Innenriks

10.000 ansatte får ikke pensjon fra første krone: Nå kan det bli sykehus-streik

LO og YS vil løfte de lavtlønte. Derfor er pensjon fra første krone er et ufravikelig krav.

Systemet med at ansatte må jobbe mer enn 20 prosent for å bli meldt inn inn i enestepensjonsordningen, rammer 10.000 i sykehusene.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Det ble ingen enighet i forhandlingene mellom LO, YS og Spekter i forhandlingene om pensjonsrettigheter for sykehusansatte i første halvdel av april. Meklingen i lønnsoppgjøret for medlemmene LO kommune og YS starter 27. mai hos Riksmekleren. Fristen er midnatt dagen etter.

– Kravet om opptjening av pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte og et likestillingskrav, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, til FriFagbevegelse.

Les også: LO: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen

Rammer flest kvinner

LO og YS har lenge krav pensjon fra første krone også på tjenestepensjonen. I dag slår dette inn først når stillingen er over 20 prosent.

LO og YS-forbundet Delta har henholdsvis rundt 25.000 og 8.400 medlemmer i sykehusene. Systemet med at ansatte må jobbe mer enn 20 prosent for å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen, rammer rundt 10.000 medlemmer. 75 prosent av dem som går i slike lave stillinger er kvinner. Dette hadde vært unngått om de fikk opptjening fra første krone, understreker Skoghaug.

– Her er det prinsipper, og ikke kroner som avgjør. I og med at dette kun utgjør 1,1 prosent av lønnsmassen, så vil det ha helt marginal betydning for sykehusenes pensjonskostnader, sier hun.

For de snaut 10.000 sykehusansatte som går i slike lave stillinger, vil det ha stor betydning om de er innmeldt i tjenestepensjonsordningen eller ikke.

– Dette er de virkelig lavt lønte. Det handler ikke bare om å tjene opp til alderspensjon, men er man innmeldt, er man også omfattet av uføredekningen og etterlattepensjonsordninger. Bare de to siste vil bety en stor forskjell om noe skulle skje, påpeker nestlederen i LOs største forbund.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uforsonlig linje

Kravet om pensjon fra første krone er gjeldende avtale i kommunene og har vært det i flere år. Fram til 2013 måtte kommuneansatte jobbe minst 14 timer i uka (37,33 prosent) for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen.

I 2013 slo Arbeidsretten fast at denne ordningen var diskriminerende. Ved neste tariffrevisjon ble bestemmelsen fjernet fra tariffavtalen, og siden den gang har de kommuneansatte (unntatt i Oslo) tjent opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone. For et par år siden valgte Spekter ensidig å sette ned grensen for å bli innmeldt i ordningen fra 37,33 prosent til 20 prosent.

– Det hadde de ikke anledning til å gjøre uten forhandlinger, og de ble dømt for det i Arbeidsretten. I en rekke tariffoppgjør har Spekter lagt seg på en uforsonlig linje når det gjelder pensjon. I Akasia, en virksomhet som blant annet driver barnehager i Bergen, endte det med streik om pensjon, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i Delta og leder av YS Spekter.

Avstanden er stor

Arbeidsgiverne i Spekter holdt i forhandlingene i april fast på at de ikke ønsker å melde ansatte med mindre enn 20 prosent stillinger inn i tjenestepensjonsordningen.

– Fagforbundet går alltid inn i en forhandling eller mekling med det mål å komme fram til et resultat. Det er målet denne gangen også, men vi opplever at avstanden er stor. Det er ofte vanskeligere å finne fram til enighet når det handler om prinsipper, påpeker Skoghaug.

Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter ville ikke svare på Fagforbundets utspill. Ifølge kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes ønsker ikke arbeidsgiverforeningen «å kommentere disse spørsmålene nå i meklingsperioden.»

– Spekter og helseforetakene ser fram til en konstruktiv meklingsinnspurt, der vårt mål er å finne løsninger som er gode for både arbeidsgiversiden og arbeidstakerne, sier Dørnes til FriFagbevegelse.