Innenriks

Moxnes om forslag til ny barnehagelov: – Som å kurere beinbrudd med plaster

Regjeringen vil ha mer tilsyn av private barnehager. Målet er å sikre at tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke fornøyd.

Sommerintervju med Bjørnar Moxnes

– Regjeringen våger ikke å ta opp kampen med barnehagebaronene. Det de kommer med av forslag, er som å kurere et beinbrudd med plaster. Et nasjonalt tilsyn er vel og bra, men løsningen er å fase ut de kommersielle barnehagene, ikke oppmuntre dem til å drive minst mulig kommersielt, sier Moxnes til Dagsavisen.

Fredag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner fram regjeringens høringsforslag til endringer i barnehageloven.

– Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle bygges ut. Nå trenger vi et nytt og tilpasset regelverk som sikrer åpenhet og kvalitet, og at offentlige tilskudd kommer barna til gode, sa Sanner på pressekonferansen.

Regjeringen vil blant annet at Utdanningsdirektoratet skal få det økonomiske tilsynsansvaret for private barnehager.

Sanner viste til en undersøkelse der det går fram at bare én prosent av de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn i perioden 2013–2016.

Les også: Private barnehager fikk nesten 1 milliard mer til pensjonsutgifter enn det de brukte

Kutt i tilskudd

Regjeringen vil også nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager. I dag får rundt 94 prosent av dem et høyere tilskudd enn hva de faktiske utgiftene er, ifølge regjeringen.

Et annet grep Sanner ønsker å ta, er å forby at barnehager får drive med annen virksomhet. Sanner viste til at mange private barnehager er registrert som en underenhet i et selskap som driver flere barnehager og annen virksomhet.

I dag er det ikke et krav at hver private barnehage må rapportere regnskapstallene sine i Brønnøysundregistrene, og det er derfor vanskelig å føre tilsyn med barnehagenes bruk av offentlig tilskudd.

Regjeringen vil derfor at hver private barnehage skal være et såkalt selvstendig rettssubjekt og at det ikke skal være tillat å drive annen virksomhet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Adoptert vår virkelighetsbeskrivelse 

Moxnes og Rødt kommer til å støtte noen av forslagene.

– Det er bra at regjeringen har adoptert mye av vår virkelighetsbeskrivelse, de skyver ikke problemet med velferdsprofitører under teppet. Regjeringen innrømmer at mange private barnehager får større pensjonstilskudd enn det de har i utgifter og at store kommersielle barnehager vokser på bekostning av de små.

Han er likevel ikke fornøyd.

– Så lenge regjeringen tviholder på profittbaserte investeringer i barnehagesektoren, blir det bare prat når de sier at pengene skal komme barna til gode, sier han og legger til:

– Jeg er også skuffet over at Sanner ikke kommer med forslag på hvordan man skal skille mellom kommersielle og ideelle barnehager. Mange kommuner har ventet på å få dette skillet klargjort, og det har stanset dem som ønsker å prioritere de ikke-kommersielle.

– Moxnes driver en ideologiske kamp

Kunnskapsminister Sanner slår tilbake mot kritikken.

–  Det er ikke overraskende at Moxnes og partiet Rødt med en kommunistisk fortid, er imot private barnehager. Jeg merker meg at Moxnes er mer opptatt av eierne enn av at barna får et godt barnehagetilbud, skriver Sanner i et tilsvar til Dagsavisen.

Han skriver videre at halvparten av alle barn går i en privat barnehage i dag.

– Moxnes driver en ideologiske kamp mot mangfold og mot private barnehager. Vi er mer opptatt av tilbudet barna får, enn om det er kommunen eller private som driver barnehagen. Regjeringen sørger for et regelverk som sikrer åpenhet, kvalitet og mangfold. Regjeringen baserer sin politikk på et grundig kunnskapsgrunnlag.

Sanner viser til at de store selskapene har egne kvalitetsutviklingsprogram og at de har vært med på å profesjonalisere sektoren.

–  Dersom Moxnes leser forslaget, vil han se at vi ønsker en barnehagesektor som består av mange typer barnehager. Både små og store og med mange ulike pedagogiske profiler. Vi lager et regelverk for framtiden. Samlet sett vil forslaget gi mulighet til private eiere som skyter inn kapital i barnehagene til å få en rimelig avkastning på pengene sine. Men hovedformålet med offentlige tilskudd og foreldrebetaling er at de skal komme barna i barnehagen til gode, avslutter Sanner.

Les også: – Mange foreldre krysser fingrene og håper det går bra

– Berører ikke hovedproblemet

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er heller ikke helt fornøyd med det regjeringen har lagt fram.

– Det er svært positivt at regjeringen vil legge det økonomiske tilsynet til Utdanningsdirektoratet, men regjeringen har ikke løst de grunnleggende utfordringene med å sikre mangfoldet og kvaliteten i norske barnehager, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Hun savner en mer helhetlig gjennomgang av barnehagesektoren.

– Det er skuffende at regjeringen foretar en gjennomgang av reguleringene uten å berøre selve hovedproblemet, nemlig et tilskuddssystem som legger til rette for forskjellsbehandling av barn, som er uforutsigbart og som truer mangfoldet og kvaliteten i barnehagene, sier Lindboe.

Les også: Eierne av private barnehager tok ut 132 millioner kroner i utbytte

Gjeldsproblemer

Sanner kom også inn på at gjeldsgraden i private barnehager har vært høy i mange år og at «det er høyere risiko for at private barnehager inngår låneavtaler som ikke er relevante for barnehagedriften når barnehagene bruker andre typer lån enn vanlige banklån».

Regjeringen ønsker ikke at det blir inngått låneavtaler mellom selskaper i samme konsern og mener det kan unngås gjennom et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.

Regjeringen vil også ha innspill på om det er behov for å avklare hva som skal defineres som en ideell barnehage og om kommunene skal ha mulighet til å prioritere disse, framfor kommersielle.

Flere kommuner har allerede fattet slike vedtak.

Virke, som organiserer flere ideelle barnehager, uttaler at de er svært glade for at regjeringen legger opp til mer åpenhet, innsyn og kontroll.

– Dette er et helt nødvendig grep for tilliten til sektoren. Vi er også glade for at regjeringen vil se på muligheten for å styrke de ideelle barnehagene, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke ideell og frivillighet.

Høringsfristen er satt til 26. juli. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag i løpet av 2019.

Debatt: Velferdsprofitører perler ikke hjerter