Innenriks

Leier du ut bilen eller boligen din? Pass på skatten!

I dag kommer skattemeldingen. Pass på så ikke inntektskildene dine gir deg skattetrøbbel.

Oslo, Norway 20150713.
El-bil på ladestasjon.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I dag ble skattemeldingen for 2018 tilgjengelig for alle som mottar lønn og pensjon. Fristen for å levere den inn er 30. april.

– En ting mange nok ikke er vant med, er at for eksempel delingsøkonomi kan gi deg nye utfordringer i skattemeldingen, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, i en pressemelding.

Risikerer tilleggsskatt

Det er nemlig ditt eget ansvar å sjekke at skattemeldingen inneholder riktige opplysninger. Selv om den er utfylt når du mottar den, er den ikke ferdig utfylt.

– I og med at skattemeldingen nå kommer digitalt, og at du som mottaker ikke trenger å gjøre noe, er det nok mange som har lett for å glemme den litt bort. Det kan bli en kostbar affære, sier forbrukerøkonomen.

Noen typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt inn, er korttidsleie av biler og boliger.

– Utleie av privat bil eller bolig må føres inn i skattemeldingen. Har du ufullstendige opplysninger, risikerer du å få tilleggsskatt.

Her er noen av de viktigste reglene du må få med deg, ifølge Nordea:

Utleie av privat bil

Det blir stadig vanligere å leie ut sin private bil for en kort periode. Delingstjenesten Nabobil er nå oppe i 170.000 brukere. Hvis du er blant dem som leier ut, må du være klar over noen viktige regler:

Du kan leie ut bilen din for inntil 10.000 kroner i året. Utleieinntekt ut over dette skal føres inn i skattemeldingen som inntekt og skal beskattes.

Kostnader du har i forbindelse med utleien, er fradragsberettiget. Dersom bilen leies ut gjennom et formidlingsselskap og leietakeren dekker drivstoff, får du fradrag for utgifter med 2,80 kroner per kilometer. Nettoinntekt fratrukket fradrag skal deretter beskattes med 23 prosent.

Nordea gir et eksempel:
Du leier ut bilen gjennom Nabobil.no og får en samlet årlig utleieinntekt på 18.000 kroner. Leietakerne dekker drivstoff og har totalt kjørt 500 kilometer. 
Samlet utleieinntekt 18.000 kr
Skattefri inntekt 10.000 kr 
Nettoinntekt 8.000 kr 
Fradrag for utgifter 1.400 kr (500 km x 2,80)
Skattepliktig inntekt 6.600 kr
 
Du skal da betale 23 prosent skatt for 2018 av 6.600 kroner, det vil si 1.518 kroner i skatt.

Les også: 800.000 nordmenn må belage seg på restskatt

Korttidsutleie av egen bolig

Det er også mange som leier ut sin egen bolig, for eksempel gjennom Airbnb eller Finn. Fra 2018 kom det nye skatteregler for korttidsutleie i egen bolig. Leier du ut boligen din for en kort periode, mindre enn 30 dager per utleieforhold, skal du nå skatte av utleieinntekten etter en såkalt sjablongmetode. Dette innebærer at utleieinntekt på inntil 10.000 kroner i året er skattefritt. Ut over dette beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Nordea understreker at det er en viktig forskjell mellom korttidsutleie av bil og bolig. I motsetning til reglene om utleie av bil, er kostnader knyttet til korttidsutleie av bolig ikke fradragsberettiget. Leies boligen ut gjennom et formidlingsselskap, får du ikke fradrag for provisjonen selskapet tar som honorar.

Inntekten du sitter igjen med etter fradrag, skattlegges med 23 prosent. 
 
Eksempel:
Du leier ut boligen din gjennom Airbnb og mottar årlig utleieinntekt på 40.000 kroner. 
Samlet årlig utleieinntekt 40.000 kr
Skattefri inntekt 10.000 kr
Netto inntekt 30.000 kr
Skattepliktig inntekt 25.500 kr (85 prosent av 30.000 kr). 
 
Du skal da betale 23 prosent skatt av 25.500 kroner, det vil si 5.865 kroner i skatt.

Leie ut hytta

Hvis du leier ut hytta eller fritidsboligen din, er leieinntektene skattefri opp til 10.000 kroner, ifølge nettstedet Smarte Penger. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet.

Les også: Pendlere med hybelkjøkken kan få skattesmell