Innenriks

Aleris frykter skred av millionkrav hvis selskapet taper i retten

Omsorgsselskapet Stendi frykter erstatningskrav fra opptil 600 konsulenter hvis 24 saksøkere får medhold av retten i at de skulle vært fast ansatt i selskapet.

Av Steinar Schjetne

– Det ligger flere saker på vent. Det har jobbet 600 konsulenter eller mer i Aleris de siste årene, sa advokat Eirik Edvardsen da han holdt sin prosedyre i Oslo tingrett denne uka ifølge Fagbladet.

Søksmålet 24 tidligere konsulenter i Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, har anlagt mot omsorgsselskapet, blir tatt opp til doms torsdag, to og en halv måned etter at rettssaken startet i Oslo tingrett. Uansett utfall vil den få store konsekvenser for omsorgsbransjen spesielt, og norsk arbeidsliv generelt, mener Fagforbundet.

– Saken kan få betydning for svært mange flere enn de 24 saksøkerne. Antallet på 600 gjelder Stendi. Men det er mange andre private selskaper som også har drevet på lignende vis og hvor det vil bli stilt tilsvarende krav, sier prosessfullmektig for saksøkerne, Kjetil Edvardsen fra Tenden Advokatfirma, til NTB.

Saksøkerne krever i gjennomsnitt 1,3 millioner kroner hver av Stendi.

Les også: Helse sør-øst dropper Aleris-avtale om øyebehandling

Avviser kravene

Aleris avviser saksøkernes krav, og premissene for dem, fullstendig. Hvis retten likevel skulle gi dem medhold, vil det true selskapets eksistens, framholdt Aleris' prosessfullmektig. Han konkluderte sin prosedyre med å legge ned påstand om at Aleris Ungplan og BOI frifinnes.

– Kommer retten til at det er grunnlag for omklassifisering og samtidig etablerer et erstatningsnivå som reelt innebærer en dobbeltbetaling, skyhøyt over hva alle andre ansatte har, da utfordrer det hele livsgrunnlaget til Aleris (Stendi), sa Eirik Edvardsen. Han har ikke besvart henvendelser fra NTB.

Saksøkerne har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. Siden de ikke har vært ansatt på vanlig måte, har de ikke hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. Beløpet på 1,3 millioner kroner bygger på hva saksøkerne skulle ha hatt hvis de var fast ansatte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen sympati

Samlet utgjør kravet rundt 30 millioner kroner. Omsorgskonsernet Stendi er en del av omsetter for 10,6 milliarder kroner årlig, ifølge Fagbladet.

– Stendi har en begrunnet frykt, som selskapet burde ha tenkt på tidligere. Det får overhodet ingen sympati fra meg. Dette er et selskap som er i stand til å betale omsorgsarbeiderne det de har krav på, sier Kjetil Edvardsen til NTB.

Tall fra NHO Service og Handel viser at 40 prosent av dem som jobbet i sektoren PHA – psykisk helse og avhengighet og boliger/avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede – var innleide, selvstendige konsulenter i 2015. I fjor var andelen nærmest halvert, til 22 prosent, ifølge medlemsorganisasjonene.

Kjetil Edvardsen tar utviklingen til inntekt for at hans klienter har rett, og at bransjens avvikling av konsulentbruk er resultat av at bransjen har innsett at praksisen er ulovlig.

Les også kommentar: Aleris og høyresidas stillhet