Innenriks

Nå får Oslo flere bomstasjoner

Når de 53 nye bomstasjonene åpner i Oslo 1. juni, blir en del bilturer billigere.

1 av 3

Enkelte tur-retur-reiser i rushtida kan bli nesten 50 kroner billigere for dem som kjører dieselbil, og langt opp mot 100 kroner billigere med lastebil, ifølge beregninger utført av Oslopakke 3-sekretariatet.

– Hvor mange er det som kommer bedre ut økonomisk?

– Det vet vi ikke. Noen turer blir billigere, andre turer blir dyrere. Kjøremønsteret til den enkelte bilist vil avgjøre hvordan dette vil slå ut, svarer sekretariatsleder Terje Rognlien.

Les også: Byrådet i Oslo gir mindre plass til biler - her er lista over hvor det blir lavere fart, fartshumper og opphøyde gangfelt (Dagsavisen+)

– Flere som betaler

Kenneth Dagestad (43) passerer jevnlig bomringen i sin Toyota dieselbil. Han har ikke satt seg inn i hvordan endringene fra 1. juni vil slå ut for hans del, men han tror ikke at han er blant dem som vil slippe billigere unna.

– Det er uansett en million andre tiltak som er mer vettuge enn bompenger, hvis hensikten er å gjøre noe for miljøet, mener Dagestad.

Han liker dårlig at bilistene «melkes på alle mulige måter» for å finansiere andre ting enn nye veier.

– Formålet med bompengeordningene er ikke størst mulig inntekter, men trafikkstyring, parerer Rognlien.

– Oslopakke 3-avtalen har som mål at biltrafikken skal reduseres med 15 prosent over bomsnittene. Vi klarte cirka 5 prosent reduksjon etter takstøkningen i bomringen 1. oktober 2017. Nå er vi spent på hvordan endringene fra 1. juni vil slå ut, men vi håper på 5 prosent til, fortsetter han.

– Er det tilsiktet at det blir billigere for en del bilister, eller var ikke dette planlagt slik?

– Politikerne var klar over at det ville bli billigere for en del, svarer Rognlien.

– Vil ikke det kunne føre til mer og ikke mindre biltrafikk?

– Totalt sett vil bompengeinntektene øke fordi det blir flere som betaler. I dag er det cirka 50 prosent av bilistene som gjør det. Nå øker denne andelen til cirka 75 prosent. Vi får dermed en mer rettferdig ordning ved at flere betaler for å kjøre bil, noe som totalt sett trolig gir mindre biltrafikk.

Andre synes ikke at bompengeordninger som omfatter mange er rettferdig. Protestene mot utvidelser av bomringer og økning av bomsatser har vært utallige de seneste månedene. Nylig kunne Dagsavisen fortelle at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) vil stille liste i elleve kommuner og fire fylker ved høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det vil gi over 1,3 millioner nordmenn mulighet til å stemme på partiet i september.

Les også: Disse 11 leder bompengeopprøret landet over (Dagsavisen+)

Dette sparer de

Det har fått fart på bilpartiet Frp. 1. mai uttalte Sylvi Listhaug at «nå må det bli slutt på at vanlige folk blir pisket og plaget med bompenger», selv om antallet bomstasjoner har økt fra 170 til 245 etter at partiet hun representerer, kom i regjering, ifølge Aftenposten.

Trøsten for Listhaug og andre som ikke vil finansiere blant annet et bedre kollektivtilbud med bompenger, må være at pisken ikke blir svingt like iltert over en del i Oslo og Akershus fra 1. juni.

Her følger noen eksempler på hvem dette vil gjelde for, med utgangspunkt i beregningene til Oslopakke 3-sekretariatet.

– Forutsetningen for beregningene er at du må ha autopassavtale og brikke for å få rabatter, omfattes av timesregelen som tilsier at du kun betaler for én passering i timen i Osloringen og Indre Ring, uansett hvor mange bomstasjoner du passerer, og taket på 120 passeringer i måneden, påpeker Rognlien.

De fire første eksemplene gjelder bruk av dieselbil i rushtida. Dagens pris tar utgangspunkt i en rabatt på 10 prosent. Fra 1. juni økes rabattsatsen til 20 prosent.

I dag er prisen 108 kroner for en reise tur-retur Follo-Alnabru på utsiden av Osloringen. Fra 1. juni blir prisen 74,40 kroner. Bilisten sparer 33,60 kroner.

I dag er prisen 124 kroner for en reise tur-retur Bærum-Alnabru på utsiden av Osloringen. Fra 1. juni blir prisen 74,40 kroner. Bilisten sparer 49,60 kroner.

I dag er prisen 54 kroner for en reise tur-retur Oslo sentrum - Alnabru på utsiden av Osloringen. Fra 1. juni blir prisen 49,60 kroner. Bilisten sparer 4,40 kroner.

I dag er prisen 54 kroner for reiser tur-retur Grorud-Oslo S. Fra 1. juni blir prisen 49,60 kroner. Bilisten sparer 4,40 kroner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Blir faktisk billigere

De neste eksemplene gjelder lastebiler med Euro VI-motor i rushtida. I dag får de en rabatt på 10 prosent med autopassavtale og brikke. Fra 1. juni forsvinner rabatten, men til gjengjeld endres taksten slik at totalkostnaden likevel blir lavere ved de omtalte reisene.

I dag er prisen 243 kroner for reiser tur-retur Follo-Alnabru på utsiden av Osloringen. Fra 1. juni blir prisen 207 kroner. Bilisten sparer 36 kroner.

I dag er prisen 292 kroner for reiser tur-retur Bærum-Alnabru på utsiden av Osloringen. Fra 1. juni blir prisen 207 kroner. Bilisten sparer 85 kroner.

– Bildet av hvordan de nye bomstasjonene og takstene vil slå ut, er mer nyansert enn det som gjerne framkommer. Noe blir faktisk billigere i det nye systemet, fastslår Rognlien.

Les også: Frp-grasrotas bompengeseier gjør saken enda vanskeligere for Dale

Tre bomringer

* Fra 1. juni blir det innkreving av bompenger i tre bomringer i Oslo.

* Dagens bomring endres til betaling i begge retninger, men prisene blir tilnærmet halvert.

* «Indre ring» omfatter nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 med forgreininger mot Grefsen og Trosterud, og betaling i begge retninger.

* «Bygrensen» omfatter nye bomstasjoner på grensen mellom Oslo og Follo/Romerike samt dagens bomstasjoner mellom Oslo og Bærum. Det blir betaling bare inn mot Oslo.

* Takstene vil varere mellom 0 og 31 kroner for personbiler, avhengig av tidspunktet for passering og type drivstoff.