Innenriks

SV ber Stortinget erklære «nasjonal klimakrise»

SV ser til Storbritannia og vil at også Stortinget i Norge skal erklære at klimaendringene har ført landet ut i en nasjonal nødsituasjon.

Av Kristian Skårdalsmo

– Det vi vil, er at Stortinget skal erklære at vi står midt i en klimakrise som utgjør en nasjonal nødsituasjon for Norge og en nødsituasjon for verden rundt oss, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Tirsdag morgen fremmer han forslag i Stortinget om saken.

– Poenget er at vi trenger en politisk enighet om alvoret i situasjonen. Vi trenger at vi beveger politikken inn i en helt ny forståelse av hastverk og krise, som alt vi nå vet om klimaendringene tilsier at vi må gjøre, fremholder han.

Lysbakken krever også at regjeringen må komme tilbake til Stortinget om et halvt år med realistiske planer for klimakutt på 60 prosent innen 2030 og tilsvarende realistiske krav for å hindre tap av artsmangfold og natur.

Ungt klimaopprør

I forslaget heter det at «Stortinget erklærer at den globale oppvarmingen er en nasjonal nødsituasjon for Norge, landet og verden er i en klimakrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å unngå katastrofale konsekvenser.»

– Bør ikke politikerne foreslå konkrete klimatiltak fremfor flere store ord?

– Problemet er at vi foreslår konkrete klimatiltak hele tiden, men det er handlingslammelse fra det politiske flertallet. Vi er ute etter å finne ut om det er slik at flertallet på Stortinget faktisk deler ikke bare vår, men også klimaforskernes oppfatning av hvor alvorlig situasjonen er, sier Lysbakken.

Han mener politikere som tror de kan slippe unna med å feie klimaproblematikken under teppet, vil få en brutal oppvåkning i årene som kommer. SV-lederen minner også om klimaopprøret som nå er i full gang blant unge verden over. 24. mai er det varslet nye klimastreiker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ser til Storbritannia

SV legger ikke skjul på at forslaget er inspirert fra Storbritannia. Der erklærte Parlamentet nylig, som det første i verden, klimakrise, i et forsøk på å møte kravet fra demonstrantene i Extinction Rebellion.

– Takket være press fra Labour ble Storbritannia det første landet i verden til å erklære miljø- og klimakrise, skriver det britiske arbeiderpartiet på Twitter.

Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden. I slutten av april gjennomførte aktivister en rekke markeringer i London med krav om at folkevalgte tar klimatrusselen på alvor og går fra ord til handling for å få ned utslippene og bremse den globale oppvarmingen.

Byen Konstanz har som første tyske by erklært klimakrise, og lignende erklæringer er vedtatt i Canada og Sveits.

Les også: Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris

Utslippsfritt innen 2040

I SVs forslag bes regjeringen også fremme forslag om å endre klimaloven slik at Norge skal være utslippsfritt innen 2040.

Samtidig vil partiet ha på plass en «realistisk og forpliktende plan» for nasjonale utslippskutt på 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Planen skal legges fram senest 1. januar 2020.

Også tap av naturmangfold er en økende bekymring. Én million av anslagsvis åtte millioner dyre- og plantearter er truet av utryddelse – flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie, ifølge en rapport fra FNs naturpanel mandag.

SV vil derfor at Stortinget skal be regjeringen «legge fram en realistisk og forpliktende plan for å hindre tap av artsmangfold og natur senest 1. januar 2020.»

Mer fra Dagsavisen