elektrifiserte baner, opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Disse løsningene omfatter «batteri, del-elektrifisering, hydrogen, biogass og biodiesel».

Les også: Nå blir det flere tog til Sverige

Ladetid på sju minutter

«Batteriteknologien har spesielt i løpet av de siste årene bidratt til betydelig økt kapasitet og tillater lading av batteripakker med høy effekt (ladetid ned mot cirka sju minutter) på jernbanekjøretøy», påpeker Jernbanedirektoratet i prosjektmandatet.

Det påpekes videre at det er igangsatt «flere hydrogenpilotprosjekter innen transport». Jernbanedirektoratet mener derfor at det er «realistiske muligheter til å få til et teknologiskifte.»

I september i fjor skrev Dagsavisen om det tyske togselskapet LNVG som samme måned hadde tatt i bruk to hydrogentog i ordinær passasjertrafikk i Niedersachsen. Nå har representanter for Jernbanedirektoratet vært i Tyskland for å se nærmere på denne satsingen.

– Vårt inntrykk er at prøvedriften går forbausende bra og med få problemer, sier seniorrådgiver Bjørn Bryne i Jernbanedirektoratet, til Hydrogen.no.

LNVG skal nå utvide hydrogensatsingen til hele 14 togsett.

Det er flere gode grunner til et miljøvennlig teknologiskifte på jernbanen, mener Jernbanedirektoratet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Nullutslippsløsninger

«Dieseldrift medfører i tillegg til klimagassutslipp mange andre ulemper som støy, lokale utslipp, (og) kompliserte og tidkrevende skifteoperasjoner. Sekundære operasjoner hvor dieselmotorer brukes i dag, har ofte lavere effekt og/eller energibehov, og disse operasjoner kan erstattes med nullutslippsløsninger», påpekes det.

Jernbanedirektoratet viser også til Jernbanesektorens handlingsprogram for 2018-2029, som «beskriver at kollektivtrafikken som hovedregel skal benytte null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff innen 2025.»

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har likevel vært negativ til hydrogentog. 27. oktober i fjor, omtalte Dagsavisen et brev fra Dale hvor han blant annet skrev at «eg meiner tida ikkje er inne for hydrogentog i Noreg no».

Dieseltog brukes fortsatt på både Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen.

Jernbanedirektoratets prosjekt om nullutslippsløsninger har en kostnadsramme på to millioner kroner og sluttrapporten skal foreligge ved utgangen av året.

Nyeste fra Dagsavisen.no: