Innenriks

Fagmiljøet: Fosterreduksjon i Norge er ikke sortering

Fungerende partileder Olaug Bollestad i KrF kaller fosterreduksjon «ekstrem sortering». Det stemmer ikke, mener det eneste fagmiljøet i landet som regjeringen hører på i spørsmålet.

Torbjørn Moe Eggebø er seksjonsoverlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital, det eneste miljøet som utfører fosterreduksjon i Norge.

Det er dette fagmiljøet regjeringen lener seg på når de hevder å få støtte for at fosterreduksjon må skje etter uke 12, og dermed ikke bør være selvbestemt, men må gå til behandling i nemnd.

Eggebø avviser at måten inngrepet utføres på i Norge kan kalles «ekstrem sortering», slik Olaug Bollestad, fungerende partileder i KrF og statsråd i regjeringen Solberg, karakteriserte det i Dagsavisen før påske.

– Nei, dette er ikke sortering. Vi tar ikke morkakeprøve i Norge før inngrepet. Vi kikker raskt på ultralyd for å finne ut om det er én eller to morkaker, vurderer svangerskapslengden og forsikrer at begge er i live, og det er alt. Fosterreduksjon kan ikke gjøres hvis det bare er én morkake, sier Eggebø.

Sabler ned det norske fagmiljøet: – Bullshit

Skulle gjerne undersøkt

Rent medisinsk skulle gjerne Eggebø, som regnes som en av to norske nestorer på området ved siden av sin kollega Kjell Åsmund Salvesen, gjerne visst mer om fostrene før inngrepet.

– Ut fra et medisinsk ståsted mener jeg at vi bør gjøre ultralydundersøkelse før fosterreduksjon. Jeg synes at vi bør undersøke om ett av fostrene feiler noe, sier han.

Det er ikke en mening han kan flagge i denne saken.

– Men det er gjort helt klart fra departementet og fra politisk hold – at selvbestemt fosterreduksjon skal være uselektiv, altså at det skal være tilfeldig hvilket foster som blir redusert. Jeg vil derfor ikke bruke dette argumentet i diskusjonen, sier han.

– Det at du helst ser at foretas en grundig ultralyd for å avdekke mulige avvik før det utføres fosterreduksjon – er det med på å styre ditt syn på at dette uansett bør gjøres etter uke 12?

– Vi har fått klar beskjed om at det argumentet ikke skal brukes. Fosterreduksjon i ukompliserte svangerskap i Norge skal ikke være selektiv, men uselektiv. Så dette er mitt personlige syn. Og jeg er veldig klar over at det er bestemt at det skal være slik i Norge, sier Eggebø.

Les også: Helseminister Bent Høie (H) gir inntrykk av at han har fagmiljøet i ryggen når han strammer inn abortloven. Den store majoriteten går imidlertid til harde angrep mot regjeringens abortpolitikk

Slaktes av ekspert

Dagsavisen har tidligere vist at åtte medisinske miljø som har sendt høringssvar til regjeringens lovforslag ikke støtter forslaget, mens bare to er for. Nasjonalt senter for fostermedisin er en av de to. Helseminister Bent Høie mener seg derfor å ha støtte fra «fagmiljøet» i saken.

I gårsdagens avis slaktet verdens fremste ekspert på fosterreduksjon, den amerikanske professoren Mark Evans, de faglige argumentene til dette ene fagmiljøet som regjeringen skyver foran seg.

– Er du komfortabel med at dere på St. Olavs hospital blir skjøvet fram som det eneste fagmiljøet som regjeringen lytter til?

– Vi bygger på vår erfaring. Det er bestemt at det skal være ett senter som gjør dette, og det er sentralisert til oss. Vi må bygge på den erfaringen vi har, og uttaler oss på bakgrunn av den. Det er vi som har den praktiske erfaringen med håndteringen av dette etter at justisdepartementet åpnet for selvbestemt fosterreduksjon i 2016, sier Torbjørn Moe Eggebø.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frykter «turisme»

Eggebø mener det er grunn til å frykte at loven slik den er før lovendringen eventuelt trår i kraft, vil føre til et tilsig av kvinner fra utlandet som ønsker fosterreduksjon. Det er per i dag selvbestemt rett til fosterreduksjon i Norge.

– Vi har fått flere enn 30 forespørsler fra utenlandske kvinner. Det gjelder både fra de konservative landene, som Polen, Irland og Italia, men også fra land som regnes som mer liberale, som Sverige, Tyskland, Frankrike og Nederland. Regelverket i Norge gir utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge når de henvender seg, de samme rettighetene som norske kvinner. Vår frykt er at de første kvinnene som forstår dette, kommer til Norge og skriver om det på Facebook etterpå. Denne informasjonen kan spre seg veldig fort. Vi frykter at pågangen da kan bli et uhåndterlig problem.

– Hvorfor vil det være et problem?

– Det vil bli veldig ressurskrevende.

– Kan ikke dette være en mulighet til å bli et referansemiljø, og få den mengdetreningen som er nødvendig for å bygge kompetanse?

– Det vil i så fall være et politisk spørsmål om Norge ønsker å være mest liberale land i Europa og bli et slikt referansemiljø. Vår holdning, og det vi har tenkt til å si om dette, er at det vil bli veldig ressurskrevende, sier Eggebø.

Mange svar

Helse- og omsorgsdepartementet fikk inn totalt 438 høringsuttalelser til forslaget om lovendring.

Hele 375 av disse kom fra privatpersoner.

«63 høringsuttalelser fra organisasjoner, offentlige myndigheter o.l. er helt normalt. Det er imidlertid ikke vanlig med så mange høringsuttalelser fra privatpersoner», opplyser departementet i en e-post.