Innenriks

Oslo byråd vil samle trikk og T-bane i ett selskap

Byrådet i Oslo vil slå sammen selskapene Sporveien og Oslo Vognselskap, og dermed samle all trikk- og T-banetrafikk i ett selskap.

Det vil gi mer kollektivtrafikk for pengene og bedre tilbud til de reisende, mener byrådet.

– Vi får utnyttet kompetansen bedre, og det blir bedre økonomi. Samlet sett betyr det et bedre kollektivtilbud, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til NRK.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Vognselskapet ble dannet i 2006 for å eie byens T-banevogner og trikker. Materiellet blir igjen leid ut til Sporveien.

Politikerne i byrådet kritiserer samtidig regjeringen for å dele opp ansvaret for jernbanen på en rekke ulike selskaper.

Les også: Kamp om plassen foran det nye Munchmuseet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at regjeringen har skapt et flerhodet troll der alle skylder på hverandre hvis toget er forsinket.

Både statseide og private selskaper som Bane Nor, Mantena, Norske Tog, Togservice og Vy drifter jernbanen, i tillegg at private operatører som britiske Go Ahead er på vei inn.