Innenriks

Avviser all motstand

Allerede før regjeringen har gått gjennom uttalelsene etter høringsrunden om fosterreduksjon, slår fungerende KrF-leder Olaug Bollestad fast at abortloven blir endret.

KrF-statsråd Olaug Bollestad.

En rekke tunge fagmiljøer innen helse og medisin advarer regjeringen mot å endre abortloven. Det går fram av høringsrunden som helsedepartementet har gjennomført om lovendringen.

I Dagsavisen tirsdag avfeide helseminister Bent Høie (H) innvendingene fra faginstansene som «politiske innspill».

I dette intervjuet med Dagsavisen avviser fungerende partileder og KrF-statsråd Olaug Bollestad at høringsrunden er en skinnprosess.

Samtidig er hun åpen om at regjeringen allerede har bestemt seg – før høringsuttalelsene er gjennomgått.

LES OGSÅ: Helseminister Bent Høie (H) gir inntrykk av at han har fagmiljøet i ryggen når han strammer inn abortloven. Den store majoriteten går imidlertid til harde angrep mot regjeringens abortpolitikk

– Etiske utfordringer

– Hva slags inntrykk gjør tilbakemeldingene fra fagmiljøet, og hva skal regjeringen gjøre med kunnskapen?

– Det er det fagmiljøet som er tettest på, miljøet på St. Olavs hospital som utfører dette, som både ønsker en avklaring og støtter en endring. Dette handler ikke om selvbestemt abort, men om fosterreduksjon. Fosterreduksjon er ikke et svangerskapsavbrudd, for svangerskapet fortsetter. Det er bedre rent teknisk å gjøre dette etter uke 12, og det er årsaken til at de vil at det skal gjøres etter uke 12, sier Bollestad, og fortsetter:

– Dette er en krevende etisk problemstilling. Tvillingabort var overhodet ikke på agendaen da abortloven ble bestemt på 70-tallet. Så det er mange krevende utfordringer å ta hensyn til. Mange av høringsinstansene peker på at dette handler om selvbestemmelse og kvinnene. Men et det er flere ting som jeg mener er problematisk. Det handler om å velge mellom å få ett eller to barn. Og den faren som fosteret som er igjen utsettes for. Her ligger det etiske utfordringer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Selvbestemt abort

– Mange av faginstansene er klare på at dette rammer kvinners rett til selvbestemmelse. Men sier du nå at dette ikke handler om selvbestemmelsen?

– Nei, det gjør ikke det. Det handler om å sortere vekk. Og dette var ikke et spørsmål da abortloven ble vedtatt.

– En rekke instanser peker på at dette svekker kvinners rett til selvbestemmelse. Men du står altså på at det ikke handler om det?

– Nei, det gjør ikke det, for det gjøres etter uke 12.

– Men begjæringene om fosterreduksjon skjer før uke 12. Det er selve inngrepet som skjer etter uke 12. Det ligger en unntaksmulighet i abortforskriften om at inngrepet kan utsettes av hensyn til forsvarlig medisinsk praksis, som åpner for dette. Så da beslutter kvinnen dette i perioden hun har rett til selvbestemt abort.

– For KrF har ikke dette vært en diskusjon om selvbestemt abort som sådan, men om tvillingabort. Det har vært en diskusjon fordi det ikke har vært teknisk mulig før uke 12. Fagmiljøet som står i dette, har bedt oss lukke hullene i loven. Og fordi det er etisk vanskelige spørsmål mener vi at det skal behandles på lik linje som andre saker etter uke 12, i nemnd og etter kriteriene som ligger i abortloven.

LES OGSÅ: Sterk abortkritikk fra Ap: – Høie angriper faginstansenes troverdighet og integritet

– Jeg forventer respekt

– Gjør dere i KrF det ikke litt lett for dere selv ved bare å avvise at dette handler om selvbestemmelse fordi det er bestemt at inngrepet skal utføres etter uke 12 i Norge?

– Nei, og for meg så opplever jeg at det handler om andre ting enn det. Det handler om å velge mellom flere fostre. Det er også en problemstilling, og det handler derfor ikke om at dette er lettvint for oss i det hele tatt. Jeg lytter til de folkene som faktisk er tettest på, de i fagmiljøet som utfører dette.

– Og da vil du ikke lytte til alle de andre medisinske og helsefaglige instansene som har sendt inn kritiske høringsuttalelser?

– Jo, men jeg lytter også til dem som har skoene på, de som utfører inngrepene.

– Så da velger du å lytte til et lite mindretall?

– Det er de som er spesialistene, er det ikke?

Bollestad fortsetter:

– Vi har gjort et forarbeid på dette siden 2016, da jeg og Kjersti Toppe mottok 20.000 underskrifter mot tvillingabort, og vi har jobbet iherdig med det. Vi tar ikke lett på det, og vi tar ikke lett på det Jordmorforeningen og Helsetilsynet kommer med i sine høringsuttalelser. Likevel mener jeg, ut fra det jeg har lest av høringene, sett fra fagmiljøene og de etisk medisinske miljøene, at det er klokt å gjøre de endringene vi gjør, og der har jeg landet. Og det forventer jeg respekt for.

LES OGSÅ: Bufdir om abortloven: – Svekker kvinners menneskerettigheter

– Tvillinger hører sammen

– Denne lovendringen var jo en sentral del av det dere ble enige om i regjeringsforhandlingene. Uavhengig av uttalelsene så gjennomfører dere lovendringen uansett?

– Det er en avtale vi har, ja.

– Så da er denne høringsprosessen en skinnprosess?

– Nei, det er det ikke. Vi har fått inn uttalelser og skal gå gjennom dem. Men vi har ikke sett noen argumenter som gjør at vi har endret mening. I høringen har det vært noen aktører som har vært kritiske og andre som har gitt støtte.

– Men dere har allerede bestemt dere?

– Ja, det er en del av avtalen vår, ja. Det er mange lovforslag en sender ut og får en høring på. Men for oss, nettopp fordi det ikke bare er utfordringer med lovteksten, men også en etisk utfordring og et vanskelig medisinsk dilemma, så er det ikke slik at det er to streker under svaret. Vi visste at noen var uenige, og mener det handler om selvbestemmelse. Det er ikke nytt. Vi har selvbestemt abort fram til uke 12, og KrF er mot en ekstrem form for sortering. For oss hører tvillinger sammen.