Innenriks

Fant skjeggkre ti måneder etter overtagelse – krever prisavslag

Men trenden den siste tiden er at tingrettene ikke tilkjenner erstatning.

Av Martin Huseby Jensen - ABC Nyheter

Insektet skjeggkre har kommet inn i norske hjem i turbofart. Fra for et par år siden å være et insekt vi knapt visste eksisterte, til å bli en vanlig leieboer har gått kjapt. Og antagelig vil snart halvparten av landets husstander ha skadedyret som beboer. Begrepet skadedyr til tross: Skjeggkre gjør svært liten skade på boligen. Men det er ansett for å gi huseiere et sterkt ubehag.

Og det har tidligere ført til at huseiere er blitt kompensert med lavere kjøpssum dersom kjøperne har funnet insekt som kan spores tilbake til før eierskiftet.

Dommene har variert. Men i det siste har det vært en trend at tingrettene ikke tilkjenner erstatning.

Tirsdag og onsdag denne uken skal Oslo tingrett ta stilling til om nettopp et krav om erstatning. I oktober 2016 tok paret over en leilighet like ved Torshov i Oslo. Etter å ha byttet gulv ved årsskiftet, flyttet paret inn. Ti måneder etter at overtagelsen var gjennomført, reklamerer de på kjøpet. De har funnet skjeggkre.

Få oversikt, les denne: Om kort tid har 1,2 millioner boliger skjeggkre

Ansvarlig advokat Andreas Langeland, som representerer paret som har gått til søksmål, sier til ABC Nyheter at det er normalt ikke å legge ned påstand om størrelsen på kravet.

I en dom fra Agder lagmannsrett i april i år ble det avvist at insektet skulle føre til kompensasjon/erstatning for kjøpesum. I kjølvannet av denne dommen er det kommet seks andre tingrettsdommer, hvor ingen har tilkjenner såkalt verdiminus.

Men noen gjorde det: Anker milliondom i skjeggkre-sak

Vil variere

Hva gjelder lagmannsrettsdommen i Agder sier advokat Langeland at det er delte meninger om hva som ligger i resultatet. Dommen fastslår at skjeggkre er en kjøpsrettslig mangel, men verdiminuset ble ikke tilstrekkelig bevist. Skjeggkre skiller seg her ikke fra andre typer mangler – verdiminuset må godtgjøres for at man skal oppnå et prisavslag.

At det er flere tingrettsdommer som ikke gir prisavslag, mener han saker om skjeggkre ikke stiller seg annerledes enn saker om andre mangler.

– Har du en tvistesak om drenering vil du i noen ganger få medhold, og andre ganger ikke. Det er ikke unormalt at utfallet i skjeggkresaker varierer.

Det er også et spørsmål om paret varslet manglene tidlig nok. Ifølge sluttinnleggene kom dette ti måneder etter overtakelsen av boligen. Det kan gi utfall som at det ikke gis rabatter.

– Klienten mener det er grunn for prisavslag, sier Langeland.

Paret kjøpte leiligheten i sin tid for 5,1 millioner kroner. I tidligere dommer har verdifall blitt kompensert med opp mot ti prosent. Altså vil det kunne være snakk om rundt en halv million kroner, om retten finner i saksøkers favør.

Ikke innen rimelig tid

Saksøkte avviser kravet. Det vises til at overtagelsen ble gjennomført på tampen av november 2016, og at det ble skiftet gulv ved årsskiftet. Når så reklamasjonen kommer ti måneder senere, mener advokat Lars Marcus Evensen det ikke er godt nok.

«Det er ikke reklamert innen rimelig tid etter at saksøkerne forstod eller burde forstått at det kunne foreligge en kjøpsrettslig mangel ved boligen hva gjaldt skjeggkre», skriver han i sin innlegg.

Han viser videre til at leiligheten dessuten er «solgt som den er», og at det som hovedregel da er kjøper som hovedregel overtatt boligen med de mangler som finnes.

Videre skriver advokat Evensen at selger ikke har gitt mangelfulle opplysninger om boligen da de solgte.

«De har ikke observert skjeggkre i leiligheten», skriver han. «I stevningen opplyses det at kjøperne ikke forstod hva slags insekt skjeggkre var. Om det stemmer at kjøperne ikke visste hva skjeggkre var, ville eventuelle opplysninger om skjeggkre i salgsdokumentet ikke medført noen annen kjøpskontrakt».

Evensen mener at saksøkte skal frifinnes, subsidiært må prisavslag reduseres. Nå er det i sluttinnlegget ikke ført noen størrelse på prisavslag. I sitt innlegg skriver han at det nå er funnet adekvat saneringsmetode, samt at det ikke lenger er praksis i å tilkjenne erstatning ved verdiminus.

Les også: Overrasket over «hysteriet» skjeggkre har skapt

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter