Innenriks

Nytt storsykehus splitter regjeringen

Planene om nytt storsykehus på Gaustad splitter regjeringen. Både Frp, Venstre og KrF er sterkt bekymret for økonomien og bærekraften i prosjektet slik det nå foreligger.

1 av 2

Det bekrefter flere kilder i regjeringspartiene overfor Dagsavisen.

Tirsdag skal Stortingets helse- og omsorgskomité ta stilling til et forslag fra Rødt, SV og Sp som innebærer at Ullevål sykehus-tomta må utredes som et fullverdig alternativ for lokalisering av det nye storsykehuset i Oslo som Helse Sør-Øst og helseministeren planlegger på Gaustad.

– Tre av fire regjeringspartier er sterkt bekymret for bærekraften i prosjektet slik det foreligger fra Helse Sør-Østs side. Dette gjelder både kostnadsberegninger og økonomiske vurderinger knyttet til investering og drift, i tillegg til andre risikofaktorer som behovet for kapasitetsøkning og regulering, sier en kilde til Dagsavisen.

Dette står i skarp kontrast til helseminister Bent Høies klare oppfatning:

– Det vi allerede vet om både økonomi og arealer tilsier at Gaustad er det beste alternativet, sa Høie til Dagsavisen sist måned.

Nå tyder mye på at helseministerens sykehusdrøm kan forpurres av hans egen regjeringskollega som sitter på pengesekken.

Les også: Ap-veteraner og helsetopper ut mot partiledelsen (Dagsavisen+)

Blir trolig skjøvet på

Etter det Dagsavisen erfarer skal finansminister og partileder Siv Jensen (Frp) og fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen, Sylvi Listhaug, være lite lystne på å støtte helseminister Bent Høies foretrukne alternativ med storsykehus i høyden oppe på Gaustad på nåværende tidspunkt.

Med en total kostnadsramme på over 59 milliarder kroner er investeringsbehovet for Oslo universitetssykehus HF, gigantisk.

– Det er ingen hemmelighet at flere av regjeringspartiene er bekymret for risikovurderingene knyttet til dette prosjektet som kommer til å bli den største sykehusutbyggingen i Norge noensinne, sier Venstres Carl-Erik Grimstad, som er saksordfører under stortingskomiteens behandling.

Mye tyder på at regjeringspartiene i dag vil komme med en merknad til komiteens innstilling der man anmoder Helsedepartementet om å se nærmere på de økonomiske vurderingene Helse Sør-Øst har lagt til grunn i sine planer.

Etter det Dagsavisen kjenner til er det lite som tyder på at partiene ønsker å ta endelig stilling før statsbudsjettet legges fram til høsten.

Ifølge beregninger gjort av en uavhengig ekspertgruppe, vil et nytt sykehus på Ullevål bli 20 milliarder kroner billigere og være langt mindre risikabelt enn Gaustad-planene til Helse Sør-Øst.

Etter planen skal styret i HSØ før sommeren få rapporten som belyser Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ikke bærekraftig

Stortingspolitiker og Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, synes det er trist hvis ikke helsekomiteen greier å samle seg om forslaget fra de tre partiene Rødt, Sp og SV.

– Vårt forslag er et forsiktig men politisk svært viktig forslag. En grundig utredning av Ullevål i kombinasjon med at man fremskynder utbygging av Aker, vil både sikre befolkningen i Groruddalen et bedre helsetilbud så raskt som mulig, og sikre den løsningen som på sikt vil være best for et nytt storsykehus i Oslo, sier Toppe til Dagsavisen, og legger til:

– Min frykt er at vi skal ende opp med en formulering som gir god politisk samvittighet mens helseforetaket styrer som før, sier Toppe.

Hun mener den åpne høringen om sykehussaken i begynnelsen av mars, levnet liten tvil om at Gaustad-alternativet bør settes på vent mens Ullevål utredes i full skala:

– All erfaring fra Sykehuset Østfold på Kalnes, Ahus og andre sykehus, viser at det er urealistisk å effektivisere driften så mye som Helse Sør-Øst legger opp til. Du ser det samme i Stavanger der rehabiliteringsavdelingen i Egersund er lagt ned for å få penger til å bygge nytt sykehus. Finansieringen av sykehus gjøres ikke på en bærekraftig måte i Norge, sier Sps Kjersti Toppe.

Les også: Enstemmig Oslo Ap: - Ullevål sykehus må utredes tilstrekkelig

Fikk ikke gjennomslag

Informerte kilder sier til Dagsavisen at Høyre under regjeringsforhandlingene ønsket å få sykehusutbyggingen på Gaustad inn i regjeringens Granavolden-plattform, men at partiet møtte motstand hos sine regjeringsvenner i Frp, Venstre og KrF. Dermed har de tre partiene ikke forpliktet seg til hvilken løsning de skal lande på.

I februar vedtok Oslo Frps årsmøte at de vil be regjeringen og Stortinget om å skrote gigantplanene på Gaustad, og heller bevare og utvikle Ullevål sykehus.

– Det er et standpunkt jeg fortsatt støtter. Jeg er helt på linje med Eilif Holte og det den uavhengige ekspertgruppen har foreslått, sier Carl I. Hagen i en kort kommentar til Dagsavisen.

Også i Venstre har man vært tydelige på ønsket om full utredning av fortsatt bruk av Ullevål sykehus – noe partiet vedtok på sitt landsstyremøte nylig. Oslo Venstre hadde da allerede vedtatt en lignende uttalelse.

Fremskrittspartiet ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagsavisen mandag.

Les også: Melder seg ut av Ap i protest etter 35 år i partiet - blant annet på grunn av partiets håndtering av Ullevål-sake: - De hører på direktørene og helseadelen