Innenriks

Lysbakken om Navs AAP-tall: – Akkurat det vi har advart mot og fryktet

SV-leder Audun Lysbakken forventer at regjeringen svelger stoltheten og reverserer AAP-endringene som har ført til at langt flere nå er avhengige av økonomisk sosialhjelp.

Torsdag presenterte Nav nye tall som viser at regjeringens innstramming i arbeidsavklaringspenger (AAP) har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018. Det er først og fremst endringene i vilkårene for å få forlenget AAP ut over ordinær periode som har medført denne økningen, ifølge Nav.

SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på tallene.

Jeg synes dette er fryktelig alvorlige tall, og det er akkurat det vi har advart mot og fryktet. Det viser at regjeringens kutt i AAP er meningsløse og håpløse. Det som skjer nå er at mennesker som burde vært fulgt opp og som helst kunne kommet tilbake i arbeid eller fått en varig avklaring for framtiden gis opp istedenfor for å følges opp, sier han til Dagsavisen.

Les også: Nav: 3.100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

SV-lederen understreker at endringene i AAP-ordningen rammer enda flere enn dem som kommer fram i Nav-statistikken.

Mange mennesker settes på bar bakke. Vi skal huske på at dette tallet for sosialhjelp er dramatisk høyt, men at det reelle antallet som rammes er høyere. Flere får ikke sosialhjelp men blir henvist til å forsørges av ektefelle. De som rammes av kuttene, ansatte i Nav og alle andre som har advart, har fått rett. Nå er det på tide at regjeringen svelger stoltheten og innrømmer at dette har gått helt galt og snur. At de rett og slett opphever de innstrammingene de har gjort, sier han.

–  Tror du regjeringen kommer til å gjøre det?

Jeg har ikke stor tiltro til regjeringen, men jeg tror presset begynner å bli så stort at det er vanskelig for regjeringen å stå imot. Jeg tror folk ser at dette er et forsøk på å pynte på AAP-statistikken, og så ender man opp med flere på sosialhjelp. Dette skjer samtidig som ulikhetene øker, de rike drar ifra og milliardærene får mer av regjeringen. Det er et typisk eksempel på en sak gjør regjeringen mer upopulær, svarer Lysbakken.

Les også: Nav-ansatte fortviler etter AAP-endringen

–  Hva kommer du og SV til å gjøre for å få reversert AAP-kuttene?

Vi har tatt dette opp på Stortinget flere ganger, og vi har et forslag til behandling i Stortinget nå og skal fortsette å presse på for å få stoppet innstrammingene. Vi vil fortsette med det helt til regjeringen snur. Dette er både urettferdig og dårlig samfunnsøkonomi. Man gir opp folk, og i tillegg til å være urettferdig er det helt ufornuftig.

Så langt har det imidlertid ikke kommet noen som helst signaler fra regjeringen om at den har planer om å snu i saken.

– Som jeg har sagt tidligere er departementet i dialog med KS med sikte på å kartlegge i hvilken grad endringene i regelverket for AAP har betydning for kommunenes utgifter. Departementet følger samtidig nøye de endringene som ble innført for et drøyt år siden og virkningene av disse, sa statssekretær Guro Angell Gimse (H) til Dagsavisen onsdag.

Les også: Møtte opp på Stortinget for å protestere mot Nav-kutt: – Du skjønner ikke hvordan det er for oss!

Mer fra Dagsavisen