Innenriks

Sier nei til økonomisk hjelp til kommunene

Regjeringen vil ikke gi kompensasjon til kommunene for økte utgifter til sosialhjelp. Det slo kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) fast i Stortinget.

Bilde 1 av 2

Sist uke skrev Dagsavisen at det ble 3.100 flere personer på sosialhjelp i fjor som følge av regjeringens innstramming i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Totalt økte utgiftene til sosialhjelp med rundt 500 millioner kroner i 2018. En tredjedel av økningen skyldes ifølge Nav innstrammingen i AAP-regelverket. I Stortingets spørretime på onsdag fikk kommunalminister Monica Mæland spørsmål fra SV og Karin Andersen om regjeringen vil gi kommunene kompensasjon for økte utgifter. Andersen viste både til at flere går fra AAP til økonomisk sosialhjelp og at færre får statlig bostøtte.

– Vi endrer ikke kommunebudsjettet midt i året. Det er ikke noe grunnlag for å gjøre det, sa Mæland.

Les også: Nav: 3.100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Et tydelig nei

Statsråden mener det er kommunenes ansvar å håndtere situasjonen «i den grad det kommer flere på sosialhjelp». Mæland viste til at kommunene har hatt gode inntekter de siste årene og at regjeringen bruker mer penger på vanskeligstilte enn noensinne.

Arbeiderpartiets Anne Sandum mente Mæland ga ulne svar. På spørsmål fra Sandum om statsråden kan garantere at kommunene får en særskilt kompensasjon som dekker alle økte utgifter for kommunene i neste års budsjett, svarte Mæland:

– Det kan jeg svare et veldig tydelig nei på. Det kommer vi selvsagt ikke til å gjøre. Vi har et inntektssystem for kommunene som kommunene er fornøyd med, som staten er fornøyd med og som KS er fornøyd med.

Les også: Lysbakken om Navs AAP-tall: – Akkurat det vi har advart mot og fryktet

KS og kompensasjon

Mæland sa også at regjeringen ikke har mottatt noen henvendelse fra KS om saken. Statsrådens uttalelse samsvarer ikke med det Guro Angell Gimse (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, har uttalt tidligere. Til ukeavisen Kommunal Rapport sa hun at departementet og KS «er enige om at eventuelle større merutgifter for kommunene skal kompenseres».

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, uttalte til Dagsavisen at regjeringen har vært klar på at kommunene vil bli kompensert for økte utgifter som følge av AAP-innstrammingen.

Les også: Færre på AAP. Flere på sosialhjelp

– Oppsiktsvekkende

Bjørn Arild Gram (Sp), ordfører i Steinkjer og nestleder i KS, reagerer sterkt på uttalelsene til Mæland. Han forteller at økte utgifter til sosialhjelp går hardt ut over kommunens økonomi. I fjor hadde Steinkjer en økning i sosialhjelpsutgiftene på flere millioner kroner, og Gram setter økningen i sammenheng med innstrammingen i AAP-regelverket.

– Det har skjedd en kostnadsoverføring fra stat til kommunene på grunn av regelendringene. Kommunene får ansvaret for langt flere brukere enn tidligere, og det fører til betydelig økte kostnader. Jeg synes derfor det er oppsiktsvekkende at kommunalministeren ikke vedkjenner seg at kommunene skal ha kompensasjon for merkostnadene. Det virker også som regjeringen er dårlig koordinert. Arbeids- og sosialdepartementet har kommentert saken på en annen måte.

Han skjønner heller ikke hvorfor Mæland uttalte at KS ikke har henvendt seg til regjeringen om kompensasjon for økte sosialhjelpsutgifter.

Gram viser til at KS er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi har definitivt sagt fra om at kommunene forventer en økonomisk kompensasjon, sier han og legger til:

– Vi kommer til å ta opp denne saken på neste konsultasjonsmøte med regjeringen, som er rett over påske.

Gram har tidligere uttalt til Dagsavisen at det vil få konsekvenser om ikke staten hjelper kommunene økonomisk.

– Vi har allerede en presset økonomi i vår kommune. Man skal ikke sette svake grupper opp mot hverandre, men vi må hele tida gjøre avveininger. Det er ikke tvil om at dette kan få konsekvenser for grupper med særskilte behov.

Mer fra Dagsavisen