Innenriks

Oslos nye boligmodell

Oslo kommune vil gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet.

Byrådet i Oslo presenterte mandag en modell for hvordan det skal bli enklere og rimeligere å etablere seg i et tøft boligmarked i hovedstaden. Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, fortalte under en pressekonferanse om de tre mulighetene i modellen:

Innsats for leie-bolig: – Lavere leie mot at leietaker gjør enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver. Modellen er inspirert av Almenbolig+ som har hatt stor suksess i Danmark de siste årene.

Etablererbolig: – Kommunen bygger og selger boliger og beholder kommunalt eierskap i en viss andel av boligen, for eksempel 20 prosent. Boligkjøper eier dermed 80 prosent og kjøpspris blir 80 prosent av markedspris.

Leie til eie-boliger: – Innenfor etablererbolig-konseptet kan man også gi mulighet for leie-til-eie-løsninger. Innebærer at husleien i praksis blir nedbetaling på boligen, og at leietaker dermed kan kjøpe boligen på sikt.

 By for alle

– Oslo skalvære en by for alle. Det kan ikke være slik at bare de som er heldige og har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet har råd til egen bolig i byen. Vanlige lønnsmottakere må også kunne bo i Oslo. Det er nødvendig å ta grep, og det gjør vi nå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Mer balansert

Boligmarkedet er mer balansert i dag enn i toppåret 2016, men en nyutdannet sykepleier har fortsatt bare råd til 5 prosent av de boligene som selges i Oslo, ifølge beregninger fra Eiendom Norge, sa byrådslederen på presentasjonen på Oslo Met i går formiddag.

– Når folk med vanlige inntekter bare kan kjøpe fem prosent av boligene i Oslo, må vi ta skikkelige grep. Vi trenger sårt flere boliger i byen som er tilgjengelige for barnehagelærere, lærere, sykepleiere og barnevernsansatte. Skal Oslo fortsette å være en god by å jobbe i, må boligmarkedet være tilgjengelig for dem som skal fylle stillingene, sier Johansen.

Fem piloter

I første omgang skal det velges ut fem pilotprosjekter for å prøve ut dette i Oslo.

– Det har blitt altfor vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet for en stor gruppe mennesker i byen vår, og vi kan ikke løse dette problemet med de samme løsningene man har prøvd i tiår etter tiår, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

– Om vi skal snu denne utviklingen trengs det nye løsninger. Vi ser at det er nødvendig å ta politiske grep for å etablere flere nye veier inn på boligmarkedet. Det vi legger fram i dag er en forsiktig start, men prinsippene er banebrytende, sier hun.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, mener en av de viktigste driverne til forskjeller i Oslo er boligmarkedet:

– Jeg er stolt og glad for at byrådet nå tar grep om boligpolitikken i Oslo. Alt for lenge har byens politikere passivt overlatt dette til markedet alene. Det har skapt noen få vinnere, men uendelig mange flere har fått alvorlige problemer med å komme seg inn i boligmarkedet og sikre seg og familien et godt sted å bo, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Saken fortsetter under bildet.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG). Foto: Mimsy Møller

Positiv

Avdelingsleder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal, var til stede på presentasjonen, og er positiv til forslagene.

– Forslagene er gode, men vi hadde ønsket mer kraft og at det var større tyngde bak pilotforsøkene, sier hun til Dagsavisen.

– Men vi skjønner at man må begynne i det små. Uansett er dette en retningsendring. Nå håper vi at dette kan komme fort i gang, og at det kan raskt kan eskalere i en mye større skala. Det er først da man få endringer, sier hun.

Det hun savnet var en mer satsing på dem som allerede bor i kommunale boliger. Men hun legger til at byrådet skal legge fram en egen sak om de kommunale boligene og er spente på det. Leieboerforeningen håper at kommunale boliger også kan inngå i noen av pilotene.

– Dette prosjektet handlet først og fremst om de som i dag har ordinære inntekter. Det kommunale perspektivet uteble i denne presentasjonen. Raymond Johansen sa at det primær er at folk skal kunne eie sin egen bolig. Men alle ønsker ikke det av ulike årsaker. Derfor var det viktig at han også fokuserte leiesektoren, sier hun.

Positiv var også forskningssjef Berit Irene Nordahl i By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

– Det første jeg vil si er gratulerer. Dette var på tide, sier hun til Dagsavisen.

Men også hun håper en rask oppskalering av pilotprosjektet.

– Dette er for å lære. For å finne en modell. Det vil ikke noen effekt før byrådet oppskalere skikkelig. Hvis det skal være noen effekt for de mengdene om skal etablere seg må det vær en skikkelig seriøs opp skalering. Og det tror jeg ikke kommunen bør være alene om. Da tror jeg de bør tenke en variant av statlig støtte og en kombinasjon med næringslivet, som for eksempel boligaktører, sier Berit Irene Nordahl.

Venstres bystyremedlem og medlem av byutviklingskomiteen, Espen Ophaug var ikke like positiv til forslagene.

Mageplask

– Leie til eie har bystyret allerede vedtatt. De to andre forslagene er jeg mer skeptisk til, sier Ophaug til Dagsavisen.

– Det som overrasker meg mest er at byrådet slår så mye på stortromma og laserer en pilot med bare fem prosjekter. Jeg synes det ble litt mageplask, sier han.

– Skal dette få noen effekt, må man opp på 20 prosent av alle nye boliger som bygges. Da snakker vi om vanvittige summer av kommunal subsidiering. Jeg tror ikke det er drivverdig på sikt, sier han.

Leie til eie har han mer tro på.

– Det et spennende prosjekt, som bystyret allerede har sagt at byrådet skal utforske nærmere. Jeg er også fornøyd med at byrådet har lagt vekk tanken om å etablere et tredje, stort kommunalt boligselskap. Samtidig ønsker jeg at kommunen i mye større grad bør tilby leiere av kommunale leiligheter å få kjøpe leilighetene de leier, sier han.

Venstres bystyrepolitikere Odd Einar Dørum og Hallstein Bjercke har fremmet et privat forslag om sosial boligpolitikk overfor bystyret. Her ønsker de at kommunen tar et større ansvar for utleiemarkedet, og ønsker derfor å få utredet om det kan etableres en ny type aktør i Oslos utleiemarked gjennom et samarbeid mellom kommunen og seriøse aktører i markedet. Byen har behov for en utleieaktør med en større samfunnsforpliktelse og som kan tilby gode boliger i trygge miljøer til en forutsigbar og overkommelig pris.