Innenriks

Flere tusen færre får bostøtte i 2019

Netto kommer 3.100 færre til å motta bostøtte i år, viser revidert nasjonalbudsjett. SV reagerer, men regjeringen avviser at det er snakk om et kutt.

Av Kristian Skårdalsmo

Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1.100 nye husstander kommer inn i ordningen.

Men samtidig faller altså flere tusen husstander ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner.

– Når flere mister bostøtten, viser statsminister Erna Solberg (H) nok en gang at hun ikke bryr seg om at uføre, syke og trygdede skal ha et trygt hjem, sier SVs Karin Andersen til NTB.

– Ikke kutt

Mæland mener imidlertid det i seg selv er en god nyhet at husstandene har et bedre utgangspunkt enn tidligere antatt.

– Derfor er forventet antall mottakere justert ned, sier hun.

– Bostøttereglene blir ikke strengere i forbindelse med RNB. Tvert imot gir vi et kraftig løft til barnefamilier og andre store husstander ved å heve øvre grense for årlige boutgifter med over 11.000 kroner, sier Mæland.

Andersen vil jekke opp bostøtten.

– Så dyrt som det har blitt å bo nå, må boligstøtten kraftig opp for at vanskeligstilte folk skal ha råd til å betale husleia. Derfor mener SV at bostøtten må styrkes kraftig, sier hun.

Nye anslag

I saldert budsjett for 2019 er det lagt til grunn at i gjennomsnitt 89.200 mottakere ville motta i gjennomsnitt 31.600 kroner i bostøtte per husstand.

– Nytt anslag innebærer at gjennomsnittlig 85.000 husstander får en gjennomsnittlig utbetalt bostøtte på om lag 31.800 kroner, heter det i budsjettet.

– Det reduserer bevilgningsbehovet med 115 millioner kroner. Hovedårsaken er forventet økt realinntekt. I motsatt retning trekker en økning på 25 millioner kroner som følge av oppdatert anslag på etterbetaling av bostøtte, heter det.

Nyeste fra Dagsavisen.no: