Innenriks

150 ganger enklere å ta fly til kontinentet

Skal du til kontinentet? Da kan du velge mellom 150 daglige avganger med fly eller én avgang med tog.

Bilde 1 av 3

Med fly kommer du deg fra Norge til om lag 20 land på kontinentet, slik som Tyskland, Polen, Nederland, Belgia, Frankrike og Østerrike, på en vanlig dag, opplyser Avinor.

Med tog må du nøye deg med Vys avgang klokka 07.01 fra Oslo S til Göteborg. Der må du bytte tog for å komme videre til København og deretter til kontinentet - fastlands-Europa utenfor Skandinavia. Vys senere daglige avganger til Göteborg, korresponderer ikke med tog videre ned til kontinentet.

– Det høye antallet flyavganger i forhold til togavganger er et resultat av hva myndighetene har lagt til rette for, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

– Med små investeringer i jernbanen gjennom mange år, utbygging av hovedflyplass, null avgifter på flydrivstoff på flygninger til utlandet, en ulogisk taxfree-ordning og til og med en støtteordning i regi av Avinor for nye flyruter og flyselskap med trafikkvekst, blir det slik.

Les også: Jonas parodierer Vy. Nå har han fått advokaten deres på nakken.

– Var bedre før

– Togtilbudet til kontinentet var bedre før, og det bør bli bedre igjen, fortsetter Schlaupitz.

– Hvor mye bedre var det før?

– Tidlig på 1990-tallet var det et veldig bra togtilbud. Da gikk det ett morgentog og ett nattog fra Oslo til Hamburg uten bytte. Det gikk også et formiddagstog fra Oslo helt til Rødby via København, med forbindelse videre til Hamburg. Det gikk dessuten et ekstra sommertog fra Oslo til København. I tillegg gikk det et eget nattog hele året fra Oslo til København, som hadde gode forbindelser videre sørover, svarer Schlaupitz.

– Hva var det som gikk galt for togets del?

– Utover på 1990-tallet økte konkurransen fra ekspressbuss og fly, og jernbanen tapte trafikk. Toget kom inn i en negativ spiral, og de enkelte lands togselskaper vridde fokuset over på den nasjonale trafikken, på bekostning av togtrafikken over landegrensene. Innimellom dette prøvde NSB og svenske SJ seg på et framstøt med selskapet Linx, som kjørte raske ekspresstog Oslo-Stockholm og Oslo-København, men det greide ikke å få fotfeste i en tid med stadig lavere priser på flybilletter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Europa rundt på få dager

Siden den gang har kloden vår blitt varmere, klimaendringene en realitet på ulike skremmende måter og svenskene er blitt rammet av flyskam. Det kommer jernbanen til gode i økende grad.

16 år gamle Greta Thunberg, som startet skolestreikene som har blitt et globalt fenomen, har vist hva slags potensial toget har, går det fram av en artikkel i The Guardian.

14. april reiste Thunberg fra Stockolm med tog. 16. april talte hun til Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrike. 17.-19. april møtte hun paven i Vatikanet og talte til det italienske senatet. 21.-23. april holdt hun taler i London, til blant andre parlamentarikere der. 25. april avsluttet hun togreisen med hjemkomst til Stockholm.

– Det har skjedd store framskritt i jernbanens infrastruktur i Sverige og Danmark, som gjør at det er mulig å kjøre Oslo-Hamburg 3,5 timer raskere enn det som var mulig på 1990-tallet, opplyser Schlaupitz.

– Dette sammen med stadig økende klimafokus, bør tilsi at jernbanen igjen har muligheter til å reetablere et godt togtilbud til kontinentet, og dermed vinne tilbake trafikk.

Les også: Heller fly enn Vy. Nordmenn er vesentlig mer fornøyde med flytilbudet enn togtilbudet

Svenske ambisjoner

Schlaupitz viser også til den svenske regjeringsavtalen mellom Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna og Miljøöpartiet de gröna, hvor det heter at «regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.»

I vårt nydøpte togselskap Vy, har de ikke lignende ambisjoner, men det påpekes at de i tillegg til avgangen Oslo-Göteborg, også har en avgang fra Trondheim til Östersund.

– Den er irrelevant i denne sammenhengen, mener Schlaupitz.

Utover det henviser Vy til andre togselskaper.

– For å foreta en togreise som ikke opereres av Vy kan kundene ta kontakt med Entur AS for opplysninger om bestilling av togreiser i Europa, anbefaler pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

Les også: Han tar nattog en måned i året

Ingenn utenlandsk interesse

– Hva så med de utenlandske togselskapene? Kan de begynne å frakte nordmenn fra Norge til kontinentet?

– Det er ingen hinder for at et togselskap kan søke ruter i de aktuelle landene, svarer kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbaneverket.

– Har dere blitt kontaktet av utenlandske togselskaper vedrørende mulige avganger mellom Oslo og kontinentet?

– Det korte svaret er nei, svarer Horrisland.

Interessen fra utenlandske flyselskap for å inkludere Norge i sitt tilbud, er derimot massiv. Til og fra Oslo lufthavn Gardermoen flyr selskaper fra Danmark, Tyskland, Polen, Tyrkia, Frankrike, Østerrike, Portugal, Ungarn, Belgia og mange andre land.

– Det høye antallet flyavganger bør være en klar indikasjon på at det er grunnlag for flere togforbindelser til kontinentet, mener Schlaupiz.

Les også: Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene

Fly versus tog

* Dagsavisen har spurt Avinor om anslagsvis hvor mange daglige avganger det er med fly til kontinentet.

* Avinor svarer med å vise til fredag 10. mai, med 158 planlagte avganger med rutefly til kontinentet.

* Dette tallet omfatter ikke flygninger til Skandinavia, Island, Storbritannia eller Irland.

* Det var flest avganger på denne dagen til Nederland (29), Polen (25), Tyskland (24), Spania (20) og Frankrike (11).
Totalt var det avganger til 20 land på kontinentet, med kapasitet til 25.694 passasjerer.

* Vy opplyser at de har to avganger til utlandet: Oslo-Göteborg og Trondheim-Östersund.

Mer fra Dagsavisen