Innenriks

Innstilt som ny direktør i Utdanningsetaten

Byrådet i Oslo har i dag innstilt Marte Gerhardsen til jobben som ny direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun vil etter planen tiltre stillingen 5. august.

Det bekrefter Oslo kommune i en pressemelding fra byrådslederens kontor.

Byrådet vil senere denne uken foreta selve ansettelsen.

Gerhardsen tar over etter Kari Andreassen som har fungert som midlertidig direktør siden 1. desember 2018 etter at Astrid Søgnen forlot stillingen.

Jeg er både glad og ydmyk over muligheten til å utvikle Oslo-skolen videre sammen med 15.000 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi skal sørge for at alle elever har et godt og trygt læringsmiljø, og at de får kunnskapene de trenger for å være med å forme framtida. Alle medarbeidere i Oslo-skolen gjør en utrolig viktig jobb, og min oppgave sammen med resten av Utdanningsetaten blir å legge til rette for gode arbeids- og læringsmiljøer både for elever og medarbeidere, sier Marte Gerhardsen i en pressemelding.

Les også: Overtar arven etter Søgnen

– Bred ledererfaring

Gerhardsen skal gjennomføre byrådets oppvekst- og kunnskapspolitikk. Osloskolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling. Det skal legges større vekt på tidligere innsats, sosial utjevning, tillit og handlingsrom, slik at alle elever kan få like muligheter til god læring i Oslo-skolen. Med sin brede ledererfaring og kompetanse vektlegger Marte Gerhardsen at læring i skolen er avhengig av at barn og unge opplever en trygg oppvekst. Derfor skal Oslo-skolen framover samarbeide enda tettere med foreldre, andre offentlige tjenester og frivilligheten, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Les også: Astrid Søgnen går av

Tilfreds lærerleder

Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, har både lest og vurdert innstillingen fra byrådsavdelingen.

Dette har vært en veldig grundig prosess der alle søkerne er blitt behandlet og vurdert på en grundig og ordentlig måte. Jeg har støttet innstillingen på Marte Gerhardsen, og er spesielt fornøyd med at hun har bred erfaring fra ledelse av store og komplekse fagmiljøer, organisasjonsutvikling og endringsprosesser. Dette er kvalifikasjoner som jeg mener vil være spesielt viktig for utvikling av Utdanningsetaten og Oslo-skolen for øvrig i tiden framover, sier Skjefstad Andersen til Dagsavisen.

Marte Gerhardsen er tidligere leder i Tankesmien Agenda og kommer nå fra stillingen som divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Hun har også vært divisjonsdirektør i DNB og sittet i ledelsen i DNB Norge. Hun har vært generalsekretær for CARE Norge har hatt flere stillinger i Utenruiksdepartementet.

Det har den siste tiden, særlig fra den politiske høyresiden, vært rettet kraftig kritikk mot innstillingen av Gerhardsen fordi hun mangler skolefaglig bakgrunn. Til dette sier Skjefstad Andersen:

–  Det er riktig at hun ikke har bakgrunn fra skolen, men det betyr jo ikke at hun ikke har innsikt og refleksjon rundt hva fremtidens skole er og bør være. Hun vil dessuten få en stor og kompetent fagetat som hun bør og må støtte seg til.

– God rolleforståelse

Med varslingssaken mot byråd Thorkildsen og en langvarig maktkamp mellom politisk ledelse og toppbyråkratene i Utdanningsetaten som bakteppe, trekker skolebyråden også fram Marte Gerhardsens rolleforståelse:

Gerhardsen har omfattende ledererfaring og er en utviklingsorientert leder med bred erfaring fra offentlig sektor, næringsliv og fra ideell virksomhet. Hun har ledet store og komplekse fagmiljøer og har gjennomført endringsprosesser. Hun viser god rolleforståelse for å arbeide i samspillet mellom politikk og administrasjon i et parlamentarisk styringssystem. Marte Gerhardsen vil overta en etat med engasjerte og dedikerte medarbeidere med høy kompetanse og en sterk vilje til å utvikle Osloskolen videre. Utdanningsetaten vil få en svært kompetent leder i Marte Gerhardsen, som jeg har store forventninger til, sier skolebyråd Thorkildsen i pressemeldingen fra Oslo kommune.

Det var til sammen 19 søkere til stillingen som direktør i Utdanningsetaten. Stillingen er et åremål på seks år.